Bartoškův návrh na odsouzení antisemitismu přináší také útok na kritiky politiky Státu Izrael

Odmítat jakékoli projevy antisemitismu je správné a vzhledem k situaci také nutné. Nikdo nemůže být diskriminován kvůli etnickému původu, nebo náboženskému přesvědčení. Ovšem návrh poslance Bartoška tématiku boje proti antisemitismu politizuje především tím, když de facto zakazuje kritiku politiky Státu Izrael, jako kdyby tento stát byl neomylnou existencí, který není možné vyčítat cokoli špatného, co kdy udělá.

Izrael může být strategickým partnerem České republiky na Blízkém východě, ale to neznamená, že by Praha měla být ústy vlády slepá vůči projevům nedemokracie, na které jsou některé kroky izraelské politiky založeny … viz politika koketující s prvky apartheidu, vojenské operace vůči Palestincům odporující mezinárodnímu právu, podivné zacházení s vězni nezákonně převáženými z Palestiny do Izraele, porušování povinností okupanta a mnoho dalších…pokud jako Česká republika chceme prosazovat zásady demokracie, nesmíme být slepými vůči událostem odehrávajícím se v regionu Palestiny – Izraele.

S prvními třemi body Bartoškem předkládaném návrhu je možné bez výhrad souhlasit. Poslanecká sněmovna by měla odmítat jakékoli projevy antisemitismu, zpochybňování holokaustu – to je naprosto v pořádku a mělo by tomu tak být bez jakýchkoli výhrad. Stejně tak by Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky měla odmítat jakékoli zpochybňování existence Státu Izrael, protože ten má právo být, existovat jako každý jiný stát na světě. Izrael má zároveň právo na obranu, ovšem toto právo nesmí být v rozporu s mezinárodním právem, nesmí být namířeno na novinářskou obec, nesmí být nelidské k civilistům, shazovat bomby v hustě zabydlené oblasti je nehumánní. Stejně tak jako nástroj obrany nesmí být používáno vystěhování Palestinců z jejich obydlí s následným ničením příbytků a posilování osad…taková praxe vede k posilování extrémismů na obou stranách pomyslného konfliktu. Zásah proti teroristům z Hamásu je správný a nejspíš i nutný, ale jak již bylo řečeno, musí být veden v rámci mezinárodního práva, šetrně k civilnímu obyvatelstvu.

Bohužel, tohle všechno lidovecký poslanec Bartošek před svými kolegy nezmínil. Následující čtyři další body nedělají nic jiného, než že celou správnou myšlenku odmítnout antisemitismus politizují. Útočí na jednotlivce vyzývající k bojkotu Izraele, útočí také na organizace podporující tento bojkot, vyzývají vládu k zabránění financování takových institucí…Jak ve svém projevu uvádí pirátský poslanec, body 3, 4 , 5 jsou zbytečnou překážkou k přijetí návrhu odsoudit antisemitismus.

Formy bojkotu Státu Izrael, případně volání po samotném bojkotování se nemusí každému líbit, ale to není důvod k umlčení takových názorů, i když bojkot Izraele může vyhovovat antisemitům, kteří mohou být radostí bez sebe při požadavcích, aby třeba Česko, případně Evropská unie nemohla obchodovat s Izraelem, protože se Židy se neobchoduje. Ano, takové názory antisemité mít mohou…a ano, i proto mohou bojkot podporovat, ovšem ani to není důvod k umlčení názorů požadujících bojkot Státu Izrael, protože bojkotování je některými organizacemi, jednotlivci považováno za efektivní nástroj na prosazení dodržování lidských práv v této blízkovýchodní zemi, protože tato práva zde jsou porušována třeba u Palestinců, beduínů, migrantů…

Bartoškův návrh nespecifikuje co přesně bojkot Státu Izrael představuje a co všechno do něj spadá. Jaké požadavku bojkotu jsou povolené a jaké jsou podle lidoveckého poslance za hranou?

Budou po jeho přijetí postihováni politici, akademici a lidé z neziskových organizací poukazující na porušování mezinárodního práva Státem Izrael, případně organizace, jednotlivci přicházející na shromáždění mající v programu debaty o bojkotu a “přehmatech” Izraele? Copak lidovcům nevadí, když pod rouškou boje proti antisemitismu zaútočí na demokratickou diskusi a demokratickou ochotu bránit slabší, lidskost, mezinárodní úmluvy s mezinárodním právem?

Je to vskutku podivná situace…Okamura bez problémů použije islamofobie, aby odmítl antisemitismus, lidovci odmítají kritiku Izraele eskalující v požadavky na bojkot, protože třeba takový Jan Bartošek si myslí, že “kdyby neexistoval Stát Izrael, tak by situace v Evropě vypadala úplně jinak“…demagogie, osobní sympatie, antipatie proudí vzduchem, zatímco je vylévána vanička i s dítětem, tedy správným odmítáním antisemitismu rovnou na zem, v některých případech rovnou do temného kanálu, kam rozhodně popírání antisemitismu nepatří.

Lidovci by se měli už projednou zamyslet sami nad sebou, čeho si nejvíc cení…jsou to lidská práva, nebo politická prohlášení?

Aktualizace:

Poslanci od čtvrté odpolední nejprve odhlasovali Bartoškem prezentovaný návrh usnesení, který přijal zahraniční výbor: “Poslanecká sněmovna důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím, jakož i Státu Izrael, včetně popírání holocaustu

Jediný, kdo byl proti, byl Karel Schwarzenberg, 5 poslanců se zdrželo hlasování, 16 jich bylo omluveno a 8 bylo k hlasování nepřihlášeno.

———–

Dále zákonodárci odhlasovali znění ze zahraničního výboru: “Poslanecká sněmovna odmítá jakékoli zpochybňování práva Státu Izrael na existenci a obranu.

U Pirátů se hlasování zdrželi poslanci Pikal, Vymazal, v SPD Jana Levová, v KSČM Grospič, Pojezný, Ondráček, Vostrá, v TOP 09 Karel Schwarzenberg, ve STANu Pávek. Nikdo nebyl proti, 16 bylo z hlasování pro nepřítomnost omluveno a 7 nebylo k hlasování přihlášeno. Je smutné, že například právo na obranu nebylo trošku více specifikováno, protože poslanci ze zahraničního výboru mohli do prohlášení dodat, že právo na obranu nesmí odporovat mezinárodnímu právu, protože mnoho izraelských ozbrojených reakcí je vedeno tak, že mezinárodnímu právu odporuje a Česko jako parlamentní demokracie by tomu nemělo přihlížet.

———–

Poslanci dále dali zelenou politizaci výzev k bojkotu Státu Izrael, když souhlasili s větou obsaženou v bodu 3 Bartoškem přednášeného návrhu: ” Poslanecká sněmovna odsuzuje veškeré aktivity a prohlášení skupin, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael, jeho zboží, služeb či občanů ať už na území České republiky, či na mezinárodních fórech.

Tím dal parlament najevo, že si Izrael může dělat cokoli, protože hospodářský bojkot výrobků, sankce jsou tím, s čím český parlament nesouhlasí a případný nesouhlas s izraelskou politikou, porušování lidských práv bude řešeno jiným způsobem. V tomto případě nesouhlasilo 13 zákonodárců: Bžoch z ANO, Kopřiva s Vymazalem z Pirátů, Aulická, Luzar, Černý, Pawlas, Filip s Matušovskou z KSČM, Karel Schwarzenberg z TOP 09, ale také nezařazení Nevludová, Bojko, Volný. 39 zákonodárců se zdrželo(téměř všichni od Pirátů – 20, Bžoch z ANO, Kobza z SPD, 9 poslanců z ČSSD – mezi nimi byl i Foldyna, Zaorálek, zdrželo se také 7 komunistů), 16 bylo omluveno.

———–

S bodem číslo 4 modifikovaným poslancem Luzarem je správné souhlasit. Proto je také správné, že s ním poslanci souhlasili: “Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby jak doma, tak i v mezinárodních vztazích rozhodně vystupovala proti všem formám antisemitismu.

Miroslav Kalousek nakonec hlasování zpochybnil, protože tvrdil, že se hlasování zdržel, zatímco má uvedeno v zápisu, že hlasoval pro Luzarem pozměněnou větičku o vystupování vůči antisemitismu. Hlasovalo se tedy znovu. Tentokrát pro bylo jen 115 poslanců, 1 byl proti, 61 se hlasování zdrželo. Zajímavé je, že při prvním, Kalouskem zpochybněném hlasování se Klaus mladší zdržel v hlasování, zatímco po druhém byl pro.

Určitě by nebylo na škodu, kdyby se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zákonodárci rozhodli podobně odsoudit islamofobii, protože ta je na velmi podobném vzestupu jako antisemitismus.

———–

Snad nejtragičtějším bodem je požadavek na vládu, aby na půdě EU, OSN odmítala finanční podporu ze zdrojů vyzývajících k bojkotu Státu Izraele.

I tak vypadá klasický příklad politizace problematiky antisemitismu. Značná část poslaneckého klubu Pirátů se zdržela hlasování. Profant, Vymazal, Kopřiva byli proti. 18 poslanců z ANO se zdrželo, zatímco všichni v SPD pro takovéto otřesné požadavky na vládní kabinet zvedli ruku. V ČSSD se zdrželo 7 poslanců a 8 jich bylo proti, podobně jako nezařazení xenofobně mnohdy uvažující Bojko s Volným. Nevludová s Majerovou se zdrželi, Klaus mladší byl pro.

———–

Bod číslo šest…s tím není žádný problém: “Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby jak doma, tak v rámci Evropské unie zintenzivnila aktivity v oblasti prevence antisemitismu a zasazovala se o zajištění větší bezpečnosti pro jednotlivé osoby, organizace a instituce, které by se mohly stát terčem antisemitských útoků.

Mělo by to být automatické v každé demokratické zemi na světě a nemělo by se to týkat jen židů, ale všech představitelů náboženských, etnických a jinak odlišných minorit. Zdrželo se 9 poslanců, 4 byli nepřihlášeni a 17 bylo pro svou nepřítomnost omluveno. 170 bylo pro. Možná je na škodu, že třeba tato pasáž nebyla psána obecně k zajištění práv všech, ale to je možná také pochopitelné, když předmětem Bartoškem představovaných návrhů je především boj proti antisemitismu, který je třeba – ovšem bez příkras politizace, což Bartoškův návrh zpolitizovaný je v mnoha směrech.