Brexit bez dohody může kromě ekonomických potíží vést také k ohrožení lidských práv, vyšší míře výskytu zločinů z nenávisti

Televize Sky získala vládní dokument o tom, co přinesou první dny po brexitu bez dohody. Jeho jednotlivé body nejsou skutečně vůbec optimistickým počtením rozebírajícím co se stane první den, prvních čtrnáct dnů a první měsíc poté, co by Británie odešla z bruselského spolku bez jakékoli dohody.

Zdroj: https://twitter.com/SamCoatesSky/status/1156989930477953025?s=20

První den se zpomalí obchod i pohyb osob přecházejících skrze hranice. Britská plavidla již nemají přístup do vod Evropské unie a lodě EU nemají přístup do britských vod. S odchodem bez dohody hrozí nebezpečí návratu mnoha britských občanů doposud žijících na území Evropské unie, ve které nebudou mít Britové žijící a pracující na evropském kontinentě práva jako doposud, protože neexistuje žádná dohoda, i když bývalá britská premiérka Mayová slíbila, že Spojené království zachová občanům EU žijícím a pracujícím na ostrovním království všechny jejich práva. Přeshraniční obchod se Severním Irskem se prakticky zastaví, jiný obchod se výrazně zpomalí.

V ohrožení jsou také základní lidská práva s právem na soukromí vycházející z legislativy Evropské unie, jejíž veškeré náležitosti nemusí vždy adekvátně a stejně kvalitně nahradit britská legislativa.

V ohrožení je ekonomika, trhy, protože se Spojené království odchodem bez dohody doslova přes noc stává pro EU něčím jako je například USA.

Prvních čtrnáct dnů hrozí potenciální spotřebitelská panika s nedostatkem potravin dokonce i v oblastech, které nejsou přímo ovlivněny hranicemi. Na moři může docházet ke sporům mezi rybářskými plavidly Spojeného království a občanů Evropské unie. V tomto období dochází k dalšímu ohrožení lidských práv, kdy může docházet ke zvýšenému riziku závažného organizovaného zločinu včetně pašování lidí a nelegální migrace.

Ruku v ruce s tím nepochybně hrozí riziko zvýšeného výskytu násilí z nenávisti, radikalizace společnosti, vyšší míra výskytu náboženské a etnické nesnášenlivosti, na kterou může být problém pro britské úřady, policii adekvátně odpovědět.

Problémem podle vládního dokumentu mohou být nezákonné přenosy dat do Spojeného království, což může vést k zásahům regulačních orgánů EU. V ekonomice první dva týdny pokračuje veškeré dění směrem k nestálosti prostředí, negativně reagují měnové a finanční trhy s možností narušení trhu s dluhopisy.

To je panečku ale velmi nepěkný výhled do budoucnosti.

Hrozí panika mezi spotřebiteli, bezpečnostní mezery, mnoho Britů se bude vracet zpět do Spojeného království, protože jejich pozice ve státech EU bude nejednotná, i když se britská vláda Mayové vzkázala, že práva občanů EU bude dodržovat tak jako doposud.

Brexit bez dohody podle britského vládního dokumentu zveřejněného televizní společností Sky v prvním měsíci existence způsobí malý obchod se Severním Irskem potácejícím se v tísni a v nejrůznějších právních výzvách, nejistotách…britští občané nemají možnost získat na území Evropské unie nové bydlení, což může vést k jejich návratu do Spojeného království, s čímž se celkem logicky pojí další problémy jako je potíže v sociálním systému, trhu práce…

V prvním měsíci po brexitu bez dohody podle vládního dokumentu hrozí výskyt značných bezpečnostních mezer kladoucích na policii obrovské nároky zejména na zvýšený počet policistů. Je nereálné, že by v takovém prostředí fungovala udržitelná, stále funkční bezpečná situace na britských ulicích. I tento stav se může podepsat na porušování lidských práv.

V oblasti ekonomiky vládní dokument v období prvního měsíce očekává významné ponížení hodnoty britské měny. V nejhorším scénáři se hovoří až o krátkodobém narušení podnikání.

Všechny možné a předpokládané problémy odchodu Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie jsou velmi vážné a bezpochyby se dotknou všech, nejen na Ostrovech. Zatímco čeští euroskeptici tyto obavy ignorují a doslova lžou za přímého přenosu, britská vláda si je vědoma všeho, co by se mohlo odchodem bez dohody stát.

Jednou z velmi významných potíží pro nemocné občany Evropské unie mohou být problémy s dodávkou léků, případně jejich certifikací, jak trefně dodává v Radiožurnálu víceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Obchodní výměna se mezi Českem a Spojeným královstvím nezastaví, ale významně ztíží, například také za pomoci nejrůznějších celních opatření, která na sebe vzájemně může uvalit Británie i Evropská unie. V ohrožení je také dovoz výrobků na Ostrovy a naopak z důvodů celních řízení.

Příprava bilaterálních dohod mezi Českou republikou a Spojeném království po brexitu bez dohody je možná, ale dojednávání takových dokumentů může trvat velmi dlouhou dobu, což by bylo velmi nepříjemné, i když se česká vláda s nejrůznějšími podnikateli snaží na brexit bez dohody trošku připravit třeba tím, že obchodníci brzdí své aktivity na Ostrovech a vláda bude určitě dělat minimum pro to, aby brexit bez dohody zůstal pro Česko co nejméně bolestivý…ale na ruku na srdce, český vládní šiml má v tomto ohledu velmi malé pole působnosti.