Konstantin s Metodějem by byli možná pro dnešní nacionalisty nástrojem diktátu z Byzance

Konstantin s Metodějem se stali pro mnoho Čechů, Moravanů a Slezanů obyčejnou symbolikou bez náplně, kterou sem tam dodávají základoškolské vědomosti oscilující na mytologii a notné dávce nacionalismu, zatímco se jména dvou dotyčných mihnou v anketách o největšího Čecha, Slováka.

Dva mužíci ze Soluně přišli na Velkou Moravu, aby zde vymysleli nové písmo a zároveň s sebou přinesli křesťanství do jinak barbarského prostředí. Některá média příchod věrozvědců komentují přesně takovou velmi zjednodušující optikou, nad kterou zamáčknou slzu jak nacionální bolševici, neofašisté, extrémisté i obyčejní vlastenci.

Dokonce se na sociálních sítích setkáte u milovníků velkého Ruska a Putinovy krutovlády chvalozpěvů na moravského knížete Rastislava, díky kterému do střední Evropy přišli dva bratři, jejichž přítomnost na našem území jsme v předchozím dni oslavili. Je to tak trochu tragikomické, protože tito neználkové a vítači uzavřených hranic odmítají Evropskou unii, zatímco Rastislava, knížete dosazeného Ludvíkem Němcem, přijímají jako jednoho z velkých Čechů, případně Moravanů .

Kdyby nebylo úmrtí Mojmíra I. a kdyby Ludvík Němec nechtěl posílit svou pozici v rámci Franské říše a kdyby byzantský Michal III. netoužil posílením pozic na Moravě oslabit Bulhary, nikdy by pravděpodobně nedošlo k roku 863, kdy Konstantin s Metodějem zavítali do Rastislavova hradiště. Jinými slovy, kdyby nebylo vměšování ze Západu, historie by se na moravském území vyvíjela dosti pomalu. A kdyby nebylo Západu, respektive bavorských, italských a franckých kněží, křesťanství, o něž se extrémisté ve svých desputacích tak rádi opírají, nikdy by nedošlo někdy kolem roku 831 k pokřtění Mojmíra I. a následného příchodu křesťanství do moravských končin.

Konstantin s Metodějem nebyli prvními křesťany přinášejícími křesťanství…….jejich role byla trošku jiná. Tito dva bratři posloužili Rastislavovi v jeho politice nábožensky se odstřihnout od pasovského područí. Kdyby možná nebylo uzavřeného spojenectví mezi Ludvíkem Němcem a Rastislavem a kdyby Ludvík Němec netoužil za pomoci podpory Rastislavovy posílit svou pozici v rámci Francké říše, možná by Rastislavův plán potichu posílit svou moc v regionu na úkor franků přišel vniveč.

Historie obecně překypuje událostmi co by se stalo, kdyby………….to si dnešní ultranacionalisté neuvědomují. Konstantin s Metodějem sice vymysleli hlaholici, ovšem to neznamená, že se na Moravě a v Česku nepsalo, a že neexistovaly náboženské texty v místním jazyku. Samozřejmě existovaly. Podle historiků se jednalo o základní náboženské texty nutné například ke křtu, které za pomoci latiny, řečtiny a písem dalších okolních kultur krkolomným způsobem přibližovaly náboženskou tématiku věřícím. Studenti náboženství si na okrajích knih psali za pomoci svých značek komentáře k textům. Díky tomu vznikaly speciální značky…….hlaholice byla nejblíže k výslovnosti Moravanů a její sestavení nejspíš vzešlo z mysli Konstantinovy.

Jak by asi na byzantskou misi reagovali dnešní čecháčkové? Obhajovali by pohanství a pohrdali by bavorskými, italskými a franckými kněžími a učenci? Organizovali by demonstrace vůči Konstantinovi a Metodějovi? Pálili by přivezené pergameny biblických příběhů? Provolávali by Rastislava za vlastizrádce, i když podle historiků Morava pod Rastislavovou vládou vzkvétala? Byli by pro moravské nacionalisty 9. století vzorem vzpupná a nejednotná česká knížata?

Ultranacionalismus je hloupý a například na Velkomoravské říši je vidět, že pokud by ultranacionalisté bránili vlivu Západu, byli by proti prosperitě a vývoji své vlasti.