Český klon InfoWars přišel o skupinu…nahlašování má smysl

Pokaždé, když dojde na sociálních sítích ke zrušení profilu, účtu některého z představitelů čecháčkovské ultranacionální scény, zazní názory, že je zbytečné nahlašovat, protože xenofobové si vytvoří další profily a karavana jede dál.

Ale to není pokaždé pravda. Třeba takový český klon prokremelského, dezinformačního a zaoceánského InfoWars, kdy si čeští milovníci otřepaných teorií o nadvládě elit a novém světovém řádu usilujícího o vyvraždění devadesáti procent obyvatelstva vytvořili svůj maličkatý rybníček využívající v názvosloví domnělou “slávu” projektu Alexe Jonese.

Alfou i omegou počinu Pavla Krejčího a spol zůstává Facebook – stránka – případně diskusní skupina, zatímco samotný web InfoWars představuje popelku postávající v pozadí, neschopnou, podobně jako Zdeněk Chytra, přilákat větší množství zájemců, čtenářů ochotných sdílet články, odkazy dál po internetových končinách…

Pokud takovému projektu vezmete zavedenou a dlouhodobě užívanou stránku, pak ultranacionalisté mají závažný problém, jakousi trhlinu, kterou efektivně zaplní jen stěží.

Tvůrci se odvolají…tajně doufají, že jim Facebook navrátí místečko s hoaxy a nenávistí…s členskou základnou 229 účtů, z nichž opravdu jen hrstka má zájem být aktivními…to není žádné vítězství, protože skrze stránky si můžete minimálně hrát na silnější, protože lajky jsou víc sexy…

Nahlašování profilů, stránek, skupin s nenávistnou, hoaxoidní a slinou má smysl. A že nahlašování skupiny InfoWars dalo hodně práce…citelným zásahem do činnosti “Naštvaných matek” bylo zrušení stránky, podobně je tomu v případě InfoWars…zrušíte jim prostor, který se horko těžko vytváří znovu od píky. A o to jde při nahlašování především. Radikálové na sociálních sítích by neměli mít jednoduchý život. Zvláště, když sdílí obsah odporující pravidlům, s nimiž při zakládání profilů, stránek a skupin autoři výmyslů nenávistných příspěvků souhlasili.

Odchod na ruský vKontaktě nic neřeší, protože když zmizíte z Facebooku, stanete se pro české prostředí neviditelným a projekty ultranacionalismu tím ztrácejí smysl. Kéž by všichni ti milovníci teorií kultury bílého heterosexuálního muže zmizeli na vKontaktě. Prostor na Facebooku by byl mnohonásobně krásnější, protože ve světě virtuality tyto entity nemají co pohledávat.