Alternativa pro Českou republiku 2017: “od pozastavené činnosti, pětistovkového mínusu v hospodaření, až po antikampaň útočící na Okamuru i Zahradila”

Alternativa pro Českou republiku spatřila světlo světa někdy v období před senátními volbami roku 2016, kdy skupinka rádoby vlastenců toužila po tom vytvořit také v Čechách něco, co se zdánlivě bude podobat německé AfD. Za hnutí tenkrát neúspěšně do Senátu kandidoval entomolog s islamofobními názory a radikálním pohledem na svět, nechvalně známý Martin Konvička, který následně po vnitrostranických neshodách nový politický subjekt s Hamplem opustil.

Martin Konvička kandidující do Senátu Parlamentu ČR v roce 2016; Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=lniIbaaA1d0

Alternativa pro Českou republiku 2017 nevznikla, tak jako řada xenofobních projektů zčistajasna na zeleném pažitu podpisem tisícovky příznivců a následným zaregistrováním na Ministerstvu vnitra ČR.

“Klubíčko místních alternativců” hašteřících se později s Alternativou pro Česko o velmi podobný název spatřilo světlo světa převzetím politického projektu Nezmara i Permana, kdy se Restart 2014 16. června 2016 přejmenoval na Alternativu pro Českou republiku 2017. Za předsedu byl o měsíc později zvolený Petr Hampl, zatímco funkci místopředsedy převzal Štěpánek.

Všichni zúčastnění tenkrát věřili, že zažijí něco podobného jako je tomu v Německu, kde AfD v průzkumech veřejného mínění ukazovala na blížící se “zlaté časy života v Bundestagu”, zatímco jednotlivé demonstrace nezely takovým nezájmem jako je tomu dnes.

Představy jsou sice krásné, ale k jejich naplnění Alternativě pro Českou republiku 2017 mnohé chybělo, i když projekt usilující o boj s neexistující islamizací Česka, odmítající multikulturalismus i s Evropskou unií podpořil skrze facebookovou videozdravici bývalý ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl.

Podpora politického subjektu zakládajícího svou činnost na xenofobii a nenávisti vůči islámu jako takovému může někomu připadat prima, ovšem tíže reality na sebe nedala příliš dlouho čekat.

Nezmarův a Permanův Restart 2014 neplnil dlouhodobě své povinnosti tím, že nedodal do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zprávu o hospodaření za rok 2014 i 2015, a tak se teoreticky daly očekávat problémy v Alternativě pro Českou republiku 2017, protože nové politické hnutí zůstalo přejmenováním hnutím nástupnickým po Restartu 2014…v tom tkví hlavní nebezpečí, pokud navážete na něco předchozího.

14. února 2017 Vláda České republiky navrhla pozastavení činnosti pěti stran a 24 hnutí. Alternativa pro Českou republiku 2017 byla jednou z těch, nad nimiž se viklal pověstný Damoklův meč.

Nejvyšší správní soud ve složení sedmičleného senátu rozhodoval, zda pozastavit činnost, nebo nikoli. Rozsudek Nejvyššího správního soudu nedopadl pro partajníky dobře. Došlo k pozastavení činnosti, a pokud Alternativa pro Českou republiku 2017 věc nenapraví a zprávy o hospodaření Restartu 2014 za roky 2014, 2015 do jednoho roku nedodá, neopraví nesrovnalosti, pak je možné, že pokus o “napodobení německé AfD” skončí rozpuštěním.

Zdroj: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0006_0Pst_1700036_20170425131903_prevedeno.pdf

To je určitě nemilá zpráva…zástupci Alternativy pro Českou republiku 2017 sice Nejvyššímu správnímu soudu tvrdili, že obě zprávy o hospodaření dodatečně dodali, ale ani tyto dokumenty nebyly bez chyb a neobsahovaly všechny zákonem stanovené náležitosti.

Viz tvrzení navrhovatelky na pozastavení činnosti:

Zdroj:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0006_0Pst_1700036_20170425131903_prevedeno.pdf

Je to opravdu zajímavý vhled do toho, jak ke financím přistupovali lidé pokračující v novém politickém subjektu, protože současným předsedou není nikdo jiný, než Perman a místopředsedou je Nezmar. Ve vedení sedí stejní lidé jací byli u Restartu 2014. Tak například Restart 2014 dostal od jednoho dárce 50 000 korun, ale poskytnuté peníze v politickém hnutí nezaštítili darovací smlouvou, jak ukládá zákon. Perman s dalšími představiteli “českých jakoby krajně pravicových alternativců” nebyl určitě z rozsudku nikterak nadšený.

Nicméně nesrovnalosti byly nejspíš později napraveny, když je Alternativa pro Českou republiku 2017 stále aktivní a kandiduje do eurovoleb. Za rok 2017 nikdo neposkytl partajníkům dar, nedošlo k žádným výdajům, proto celkový zisk dosahuje pouhých 4 200 korun.

Rok následující doznává hospodaření značných změn, kdy celkové výdaje překračují příjmy o rovných 500 korun. Jinými slovy Alternativa pro Českou republiku 2017 byla na konci roku 2018 ve ztrátě 500 korun.

I když Alternativa pro Českou republiku dodává výroční zprávy o hospodaření, stále na webu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí visí v kolonce “zvláštní účet” poznámka “dosud nedodáno”, i když bylo zmiňovanému krajně pravicovému a populisticky laděnému subjektu stanoveno číslo do eurovoleb a existuje kandidátka s jednotlivými kandidáty o místo v Bruselu.

Zdroj: https://registrace.udhpsh.cz/seznam/suazu

Nicméně partajníci stranický transparentní účet zaregistrovali a jeho číslo s odkazem na něj je uvedeno na webu Alternativy pro Českou republiku 2017. Je na něm k 9. dubnu 2019 jediná částka ve výši 111 korun s poznámkou “Za svobodu, právo, spravedlnost!”…jak úsměvné a zároveň smutné, protože poskytnout peníze krajně pravicovým ultranacionálům s islamofobní rétorikou a honorovat tyto peníze na příspěvek za hodnoty, které evidentně Alternativa pro Českou republiku 2017 nectí a nemyslí vážně zůstává urážkou jak pro svobodu, právo i spravedlnost.

Alternativa pro Českou republiku 2017 chce získat nejspíš punc toho, kdo krajní pravici, islamofoby a eurofobiky spojuje, a tak za lídryní zvolila Kláru Samkovou, která dá šanci nejrůznějším radikálům i stoupencům xenofobních názorů, jak vyplynulo z první organizované “konference”, kde se veřejnosti téměř neznámé politické hnutí víceméně představilo a sdělilo všem přítomným zhruba složení možných kandidátů do klání o místečko v Evropském parlamentu, který partajníci častokrát hejtí v nejednom facebookovém příspěvku.

Ideovým východiskem do eurovoleb zůstává 12 bodů, které byste klidně mohli shrnout do několika xenofobních přihlášení se k ” homofobii, islamofobii, odporu k multikulturalismu, genderu, i náklonnosti k ultranacionalismu a populismu”.

Ve výsledku se tedy nejedná o nic nového pod sluncem. Úplně totožné požadavky má většina rádoby eurofobních stran, hnutí…díru do světa neudělá vedení ani tím, když poskytlo espéďáckému odpadlíkovi Lubomíru Volnému šesté místo na společné kandidátce.

Alternativa pro Českou republiku 2017 si je nejspíš toho všeho vědoma, a tak zkouší oslovit formou poměrně agresivní kampaně voliče nejen rudou barvou na propagačních materiálech, ale také hláškami útočícími na ostatní – řekněme konkurenty v okolí. Jeden bere smečí Okamuru, další lidoveckou partaj v naději, že si toho někdo všimne a jen tak na půl slova dodá, že to s těmi sirotky někdo konečně řekl nahlas, aby následně poslední v zásobě zůstal Zahradil vyjadřující se ultranacionalisticky, populisticky a vlastně velmi blízce konceptu Permanova politického mámení.

Zdroj: Facebook Alternativy pro Českou republiku 2017

Když si pro názory Zdechovského a jeho talentu být populistickým, až to praští, uvědomíte, že lidovci by mohli části nacionálů vyhovovat třeba i pro etos k tradicím a ultrakatolické představě rodiny složené jen z maminky a tatínka, potom je fajn vytáhnout z ošatky uprchlíky a paní Šojdrovou…prostě nemáte co nabídnout, a tak se zaměříte s agresivitou rudé a surovostí profilové fotky na ostatní možné a ještě k tomu mnohonásobně známější konkurenty, než je nějaká Alternativa pro Českou republiku 2017.

Mimochodem, facebookové ultranacionální osazenstvo takovou propagaci mnohdy nese s nesouhlasem a některým dokonce vadí minulost Kláry Samkové, protože postoje této ženy bývají v určitých fázích jejího života tragikomicky úsměvné a nesedí s rasistickým a xenofobním vnímáním světa potenciálního voliče, jakého by Alternativa pro Českou republiku 2017 chtěla mít a zároveň přivábit na svou stranu.

Zdroj: Facebook

Okamura si z pseudovlastenectví udělal nepochybně vlastní podnik na zlo, kdy příspěvky ze státního rozpočtu v SPD představují hlavní nosnou část příjmů politického počinu mužíka z Úsvitu, ale paní Samková by se měla možná zamyslet sama nad sebou, zda i ona takzvaně nepoužívá domnělou představu o vlastenectví k jiným, než opravdu vlasteneckým účelům.

Inu, jaký volič, taková kampaň. Ale určitému segmentu voličů postačí zamávat ostrovním kriminálníkem s flastry na trestním rejstříku a už se srdéčko tetelí, protože ten status má prakticky všechno, po čem radikál pročítající Parlamentní listy, Aeronet i Sputnik touží.

Zdroj: Facebook

Zbabělými “sráči” v textu to začíná a s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou to nejspíš neúspěchem a velkými náklady ve volbách skončí.

Po 1. dubnu 2020 bude zajímavé pročítat zprávu o hospodaření, protože tam bude nakrásno vidět, kolik v článku zmiňovaní fobici investovali do voleb a jak moc poklesli, třeba v mínusu mnohem vyšším než nějakých pět stovek. Zábavné bude také sledovat, jak se pohybují peníze na transparentním účtu. K zahození nebudou rovněž reakce Samkové, Permana na výsledky voleb, kdy “drsňáci” z kampaně zapláčou nad nízkým počtem získaných hlasů.