Zdeněk Chytra s dalšími lidmi, možná také s poslankyní z SPD, skrze letáčky rozšiřuje dezinformace o Istanbulské úmluvě

Internetoví xenofobové tu tam se vyjadřující s homofobní slinou na jazyku by rádi, pokud by Česko neratifikovalo Istanbulskou úmluvu. Třeba takový krajně pravicový radikál a zaměstnanec Beatrix von Storchové z AfD Zdeněk Chytra běžně zveřejňující nesmysly na českém klonu InfoWars zkouší štěstí a společně s Ivanou Schneiderovou ze spolku Tradiční rodina dává do tisku letáčky útočící na základní city, jak napovídá sdílený náhled na sociálních sítích.

Náhled na Chytrův letáček proti Istanbulské úmluvě; Zdroj: Facebook

Plačící děcko mnoucí si očko určitě nenechá nikoho klidným. Dítě brečí, protože mu kdosi z Evropské unie, vlády snad ovládané nějakými celosvětovými vládci podstrkuje něco nepřirozeného.

Istanbulská úmluva je bojištěm dezinformační války a Chytra se svými grafickými výtvory je její součástí.

Informace obsažené v budoucích letácích jsou určené především zarputilým čtenářům vymyšlených článků na českém klonu InfoWars, kde například Pavel Krejčí – označovaný také jako “Výkonný ředitel společnosti Redakce INFOWARS.CZ” neváhá a před osazenstvem malé hospůdky vykládá o tom, jak je svět ovládán tajnými světovládci usilujícími o genocidu většiny obyvatelstva na světě.

Zdeněk Chytra se svými letáčky straší například skrze oblíbené téma problematiky genderu, kdy se radikála diváci v homevideích ptají, jak mají oslovovat třetí pohlaví.

Vyvolávání obav skrze homofobii, transgenfer fobii a strachů z “genderové výchovy dětí” je tak jednoduché…zvláště, když přeháníte, přidáte lži, manipulace, převezmete vycucané a neexistující ze zahraničí, upravíte to do mysli domácích fobiků na sociálních sítích vypisujících pohoršení nad zmínkou o islámu v učebnici žáka prvního stupně základní školy…

Veřejnost povětšinou nemá ponětí o skutečném obsahu Istanbulské úmluvy – tím méně o celé záležitosti tuší milovníci článků o tajné civilizaci na Měsíci bránící USA v jaderný útok na společníka Země. Takže prostor k dezinformacím je obrovský.

Největším nepřítelem Chytry a jeho okolí zůstává České ženské lobby, jejíž tvrzení byla snad milionkrát překrucována a hejtěna nejenom Chytrou, ale také dalšími jedinci rudohnědých snů o horším světě, kde bílá a heterosexualita zůstávají jedinou zárukou ke spravedlivému zacházení. Zmiňovaný človíček s brýlemi a pleškou na hlavě například 26. listopadu 2018 tvrdil, že ”

Zdroj: Facebook

Jednou dáte na letáček plačící malé děcko, předtím zase vytáhnete z klobouku kouzelníka Fokustóna sólokapr s pedofily, i když ta zpráva není ničím jiným, než trapným hoaxem, protože slova České ženské lobby “fakticky a bez předsudků informovat o pedofilní sexuální orientaci, jasně oddělit sexuální orientaci od sexuálního zneužívání a obtěžování dětí a dospívajících.” se netýkají Istanbulské úmluvy a nemají s ní nic společného. Hrušky se spojují s jablky, hoaxy se rozšiřují a v tom všem je vidět ochota Zdeňka Chytry přesvědčit o své pravdě ostatní, ať se děje co se děje, třeba i za pomocí lží a trapných dezinformujících manipulací.

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí známá také jako Istanbulská úmluva přináší nové pojmy poměrně nechutných záležitostí, proti kterým bojuje. Jedná se například o vynucený sňatek, mrzačení ženského genitálu, násilný potrat a násilná sterilizace. Je tragikomicky úsměvné, že skalní odpůrci zahalování žen jako symboliky útlaku ženy bojují proti mezinárodnímu dokumentu, jehož cílem je chránit práva žen, tedy i ta, která mnohé legislativy doposud opomíjejí.

Istanbulská úmluva je pouze úmluvou a nikdo nemůže signatářské státy donutit k jejímu dodržování a dokonce ani ratifikací nedochází k automatickému zavádění paragrafů do národních legislativ, jak často tvrdí ultranacionalisté ve svých tvrzeních.

Radikálové s předsudečným uvažováním s poslaneckým pasem v kapsičce mohou v Chytrovi vyvolávat pocit důležitosti, když na Facebooku prohlásí cosi o tom, že letáčky plné dezinformací rozvěsí v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Řeč je především o místopředsedkyni Petičního výboru a poslankyně ze severních Čech za SPD Monice Jarošové, pokud účet s jejím jménem je skutečně účtem zákonodárkyně Okamurova stádečka ultranacionalistů.

Pokud tomu tak skutečně je, potom je to na pováženou. Členka parlamentní, xenofobně zaměřené partaje hodlá své kolegy ultranacionalisticky obohatit, a tak před jejich oči umístí lež jako věž v naději, že si toho všimne třeba populista z ANO, Andrej Babiš a jeho další lidé. To je velmi nebezpečné nejen pro demokracii, ale především pro ochranu lidských práv. Snad správce budovy na Sněmovní ulici dává pozor na to, co se objevuje na zdech a Chytrův výmysl zcela správně vyhodí do koše.

Krajní pravice se už v minulosti snažila za pomocí dezinformací přesvědčovat vládu, politiky o špatnosti tzv. Globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci OSN. Zdeněk

Chytra s Jiřím Černohorským rozšiřovali nejrůznější hoaxy a už tehdy dokonce rozšiřovali mezi politiky a veřejnosti letáčky proti tomuto dokumentu. Pomocníčkem byl Chytrův, dnes již neexistující Web Freedom for Europe, kde bylo mimo jiné k zahlédnutí například toto: ”
Mezi tím, co se veřejně probírá obdobný dokument navržený Evropskou komisí Dublin IV, mnohem závažnější dokumenty OSN Globální pakty zůstávají bez povšimnutí, i když obsahově předčí v mnoha směrech navrhované změny Dublinských smluv,

Podkladem pro hejtění a lži zůstala pracovní verze Globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci OSN – tedy dokument, který ve skutečnosti vypadal úplně jinak. Ale to dezinformátorům vůbec nevadilo, protožze našli svůj fetiš, na který se mohou zaměřit.

Globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci OSN nebyl Českou republikou přijat, zatímco Istanbulská úmluva přijata byla, ovšem o ratifikaci se bude teprve rozhodovat, a tak Chytra s Černohorským zkouší, aby alespoň k ratifikaci nedošlo.

Chytra s dalšími lidmi bude pokračovat s dezinformacemi, proto kromě již zveřejněných letáčků bude k dispozici další stejně nechutný sliz, nad kterým se slušně vychovanému člověku musí udělat od žaludku špatně. Internet může být dobrým služebníkem, ale také nástrojem zla, pokud s jeho pomocí radikálové rozšiřují nepravdy, dezinformace a polopravdy. Bylo by správné, kdyby na tom Facebook zapracoval a tyto dezinformace jednoduše mazal, protože tím by extrémisté přišli o pomyslný vítr v kapsách.