Noční modlitební procesí proti Istanbulské úmluvě bylo popliváním odkazu Krista i ochotě “Dukova baroka” podílet se na pastvě dezinformací

Noční modlitební procesí proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, za ochranu tradiční rodiny a nenarozeného dítěte odehrávající se v noci z 8. března 2019 na 9. března 2019 ukázalo, že ultrakatolické luhy a háje nemají daleko k optice extrémistického vnímání světa. Přejímají podobnou rétoriku, zatímco odmítají základní myšlenku Krista nešířit nenávist vůči komukoli, tedy i lidem s odlišnou sexuální orientací, případně odlišným vnímáním sebe sama.

Přítomný Lhoťan s Hladíkovou i Chytrou v sekci diváctva byli určitě radostí bez sebe. Čecháčkovští ultranacionalisté zneužili pojem genderu a Istanbulské úmluvy k prezentaci svých nenávistných postojů, zatímco barokní podobenství Dukova křesťanství nezůstává pozadu a napodobuje internetové hejtry pěkně po svém. Dezinformace s nevědeckými a nepokrokovými názory si našla své vděčné diváky. Letáček na akci dávno předtím putoval po nejrůznějších rudohnědých facebookových skupinách…

Pod záštitou Dominika Duky a olomouckého arcibiskupa dojde ke znásilnění modliteb, které místo milosrdenství a lásky k bližnímu svému poslouží vyprošení odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy.

Ultranacionalisté, i když náboženství moc nedávají a o Bibli neví vůbec nic přijdou ve skromném počtu už jenom proto, že se v pozdním čase v kostele svatého Ducha ve Starém Městě u Uherského Hradiště dozvědí o nekřesťanských názorech některých hostů pozvaných dukovským jádrem víry v Boha.

Na začátku lidé přicházejí, usedají na židle…už předem je jasné, že víc jak padesát zájemců nebude. Slova plná nepochopení a úcty k dezinformacím hned ze začátku podkreslují mladí zpěváci jen tak postávající vedle velkého obrazu Krista. K většímu pokoření ideálů křesťanství opravdu nemohlo dojít. Krajně pravicoví radikálové celé podivné divadélko přenášejí v živém vysílání na Facebooku, odkud také pochází screenshoty z celého hodinu a tři čtvrtě trvající “podívané”.

Až se z toho slušně vychovanému člověku odporem zvedá žaludek. Bohužel, i takové věci jsou dnes ve 21. století možné. V předních řadách sedí Lhoťan, kousek od něj paní provázející večerem…modlitbou všechno začíná, modlitbou na konci končí. Kdyby podobné setkání požadující zpátečnické a zaručeně nekatolické prosby organizovali muslimové, svět ultranacionalistů by byl plný dojmů o islamistech a hlášek imitujících antisemity minulého století. Ale takto je všechno v pořádku, protože xenofobův fetiš považující dezinformace za pravdy byl náležitě ukojen.

V hlavách barokních zpátečníků existuje pouze mužské pohlaví s tím ženským, i když vědci říkají, že sice existuje pohlaví ženské, mužské, ale také to mezi tím.

Pohlaví může být mužské, ženské, nebo někde mezi tím. Teoreticky vzato, pohlaví může být opravdu mnoho, i když se to ultranacionálům nelíbí

Barokní, obstarožní pohled na náboženství měl vždy problémy s pochopením výsledků vědecké práce odkazující například na věci, kterých se ultrakatolíci dávno zřekli, nebo které pokládali za špatné. Pokud chce církev přežít a oslovit co nejvíce lidím potom by skutečně měla zapomenout na zpátečnické názory odmítající člověka zkrátka takového, jaký je, protože všichni jsou ovečkami božími, ať se jedná o homosexuála, transsexuála, nebo třeba bisexuála.

S ozvučením si zpátečníci nedali příliš velkou práci. Slovům je stěží rozumět…tradiční rodina s gender ideologií v podání Slováka Chromíka zůstává velmi smutným světem v nějaké naddimenzi, ve které lídr populistického Slovenského dohovoru za rodinu nejspíš přemýšlí a žije.

To, co je pro tohoto člověka tradiční, to zůstává pro moderně přemýšlejícího člověka nenormální. Konstruktivní kritiku Istanbulské úmluvy nečekejte. Při slovech o gender problematice vám možná projdou hlavou slova o chybějícím zdravém rozumu…opakuje se přesně to, co je k vidění na všech možných dezinformačních webech…za pomoci prázdných řečí dochází k balamutění jednoduchých lidí. Pro doktora Chromíka je Istanbulská úmluva cestou k totalitě, jakousi novodobou apokalypsou a přesně v tomto rámci jsou pronášena všechna slova v chrámu Páně.

Tolik slov o ničem. Istanbulská úmluva se zastává práv žen a ultranacionál se najednou ztrácí ve své dominantní roli založené na barokně náboženské představě o vůdčí roli muže a poddajnosti ženy. Proto host ze Slovenska obhajuje staré a hejtí to nové.

Mezi promlouvajícími hosty nechyběla bývalá poslankyně Nina Nováková v červeném. Její názor se nikterak neliší od pohledu předchozího promlouvajícího Chromíka.

Je další osobou stojící proti Istanbulské úmluvě. Svými názory se hodí do ošatky dezinformací, i když předtím bývala členkou TOPky a kandidátkou Kalouskovy partaje i Starostů na senátorský post…od roku 2000 spolupracuje s Českou křesťanskou akademií, kde do června roku 2011 dokonce bývala členkou Presidia.

Je to jako u blbých na dvorku, Nováková prosí o pokračování v petici proti Istanbulské úmluvě a chtěla by aby podpisový dokument podepsalo minimálně na dva tisíce lidí. Politici, poslanci podle bývalé zákonodárkyně o Istanbulské úmluvě nic nevědí. Pojem pohlaví je jí srozumitelný, pokud má úmluva na mysli mužské a ženské, protože jinak s tím dalším promlouvající bývalá politička nesouhlasí.

Článek 14 Istanbulské úmluvy o zákazu diskriminace vytváří obecně v mysli pozvaných vrásky na tváři. Jedno obyčejné slůvko “pohlaví”, “gender” vyvolává na těle pseudokonzervativců těžkou vyrážku, protože si prý pod tím vším nedokáží představit význam. Jak se zdá, Nina Nováková má problém s pojmem sexuální orientace, zatímco v ovzduší poletují slova o “násilné” výchově dětí, se kterou paní exposlankyně nesouhlasí. Vést omladinu k toleranci bývalo vždy nevítané v určité části obyvatelstva.

Pravda je skutečně jenom jedna…ovšem tuto pravdu shromáždění popírají. Například taková senátorka Jitka Chalánková o Istanbulské úmluvě v prostorách kostela svatého Ducha hovoří jako o dokumentu přinášejícím diktaturu do českého prostředí.

Je nechutné, co všechno se může odehrávat v kostelech. Tohle do těchto prostor nepatří, protože, jak již bylo v článku několikrát řečeno, Kristus by nesouhlasil se slovy přítomných, protože ústředním tématem náboženství musí zůstat láska, pochopení a podpora druhých, úcta k lidství a lidským právům především. Být nediskriminován je základem moderní, nejen české společnosti.

Na to třeba i ti náboženští preláti během mše následované po počátečních proslovech na Velehradě zapomněli. Modlit se můžete za cokoli, ovšem modlitba pozbývá na obsahu, pokud boží slova zneužijete k úmluvám za něco nekřesťanského, i když se přímluva k takzvaným vyšším místům odehrává na posvátných a kulturně významných místech Velehradu. Přesně takto by neměla vypadat moderní církev pokrokových hodnot.