Vyvadil chce přeměnit facebookovou skupinu “Přátelé Ruska v České republice” na “občanskopolitické sdružení”

Jiří Vyvadil by rád “bojoval proti nesmyslům, protože vyvážený svět potřebuje Rusko“, a tak prozatím sonduje ve své veřejně přístupné facebookové skupině “Přátelé Ruska v České republice” jestli by s ním do toho šli místní prokremelsky naladěné entity od klávesnice, protože v plánu mozkových závitů visí představa přerodu obyčejné facebookové tlachárny v “občanskopolitické sdružení”, které by hlasitěji dokázalo “ochránit” společnost od tvrzení protiputinovsky zaměřených politiků, novinářů a v neposlední řadě také mediálních výstupů “zlořádného” Kaputina” i dalších spolků, facebookových platforem, politických hnutí a zájmových sdružení rozšiřujících po širém okolí přesný opak toho, co je pravidelně k mání například na Parlamentních listech, Aeronetu, nebo Sputniku.

Vyvadilův příspěvek z 25. února 2019

Jako kdyby těch konspirátorů, dezinformátorů a jejich internetových počinů nebylo víc než dost. Prokremelskými sentimenty se projevuje kdejaký čecháček rudohnědého střihu nemající nic společného s opravdovým českým vlastenectvím, ale to možná samotnému Vyvadilovi nestačí a chce se do celé záležitosti pustit svou vlastní silou jako ten “známý ksichtík” z telky a nejrůznějších fotografií s Foldynou i mnoha dalších prokremelsky laděných dušiček.

Vyvadil by rád s prorusky orientovaným “občanskopolitickým spolkem” vstupoval do politického procesu”

Na Aktuálně.cz vyjde článek o aktivistech varujících na Pražském hradě před dezinformacemi a na internetu je vzápětí k mání celkem krátký příspěvek o chuti admina “vstupovat do politických procesů”, až se člověk sám sebe musí ptát, co tím autor příspěvku myslel. Doznává se snad k přísaze “Nic než Rusko”, kdy bude zcela beze studu”občanskopolitický spolek” “dohlížet” v rámci svých možností na to, aby legislativa v Česku nebyla v rozporu se zájmy Ruské federace a strýčka Putina z Kremlu?

Nebo, je snad ujištění o “vstupování do politických procesů” obyčejným prohlášením vzkazujícím veřejnosti, že Vyvadilův subjekt bude “dohlížet” v rámci schopností a možností na to, aby hoaxy s dezinformacemi proruské provenience zůstaly ve veřejném prostoru netknuté a zachované jako další varianta té správné “východní” pravdy?

Ať je tomu jak chce, obě varianty jsou nebezpečné a mohou za určitých okolností ohrozit demokracii v Česku. Tohle je přesně ten okamžik, kdy by se Vyvadilovými virtuálními aktivitami a úmysly měla zabývat BISka, protože podle pravidelně vydávaných výročních zpráv Rusko, ruští špioni, obchodní společnosti napojené na ruské tamtamy, proruské organizace s nejrůznějšími iniciativami nejsou ničím jiným, než významným nebezpečím nejen pro samotné Česko, ale také pro zbytek Evropy, Evropské unie, ke které má prostředí virtuální tlachárny “Přátel Ruska v České republice” negativní vztah.

Vyznat se ve Vyvadilových politických plánech není tak jednoduché, protože kromě kratičkého oznámení o přerodu “Přátel Ruska v České republice” existuje ještě jedno další s mnohonásobně delším obsahem na “Vyvadilově” facebookové skupině, tentokrát nedávno přejmenované z “25 let stačilo” na “Dejme si reparát roku 1989…”

Až člověka zamrazí nejen při pohledu na samotný název, ale také na obsah jednotlivých příspěvků, kdy mezi přispěvateli nechybí antisemita Adam B. Bartoš, neúspěšný prezidentský kandidát Hannig, nebo ultralevicový předseda Akornu Ulvr. Tihle všichni s řadou dalších by chtěli reparát revolučního roku 1989? A v jakém slova smyslu? Touží snad po tom, aby nadále existovala vláda jedné politické strany propagující rudý komunismus, protože komunisté jsou těmi, kdo Rusku, Kremlu a Putinovi přihrávají nejvíce?

Těžko říct, ale z jednotlivých příspěvků je nanejvýš jasné, že málokomu z přispěvatelů jde o demokracii, nebo snad lidská práva. Inu, ve facebookové skupině se žlutou vestou v záhlaví je možné opravdu cokoli. V popisku skupiny se objevuje všeobjímající klišé účelových bludů, kterým každý ultranacionál docela rád věří.

Zdroj: https://www.facebook.com/groups/25letstacilo/about/

S mýtem o krizi Západu jde xenofobům všechno mnohem lépe. Zvláště, když se nadhodí eurofobní postoje doplňované odporem k uprchlíkům, jež ve svém důsledku mají být v představách radikálů jednou z hlavních příčin krize Západu, ve které je Východ tou lepší variantou. Admini Vyvadil, Šubrtová s Trčkou věří v zánik EU i NATO, a tak je na stole sen o “reparátu roku 1989”, kdy by měla přijít jiná, odlišná, blíže nespecifikovaná revoluce, nebo odelišný porevoluční vývoj jdoucí na ruku ultranacionalistům a jejich představ o “ráji na Zemi”. Vzhledem k politickému zaměření jednotlivých příspěvků není složité uhádnout o jakou revoluci by mělo jít.

13. ledna 2019 zde Jiří Vyvadil jednotlivým členům v dlouhém příspěvku vypisuje své politické plány, podle kterých buď vznikne 17. listopadu 2019 “komplexní a racionální program”, se kterým se půjde do příštích voleb, nebo se kterým se podpoří směr politiky, v níž Vyvadil věří.

Viz následující úryvek: “17. listopadu 2019 buď vznikne komplexní a racionální program, se kterým buď půjdeme do příštích voleb a nebo podpoříme směr – a k tomu se ještě vrátím – který sleduje v základních rysech tato vláda. Otevřeně řečeno, mám jakési revoluční pocity, jaké jsem měl před 30 lety a do 17. listopadu 1989 je doba dlouhá

Kliknutím si celý text můžete zvětšit

To je docela zajímavé. V prorusky orientované skupince chce stejný muž ve jménu “vyváženého světa potřebujícího Rusko” zakládat “občanskopolitické sdružení”, zatímco v jiné skupině přibližně měsíc předtím členům jiné tlachárny na sociálních sítích oznamuje, že ” 17. listopadu 2019 buď vznikne komplexní a racionální program“, se kterým se půjde do voleb, nebo se kterým se budou podporovat politické směry jdoucí na ruku možná Vyvadilově ideálu politiky po vzoru Trumpova bezohledného ultranacionalismu poskytujícího prostor Rusku i dalším proradikálním směrům ve společnosti.

Tak jo, budeme si hrát na “Česko především”, abychom tím ve skutečnosti mysleli “Rusko především”. I když Vyvadil na konci slibuje další pokračování textu následující den, ve skupině takové pokračování k dohledání není, takže se možná jeho tvůrce na jakýkoli navazující text vykašlal.

Vzhledem k příspěvku z 13. ledna 2019 a toho z 25. února 2019 se nabízí celkem jednoduchá logická otázka:

Poslouží přerod facebookové skupiny “Přátelé Ruska v České republice” na “občanskopolitické sdružení” jako předskokan – přípravka pro politické plány z facebookové skupiny “”Dejme si reparát roku 1989…”?

Možná to tak bude i vzhledem k tomu, že se Vyvadil větou ” Otevřeně řečeno, mám jakési revoluční pocity, jaké jsem měl před 30 lety a do 17. listopadu 1989 je doba dlouhá” doznává k revolučním náladám.

Tím spíše by společnost s tajnými službami měla zbystřit.Touhy po revoluci, složení demokracie a její nahrazení něčím jiným se dají před úřady ukrývat pod nejrůznějšími větami, slovíčky nezávadnými hlavně pro Ministerstvo vnitra ČR, které by rozhodovalo o zaregistrování nového politického hnutí, politické strany. Koneckonců, členové zapsaného spolku klidně mohou kandidovat na kandidátce některé radikální strany, politického hnutí.

Sny o založení občanského sdružení “Přátelé Ruska v České republice” nejsou nic nového

Sahají minimálně do roku 2014, kdy přípravný výbor zabývající se přípravou na založení toho, po čem nyní Vyvadil volá, během krymské krize zaslal ruskému velvyslanci dopis, ve kterém mimo jiné stálo “Původci a organizátoři této krize, představitelé EU a USA, využili radikalistických polofašistických a nacionalistických sil a společně uskutečnili státní převrat, při kterém odstranili legálního prezidenta. Přitom navíc uvedli do funkce dočasného premiéra, který je znám svými fašistickými sympatiemi

Ničím novým nejsou ani Vyvadilovy hypotézy o zániku Evropské unie. Už v roce 2015 tento muž tvrdil, že “EU se v příštím roce rozpadne. A my přeměňujeme skupinu Přátel Ruska v ČR v politické hnutí…

Zdroj: http://svobodnenoviny.eu/eu-se-v-pristim-roce-rozpadne-a-my-premenujeme-skupinu-pratel-ruska-v-cr-v-politicke-hnuti/

Evropská unie nadále existuje, zatímco občanské sdružení, nově zapsaný spolek “Přátelé Ruska v České republice” nikoli. I slepá vědma Vanga se může mýlit. Ach bože, jak si jsou Vyvadilovy rádoby politické proklamace podobné. To, co se objevuje ve slovech z roku 2015, to je viditelné i ve vyjadřování z ledna 2019.

Zhruba před čtyřmi lety hovořil bývalý senátor o založení občanského sdružení “Přátelé Ruska v České republice” jako o provokaci ” Jsem ten typ: příliš velká jednostrannost v médiích i v názorech politiků na Ukrajinu u mě budí potřebu protiváhy. Takže záměrně jsem sdružení dal název Přátelé Ruska, protože je jasné, že to v této době bude vyvolávat obrovské emoce a také zájem o vyvážené názory

Jak to prozatím vypadá, Vyvadil nakonec při zakládání spolku – “občanskopolitického sdružení” dává přednost provokacím, zviditelnění se a zájmu okolí o svou činnost, zatímco například takové samotné založení spolku zůstává nástrojem a nikoli cílem

To by ledacos vysvětlovalo. Spolek “Přátelé Ruska v České republice” nevznikl na pomezí let 2014/2015, stejně tak nemusí vzniknout ani letos v roce 2019. Ale zároveň je možné, že se Vyvadil léty poučil a dnes bude důslednější, kdo ví…