Předseda krajně pravicové Ligy severu a italský ministr vnitra Salvini si podával ruku s příslušníkem pronacistických kolaboračních vojsk

XMAS není jenom anglická zkratka pro Vánoce. V italské historii se za podobným označením ukrývali fašističtí kolaboranti 12. září 1943 podepisující smlouvu o spojenectví s Kriegsmarine nacistického Německa. Italské námořní komando známé především pod označením Xa Mas existovalo dávno před osudnými záříjovými dny poskvrněnými pachutí kolaborace.

Zdroj:
https://wikivisually.com/lang-it/wiki/X%C2%AA_Flottiglia_MAS_(Repubblica_Sociale_Italiana

Jednalo se o zvláštní jednotku italského královského válečného námořnictva, jejíž jednotlivé vojenské výsledky neměly na počátku své existence příliš valnou kvalitu. Neúspěšné pokusy o útok na britskou Maltu v roce 1941 přinášející velké oběti na životech toho byly jasným důkazem. Jak se zlepšovala technika, výcvik, docházelo k větším bojovým úspěchům například při bojích u egyptské Alexandrie, nebo zálivu Suda na Krétě.

Námořní komando Xa Mas bojovalo na mnoha místech, například ve Španělsku, nedaleko Gibraltaru na africké straně…bylo svědkem výhry protifašistických a protinacistických spojenců, se kterou se nedokázal vyrovnat zakladatel Xa Mas italský princ Junio Valerio Borghese, zatímco velitelství italské armády pomalu, ale jistě začínalo přistupovat na myšlenku kapitulace. Zmiňovaný šlechtic velel flotile italské armády a bez obtíží 12. září 1943 podepsal při zachování logistické, organizační, disciplinární, administrativní autonomie smlouvu o spojenectví mezi Xa Mas a nacistickým Německem.

Z profašistické armády se stala také ta pronacistická, protože jakékoli princovy příkazy musela nejdříve schválit nacistická strana. Kolaboranti si také místy říkali “Fašistické ozbrojené síly”. Rudé iksko na modré vlajce doprovázené s vyobrazením lebky jsou neklamným znamením temných časů italské historie.

Mateo Salvini, předseda krajně pravicové a vysoce nesnášenlivé Ligy severu a zároveň italský ministr vnitra 10. února 2019 na jednom setkání ukázal, že mu fašističtí příslušníci pronacistických kolaborantů nevadí, když jim podá ruku, i když tito lidé jsou na místě setkání v dobových uniformách komanda mariňáků bojujících za ideál fašismu.

Proputinovští a prosalviniovští pohůnci s oblibou sobě vlastní poukazují na banderovce a uznání těchto vrahů minulosti za hrdiny, zatímco samotný Salvini podá ruku těm, co po září 1943 spolupracovali s nacisty. Tento screenshot určitě nenajdete na profilech lidí milujících krajní pravici a nekonečné hejty vůči minoritám, Evropské unii.

K partyzánům se připletli také tyto existence s lebkami na praporu….

Skutečnému demokratovi se z toho všeho musí zvedat žaludek. Jak by asi veřejnost koukala, kdyby třeba německý ministr vnitra podával ruku esesákovi postávajícím před politikem v dobové černé uniformě se smrtihlavem na čepici? Putinofilové by měli svůj fetiš, novináři by se právem zhrozili a byl by z toho zcela oprávněně obrovský skandál. Ovšem v případě italských fašistů, kolaborantů mnozí suše poznamenají, že na jihu Evropy mají rádoby vlastenci podivný vztah k fašistům, a tak je všechno v pořádku, nebo je podání si ruky pouze na pozdvižené obočí….

Ale tak to není. Politik vlády státu Evropské unie si podává ruku s člověkem ve fašistické uniformě jednotek kolaborujících s nacisty. Taková jsou holá fakta, nad nimiž bychom neměli zavírat oči. Takto opravdu nevypadá někdo jako “Grande Ministro'”.

Kolaboranti z Xa Mas si nezaslouží, aby jim projevy úcty skládal člen vlády. Je to odporné, nechutné, legitimizující špatné hochy v očích současnosti a to se může vzhledem k budoucnosti vymstít.