Odmítnutím Kopřivova návrhu nikdo nezamítá projednávání stejnopohlavního manželství

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se nacházejí dva ideově rozdílné sněmovní tisky, kdy jeden z nich, sněmovní tisk číslo 201, umožňuje sňatky jednopohlavních párů, zatímco ten druhý, pod číslem 211, požaduje formou změn ústavního zákona manželství přístupné jen a pouze pro muže a ženu, protože rádoby vlastenecké snahy některých politiků nejsou ochotné zbavit se obstarožních představ o šťastné rodině dvoupohlavních tvorů a spokojeném děcku uprostřed.

Manželství je v české legislativě upraveno v občanském zákoně, respektive v jeho druhé části, hlavě II. v ustanoveních § 655 – § 770 zákona č. 89/2012 Sb., které se poslanecká iniciativa ve sněmovním tisku číslo 201 ve jménu pokroku a úcty k lidským právům rozhodla změnit.

Z paragrafů o manželství se vypouští slova “muž a žena”, aby také stejnopohlavní páry dostaly šanci uzavřít stejně hodnotné manželství, protože láska existuje jenom jedna. Registrované partnerství je trapnou napodobeninou odkazující na neschopnost zákonodárců přijmout homosexuály za plnohodnotné členy společnosti. Pokud chceme být moderním a demokratickým státem s úctou k lidským právům, potom je nutné občanský zákoník pozměnit, aby odpovídal zásadám jednadvacátého století.

Požadavky na úpravu občanského zákoníku umožňujícího stejnopohlavní manželství na úplně stejné úrovni jako jsou manželství smíšených párů nedají ultranacionalistům, prokremelským dušičkám a některým obstarožně přemýšlejícím zákonodárcům spát. Nechtějí, aby novelizační úsilí poslanců vyšlo, doslova se modlí za jakékoli obstrukce, a tak i obyčejné odložení projednávání na jindy takovým lidem udělá radost.

Druhý sněmovní tisk číslo 211 návrhy změn zasahuje do Listiny základních práv a svobod, přičemž do tohoto dokumentu, respektive do článku 32 a jeho prvního odstavce roubuje slova “a manželství jako svazek muže a ženy”.

S poměrně zpátečnickým návrhem nemá problém například Miroslav Kalousek, Pavel Bělobrádek, Petr Gazdík, Helena Langšádlová, Václav Klaus mladší, Jan Skopeček a řada dalších. Jmenovaní jsou totiž součástí poslanecké iniciativy požadující zásah do ústavního zákona, i když Vláda České republiky této myšlence není příliš nakloněna a vyslovila ve sněmovním tisku 211/1 nesouhlasné stanovisko zejména proto, že práva a svobody zakotvené v Listině základních práv a svobod nemohou být měněna za účelem blokování práv určitých skupin.

Vláda České republiky vydala 26. června 2018 naopak ve sněmovním tisku 201/1 souhlasné stanovisko ke sněmovnímu tisku 201 umožňujícímu stejnopohlavním párům uzavírat manželství. To je docela hezký signál vzhledem k dalším obdobím, kdy se poslaneckými iniciativami budou zabývat zákonodárci během schvalování, neschvalování nápadů povolujících, zakazujících existenci jednopohlavních manželství.

Sociálními sítěmi zaševelila tak trochu hoaxoidní zprávička o tom, že většina poslanců se stejnopohlavními manželstvími nesouhlasí, protože zákonodárci odmítli projednat novelu občanského zákoníku předkládanou sněmovním tiskem 201…

Jak se zdá, Konvičkův skorokolega a příznivec krajně pravicového populismu Měšťan, na Facebooku známý také jako Hrdý Čecháček, ve svém příspěvku ukázal, že přání mílovými kroky předchází realitu.
V podobném stylu záležitost komentovalo spoustu lidí, ale pravda to není.

Co se během hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 12. února 2019 ve skutečnosti stalo? Pirátský poslanec František Kopřiva před kolegy předstoupil s požadavkem, že když je Národní týden manželství , mohly by se sněmovní tisky 201 a 211 projednávat “zítra po již pevně zařazených bodech, to znamená případně i po bodu EET”.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/026schuz/s026307.htm

O tomto Kopřivově návrhu se následně v hlasování číslo 170 hlasovalo. Přítomno bylo 176 zákonodárců, pro schválení bylo třeba 89 hlasů. Poslanci rozhodovali, zda se iniciativami kolegů o projednopohlavním a protijednopohlavním manželsví budou zabývat 13. února 2019 před projednáváním EET, nebo krátce po něm. Pro bylo pouze 44 poslanců, zatímco proti středečnímu projednávání bylo 55 a dalších 77 se v hlasování zdrželo.

Zdroj: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=69057&l=cz&

Návrh pirátského poslance neprošel. Což je škoda, ale v žádném případě není pravda, že by hlas pro, nebo proti odmítal rozhodování o změnách občanského zákoníku,

i když tyto změny nejsou mnoha lidem, třeba poslancům stojícím za ochotou změnit Listinu základních práv a svobod po chuti. Totéž by kdokoli mohl tvrdit o snahách upravovat ústavní Listinu základních práv a svobod, kterou poslanci nechtěli měnit, doplňovat, a tak hlasovali proti. Takové uvažování je ve stylu jedna babka povídala.

Iniciátoři, podporovatelé změn usilujících o uzákonění jednopohlavního manželství, ale také příznivci manželství dostupného jen pro muže a ženu musejí čekat dál, až sněmovní tisky 201 a 211 budou v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednávány.

I přesto všechno je zarážející, že někteří poslanci z demokraticky vystupujících politických stran nezvedli ruku pro projednávání dvou v článku zmiňovaných návrhů na dnešek. Langšádlová je jednou ze zastánkyň zakotvení manželství jen pro ženu a muže – přesto hlasovala proti. V ODS se poslankyně Černochová zdržela, zatímco jen poslanec Baxa hlasoval pro projednání. Celá SPD byla proti, v ČSSD byl proti jen ultranacionalista Foldyna s Birkem, Hanzel se Sklenákem se zdrželi a ostatní socani byli pro.

Komunista Jiří Dolejš je pro uzákonění stejnopohlavních manželství, protože stojí za poslaneckou iniciativou u tisku 201. Byl jedním ze dvou, kdo v rudém trikotu hlasoval pro to, aby byl Kopřivův návrh schválený. Tragikomický je postoj lidovců, kteří ve značné míře reagovali zdržením se, i když například takový Bělobrádek je proti stejnopohlavním manželstvím.

Poslanecká iniciativa požadující změny občanského zákoníku pro “zavedení” stejnopohlavních manželství byla v prvním čtení naposledy projednávána ve Sněmovně 14. listopadu 2018, kdy bylo projednávání přerušeno. Podobně tomu bylo při projednávání sněmovního tisku 211 požadujícího ve věci stejnopohlavních manželství naprosté odmítnutí.

Přes všechna fakta se stejně na sociálních sítích objeví další dlouze se táhnoucí chuť po rozšiřování hoaxů o tom, jak poslanci 12. února 2019 odmítli jednopohlavní manželství a jak tito politici ve velké většině stojí proti iniciativě, za kterou musí být v rudohnědé mysli určitě nějaké to celosvětové spiknutí Nového světového řádu…na podobné nesmysly totiž slyší početná skupinka absolventů univerzity života.