Andrej Babiš by mohl vysvětlit, jak se pozná geneticky předurčený národ

Na volebním sněmu ANO jsou k zaslechnutí nejrůznější perly, nad kterými zůstává rozum stát. Předseda, který nemá protikandidáta, byl 206 hlasy zvolen staronovým předsedou, což se dalo očekávat, i když stoprocentní podpora zmizela a na stole trůní “jen” 86,5procentní podpora ze sálu.

Divadlo bylo dokončeno, zatímco ještě před několika málo minutami ovzduším zaševelila hláška: “Náš národ geneticky je určen na to, abysme hráli větší roli, než doposud

Při těchto slovech muselo zaplesat srdíčko každého ultranacionála,

zatímco soudně přemýšlející člověk se sebe sama musí ptát, jakým způsobem se hodnotí genetická předurčenost národa.

Myslel snad předseda ANO eugenické poučky šarlatánských názorů, podle kterých je předurčený každý, kdo stavbou lebky, barvou očí, vlasů odpovídá znakům árijství? Například takoví představitelé Háchou založeného Národního souručenství usilovali zcela neúspěšně na nacistech o uznání Čechů za árijce. Byl by snad árijec – Čech geneticky předurčeným a minority v tehdejším protektorátu zůstávají z národa vytrženy – méněcenné a tudíž geneticky nepředurčeni pro větší role?

S touto myšlenkou předurčenosti se lidstvo setkalo v období nacismu, kdy Adolf Hitler zahájil svou politickou kariéru o předurčenosti německého národa už ze znásilněné historie vyprávějící příběh o tisíciletých dějinách germánů zotročující každého geneticky nevyvoleného. Ze slov Andreje Babiše o genetické předurčenosti skutečně probíhá mráz po zádech. Copak se takovým způsobem vyjadřuje moderní, demokraticky přemýšlející politik?

Nacionalismu, her na geneticky předurčené ve slovních obratech se dopouští většinou obsahově neschopný politik snažící se za pomoci překotných výrazů odvést pozornost od sebe samého, politiky politického hnutí, nebo obecné obavy z malosti tak tragikomicky ztvárněné například v Landově Vozové hradbě, kde obava z národní prťavosti doslova vykukuje z každé noty jinak bezduchého textu.

Češi jsou genetickým mixem všemožných skupin.

Čistě slovanské geny mají pouze tři lidé z deseti. Jsou snad tři spoluobčané těmi geneticky vyvolenými a těch zbývajících sedm musí ostrouhat? Téměř 18 procent obyvatel Česka náleží k prapůvodním obyvatelům Evropy, kteří na kontinentu žijí 35 000 let a jsou skutečně potomky Štorchem zmiňovaných lovců mamutů.  Šest procent Čechů má geneticky blízko k Albáncům a zároveň k severoafrickým Berberům – budou do stádečka geneticky vyvolených započteni také tito lidé, nebo se o nich bude z genetického hlediska hovořit jako o těch podřadných? Skoro čtyři procenta jsou geneticky spřízněná s dnešními Gruzínci a 35 procent Čechů má germánské genetické znaky…budou tito lidé těmi geneticky vyvolenými českého národa?

Jak chcete určit genetickou předurčenost Českého národa, když samotní Čechové mají v genetické výbavě míchanici všech možných etnik, které za posledních deset tisíc let prošly střední Evropou?

A co myslí Andrej Babiš národem? Definice pojmu národ je nesmírně složitá.

Stalin o národu říkal: ” Národ je historicky vzniklá stabilní skupina lidí sdílejících jazyk, území, ekonomický život a mentalitu projevující se ve společné kultuře.”

Španělská politologička a socioložka Montserrat Guibernau považuje za národ “skupinu lidí vědomých si formování společenství, sdílejících společnou kulturu, příslušejících k jasně vymezenému území, mající společnou jak minulost, tak vizi budoucnosti a nárokující právo samosprávy“.

Jiný politolog národ zase popisuje jako “politické společenství existující v představách lidí, a to jak ve smyslu jeho ohraničenosti, tak suverenity

Nalezení definice národa je vždy založené na subjektivním hodnocení a záleží na tom, čemu dáte přednost, co považujete za důležité. V chytrých učebnicích politické geografie naleznete tři obecné koncepce národa:

V obecně uváděných konceptech národa nenajdete prostor pro genetiku, nebo snad genetickou předurčenost.

Už i proto jsou Babišova slova o genetické předurčenosti naprostým nesmyslem, pokud zapomenete na v článku zmiňované zrůdnosti o eugenice a fanatické výmysly hodné leda tak povídaček ruských okultistů jako byla Helena Petrovna Blavatská, z jejíž z prstu vycucaných nesmyslů těžil jak pangermanismus, tak panslovanismus vyprávějící mimo jiné příběh o slovansko-árijské rasové nadřazenosti a vymyšlené, naprosto neexistující kultuře run staré 7 526 let.

Knihy plné antisemitismu a povídaček o slovanské rasové nadřazenosti, jako je například Veleslavova kniha, nebo Kniha Světla s Knihou moudrosti Peruna jsou v některých čechoslovakistických kruzích doposud vítané.

Když si politik myslí, že řídit stát jako rodinnou firmu je v pořádku, potom se můžete setkat s takovými nesmysly jako je řeč o genetické vyvolenosti jen tak mezi větou…možná na některém z příštích volebních stranických sněmů současný předseda vlády Andrej Babiš přitvrdí a k volání po geneticky vyvoleném národě přidá další perlu z dávno zapomenutých časů. V období přesolených nacionalistických zvolání je možné skutečně prakticky cokoli.