Transsexuálové nejsou příšery. Bohužel, někteří politici takový předsudek nepřímo přiživují. Kalousek by se za svůj Tweet měl omluvit

Politik by se měl vystříhat jakýchkoli útoků na minority. Dělat si “legraci” na účet například homosexuálů, bisexuálů, nebo transsexuálů není mužské, natož správné. Za sexuální orientaci nikdo nemůže. Bývá vrozenou a představitelé takových odlišností si ve společnosti mnohdy zažijí nejedno příkoří, kterému rádoby vtip, nebo nějaké přirovnání nasadí další ránu do zad, z níž se člověk složitě vzpamatovává, zvláště, když nositelem odporného ataku není nikdo jiný, než politik tzv. demokratických stran. 

Veřejně známá osoba s politickým vlivem výroky na sociálních sítích, ale také mimo ni způsobuje mnohem víc, než jen nějaké trapné tlachání pod jednotlivými příspěvky. Někdo si může naivně myslet, že být například transfobní je normální, protože i ten Kalousek z TOPky si nedělal servítky a považuje transsexuály za něco odporného, o čem si člověk může myslet, že se svět zbláznil. 

To je velmi smutná informace, ze které se musí opravdovému liberálovi obracet žaludek vzhůru. Miroslav Kalousek transfobně reaguje na článek uveřejněný na ECHO24, ve kterém ombudsmanka Šabatová navrhuje, aby úřední změna pohlaví byla možná i bez operace na základě prohlášení. Tato možnost by měla být podle obsahu článku možná již od dvanácti let věku.

Zdroj: https://echo24.cz/a/SKN8W/zmena-pohlavi-i-bez-operace-sabatova-je-pro-ve-hre-jsou-i-zmeny-u-deti

Pan poslanec mívá sice obyčejně v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky obstojné a demokratické názory, ovšem tentokrát to přepískl. Vulgarizuje skupinu obyvatel, která to ze sexuálně orientovaných menšin mívá nejsložitější. 

Narodíte se s duší ženy v mužském těle. Pod dohledem lékařů berete hormony, cítíte se jako žena, ale stát vás nadále vnímá jako muže. Než dojde k operativní změně pohlaví, může to trvat celé roky. Od potvrzení transsexuality psychiatrem, psychologem, používání hormonů, změny jména na rodově neutrální, následné operaci a teprve úřední změně muže na ženu, ženy na muže uběhne spoustu času.

Co tedy dělat v období před chirurgickou změnou, když takový človíček projde tím vším? Má se nadále cítit trapně například při úředních jednáních? Už tak bývá transsexuál častou obětí nejrůznějších diskriminací, odstrkování, sociálního, mnohdy rodinného vyloučení, pokud příbuzní nenaleznou pochopení a transsexuálního syna, dceru nepřijmou takového, takovou jaký, jakou je a kým se vnitřně cítí být. 

Nežijeme v devatenáctém století, ale ve století jednadvacátém, kdy by nikdo, opravdu nikdo neměl být diskriminován  na základě sexuální preference, nebo sexuální identity, kdy se muž cítí být ženou a žena mužem. 

Nesouhlas s návrhem, třeba s ohledem na nízký věk transsexuála je možné projevit taktně a nikoli transfobně, zvlášť, když věk zůstává jen parametrickou záležitostí, o které je možné vést debatu…to by dlouholetý politik měl velmi dobře vědět a dokonale ovládat. Především by se možná před zveřejňováním podobných závěrů měl poradit s odborníky, protože se jedná o velmi citlivé téma, se kterým je třeba pracovat bez předsudků na základě moderního přístupu k otázkám sexuality.

Pokud by byl možná pan Kalousek odborně obeznámen s problematikou, věděl by, že mnohem důležitější než nějaká chirurgická přeměna pohlaví je pro transsexuála přechod do jiné společenské role, kdy přijetí, nepřijetí, respektování, nerespektování jako představitele odlišného pohlaví vytváří velmi důležité předivo dalších dění. Být  ve shodě se svou pohlavní identitou a být zároveň s takovou identitou přijímán je pro člověka v jakémkoli věku velmi důležité. O to víc důležitější je to ve věku dospívání, třeba dvanácti let a pozdějším období před dosažením osmnáctého věku, kdy chirurgická změna není možná.

Šabatová zcela správně svým návrhem sleduje duševní blaho takových dětí a nikoli nějaké kýčovité dodržování stereotypů, díky kterým dochází k psychickým potížím, depresím,  sebevraždám. Oběťmi stereotypů, hlavně představ o dokonalém mužství bývají podle sexuologů například chlapci.

Moderní politik by neměl hájit stereotypy, ale zájmy lidí, menšin a jejich potřeby, ke kterým v případě transsexuálů bezpochyby patří změna pohlaví bez chirurgického zákroku.

Ostatně,  Česko je v celoevropském měřítku v tomto ohledu podle informací organizace Transgender Europe docela osamocené. Žádný sousední stát s výjimkou Slovenska nepodmiňuje úřední změnu pohlaví chirurgickým zákrokem

Zdroj: screenshot z webu https://tgeu.org

Je skutečně bezpodmínečně nutné, aby úřední  ujištění, zda je člověk ženou, nebo mužem zůstalo nadále opřené o to, zda mezi nohama má penis, vagínu a na hrudi ženská prsa? Příklady z celého světa ukazují, že to nutné není. Odstraněním podobného stylu stereotypního chování státu dojde pouze k dobré změně, ve které se chirurgická změna pohlaví stane zcela správně volbou, nikoli nutností.

Reakce Miroslava Kalouska vyvolala přesně ty komentáře, jaké se daly očekávat. Lidé na Twitteru komentovali rovněž transfobně a dokonce se  našel jeden “výtečník”, který problematiku transsexuality skloubil s pedofilií, jejíž představitelé se rovněž potýkají s démonizací, přestože ani omylem neexistuje rovnítko mezi pedofilem a zneužívačem, nebo znásilňovačem dětí

Přesně kvůli takovým komentářům a příspěvkům politiků jsou transsexuálové vnímáni jako zrůdy, kterými nejsou ani omylem. Hejty na adresu transsexuálů bývají nejen důvodem k pokusům o sebevraždu, dokonaným sebevraždám, ale také útokům na transsexuály. Viz analýza
Agentury Evropské unie pro základní práva za rok 2015,  kdy 44 % transrespondentů v Evropě bylo obětí násilí.

Zdroj: https://t.co/oLzJFIGzzm
Zdroj: https://t.co/oLzJFIGzzm

To je neskutečně šílené. Nenávist nikomu nesluší, stejně tak hrubé, zlehčující, buranské výroky, jakých se na svém Twitteru dopustil Miroslav Kalousek. Až člověka napadá, jak to TOP 09 má s LGBT komunitou, když vysoce postavený a mediálně jeden z nejznámějších členů strany vystupuje na sociálních sítích s transfobními příspěvky. 

Všeobecně se má za to, že TOP 09 LGBT komunitu podporuje…ovšem při bližším pohledu bude nejspíš tato strana v názoru na sexuální menšiny nejednotná. Viz otázky adopce dětí homosexuály, nebo rozhodování o tom, zda je možné uzákonit manželství mezi stejnopohlavními páry, kdy Feri, nebo Vácha by pro manželství stejnopohlavních lidí zvedli ruku, zatímco například taková Langšádlová by  nesouhlasila ani omylem. 

Podobné to bude nejspíš v problematice transsexuálů, kdy někteří mají obstarožní názory, které svým způsobem zveřejnil ve svém tweetu Miroslav Kalousek. V časech hrubnutí prostředí a slovních útoků na menšiny jsou podobná vyjádření velmi nebezpečná. Nepřímé vytváření zrůd z ostatních, evidentně odlišných lidí není správné a skutečný demokrat by takové manýry měl po zásluze odmítnout, ať už je nositelem zažitých předsudků kdokoli.