Rodiště Ježíše, bájný Betlém, je sužováno segregační zdí apartheidu

Kdo by neznal Betlém, rodiště Ježíše Krista, jehož příchod na svět ve štědrovečerních veselicích oslavujeme. V bezpečí domova si připomínáme v absolutní neznalosti evangelia Matouše a Lukáše příběh o Marii a Josefovi, kteří lidstvu dali ten největší dar i prokletí zároveň. Ježíš Nazaretský spatřil svět v centrální části Západního břehu Jordánu, aby nyní ve 21. století převážně palestinské obyvatelstvo zakusilo ve stínu mediálního nezájmu tíhu celosvětově tolerovaného apartheidu.

Město Davidovo, jak je Betlém v Tóře označován,se ukrývá za osm metrů vysokou separační zdí, jež po několik let odděluje izraelskou společnost od té palestinské. Existence této umělé hranice nerespektující potřeby místních obyvatel decimuje místní ekonomiku a podíl místních křesťanů každoročně klesá, protože život na tomto izraelskou mocí uzurpovaném místě není vůbec jednoduchý. Dvojí právo, zákazy, omezení, provokace ze strany izraelské armády…….to všechno vyvolává napětí i pocit strachu. Pokud se skutečně Kristus v těchto místech narodil, proč je zde umělohmotně ze strany izraelské státní moci vyvoláván pocit beznaděje?

Většinově muslimský Betlém je místem s nejstarší křesťanskou komunitou na světě. Betlémská aglomerace zahrnuje města Bajt Džalá a Bejt Sachur. Také se zde nacházejí dva uprchlické tábory Ajda a Aza. Lidé v nich hledají útočiště, protože v místě jejich domova to bylo mnohonásobně horší, než na posvátném místě, o němž v romantizovaných předlohách slýcháme v předvánočních časech skoro na každém rohu. Všichni víme, kde se Kristus narodil, ale málokdo je ochoten bez předsudků vnímat současnost, nejen katolíky vzpomínaného místa. Turisté se scházejí v prostorách chrámu Narození Páně, zatímco v okolí nejstarší katolické svatyně světa korzují policisté s kulomety u pasu. Přítomnost ozbrojenců naznačuje, že se ve víru turistického hodokvasu odehrává navíc něco nepatřičného, nesprávného, o čem by „zápaďák“ neměl raději vůbec ani vědět.

Mezinárodní soudní tribunál v Haagu prohlásil, že zeď oddělující Betlém od okolí je postavena v rozporu s mezinárodním právem. Dodnes tato zeď stojí a místní omladina si na ni kreslí nejrůznější graffiti popisující nálady podivně fungující společnosti. Katolíci s muslimy zde žijí v míru a pokoji po celé generace. Jen strážní věže na ochozech zdi dávají pocit stísněnosti i malosti každého človíčka v okolí.

Palestinci, bez ohledu zda se jedná o muslima nebo o křesťana, musejí při odchodu i při příchodu žádat izraelské  orgány o povolení ke vstupu nebo opuštění města. Nemohou se pohybovat svobodně, tak jak by chtěli.

Okupační moc svým pojetím spravedlnosti zasahuje do životů každého z třiceti tisíc obyvatel města. Po pádu Osmanské říše během v období první světové války připadl Betlém pod správu Spojeného království v rámci Britského mandátu Palestina. Na základě plánu OSN na rozdělení Palestiny z listopadu 1947 měl Betlém připadnout do oblasti Corpus separatum, ale po izraelské válce za nezávislost z roku 1948 zůstalo město pod jordánskou správou a pod tou zůstalo až do roku 1967, kdy si území v rozporu s mezinárodním právem Izrael během šestidenní války přivlastnil. Od roku 1995 je Betlém na základě izraelsko-palestinských mírových dohod součástí Palestinské samosprávy, ale izraelská moc zde přesto řídí chod běžného života.

Osm metrů vysoká dělící zeď nerespektovala ekonomická a vlastnická práva místních obyvatel a odděluje tak místní Palestince od  25 % své vlastní zemědělské půdy, ke které Palestinci ztrácejí svobodný přístup.

 Stromy, zejména olivovníky jsou v palestinské kultuře velmi důležité. Každý podzim dochází ke sklizni oliv a jejich následnému prodeji, ovšem  Palestinci nic sklízet nemohou. Jen od roku 1994 bylo na 60 000 stromů izraelskou státní mocí zničeno. K obhospodařování těch zbývajících musejí mít palestinští zemědělci speciální povolení, se kterým musí chtě nechtě projít kontrolním stanovištěm osazeným izraelským sniperem. Kontrollní stanoviště je často bez udání důvodů uzavřené a palestinským zemědělcům nezbývá nic jiného, než návrat zpátky do svých domovů, zatímco olivovníky podléhají zkáze ladu. 

V oblasti Betléma bylo nelegálně v rozporu s mezinárodním, ale také národním právem vybudováno na 19 izraelských osad

Tyto osady si násilnou cestou přivlastnily palestinskou půdu. Kdyby se Kristus narodil v roce 2018, pastýři by za ním museli putovat skrze nelegální izraelské osady. 87 % pozemků v Betlémě je sešněrováno vynucenými omezeními izraelské okupace, což ve svém důsledku přispívá k ekonomickému podrývání stability regionu. Segregační zeď místní společnost doslova vyklešťuje. Z dříve rušné silnice se stala slepá ulička, z obchodu stárnoucí ruina neschopná plnit svou funkci. Panuje zde vysoká nezaměstnanost, kde jeden člověk z pěti nemá práci. Kdysi prosperující město se díky apartheidu mění na beznadějný „zapadákov“, který zčásti drží nad vodou turistický ruch návštěvníků lačnících spatřit poutní místa, o něž v historii křižáci sváděli urputné boje. Svatá zem se svíjí v křečích předsudků a generalizačních vin nemajících s Kristovým učením pranic společného. Ztrácí Ježíšovu pokoru, jeho velkorysost a umění slitování se s člověkem bližním. Zcela jistě by Kristus nesouhlasil s tím, co se odehrává za zdí sionismu. Možná by se zachoval jako jeho matka, která své děti pojmenovala podle své nenávisti k Římanům, na jejichž nenávist se musela jako malá dívat. Okupanty z Apeninského poloostrova nahradili po více než dvou tisíci letech sionisté a těmi utlačovanými nejsou Židé, ale Palestinci.

Židovský Mesiáš, za jehož byl Ježíš považován, by se zcela určitě postavil na stranu zotročovaných. Možná by se Ježíš rozplakal nad realitou dneška………..jak by na takový postoj zareagovala Netanjahuova vláda? Prohlásila by Ježíše Nazaretského za antisemitu?

Segregační zeď v Betlémě rozdělila rodiny, které musejí žádat o povolení pro to, aby se mohly alespoň na Vánoce společně setkat.

Povolení se vydávají jmenovitě, a tak si ani matka není jista, jestli jí úřady tentokrát dají možnost navštívit dceru nebo syna žijícího za zdí v Betlému. Dokonce i vystěhování něco stojí a je třeba povolení, které se k tomuto účelu vydává jen výjimečně. Povolení je závislé často na poplatcích, takže členové rodiny jsou nuceni okupační správou platit za to, aby mohli spatřit další členy rodiny. V Betlémě, stejně jako na jakémkoli jiném okupovaném území v Izraeli, dochází k bezprávnímu bourání domů. Jak byste se cítili, kdyby k vám přišel oficír z izraelské armády a řekl vám, že se musíte vystěhovat, protože izraelská vláda v rozporu s národními předpisy podporuje budování osad? Je mnoho lidí, kteří v Betlémě žijí bez přístřešku nad hlavou a o tyto lidi se nestará stát a neposkytuje jim pomocKdyby nebylo nevládních organizací, jejichž činnost je narušována častými akcemi vlády, zůstali by lidé bez domova i bez toho minima, jež je jim poskytováno.

Domy jsou bourány jak katolíkům, tak muslimům palestinské národnosti. 

To si většinou neuvědomují  ultrakatoličtí extrémisté a jsou při zmínkách o apartheidu v Izraeli doslova natěšeni z toho, že někdo dává těm nenáviděným „slimákům“ na zadek.

Segregační zeď by měla být, nejen v Betlémě, okamžitě zbourána, protože podporuje nelidskost a dialog, bez kterého nemůže přijít nic hezkého.