Počty demonstrantů Pegidy v Berlíně převyšovali proekologičtí aktivisté, ale také shromáždění Kurdové

V Berlíně  dnes proti globálním paktům a uprchlíkům demonstrovali na východní straně Braniborské brány xenofobové, radikálové a vůbec příznivci radikalismu. I když bylo mezi lidmi k zahlédnutí několik německých státních vlajek, o žádný projev vlastenectví nešlo ani omylem. Pegida svolala své příznivce a určitě zcela jistě doufala, že svým snažením tak trošku oživí svou existenci, která již beztak skomírá jako vánoční sníh na jaře.

Demonstrace tradičních štváčů proti obyčejnému lidství nesla název: “Merkelová musí jít”. Šlo o známý a radikály velmi oblíbený pokřik, nad nímž nejeden čecháčkovský xenofob zažívá husí kůži po těle. “Merkel muss weg” určitá část obyvatel zkrátka miluje, i když toto sousloví bylo snad milionkrát zpronevěřeno, poničeno Pegidou a jejími styky s neonacistickou a krajně pravicovou scénou.

Na sociálních sítích se k demonstrování “upsalo” kliknutím na tlačítko několik stovek zájemců. Po zpěvu hymny si ukřičenci zavolali do prostranství “Merkel muss weg”, zatímco kousek opodál odpůrci radikalismu pustili z reproduktorů hudbu. Jedinci vyvolávající nenávist vůči minoritám, popírající náboženskou svobodu by skutečně neměli dostat prostor na ulicích v Evropě 21. století. Kdyby fanatičtí odpůrci uprchlíků, Angely Merkelové a Bruselu nebyli vpuštěni do celkem omezeného prostoru, nevytvářeli by možná shromáždění až zase tak moc velký dojem většího počtu účastníků.

Zdroj: Live stream Youtube

Kromě německých vlajek, provokací z krajně pravicové strany demonstrantů byly k zahlédnutí také vlajky čecháčkovskými radikály milované Ruské federace. Co ty mají společného s německým vlastenectvím? Samozřejmě nic, ale projevit náklonnost k Putinově politice je sexy, pokud si uvědomíte, že právě režim tohoto politika podle informací bezpečnostních služeb napomáhá k činnosti místních radikálních uskupení například tím, že tato uskupení vycházejí z prokremelských zdrojů při sdělování informací, špinění minorit a příznivců lidských práv.

Zdroj: Live stream Youtube

Mezi přítomnými demonstranty byli k zahlédnutí také internetoví štváči z přeshraničních Čech, kdy Žarko Jovanovič a jeho rádoby kameraman s českou vlaječkou na čepičce přinášel přímák před Braniborskou branou, aby například zvědavým divákům zprostředkoval rozhovor s českým migrantem v Německu Zdeňkem Chytrou, když už průměrný milovník odmítání uprchlíků a islámu neovládá žádný cizí jazyk a žvatlání německých stoupenců, přátel Pegidy jim nepřipomíná nic jiného, než jen sled mnoha německých vět bez obsahu nesrozumitelných neznalému Čechovi s jedinou českou slovní zásobou v mozkových závitech.

Zdroj: Facebook

Prostory  kolem Braniborské brány jsou zaplněné turisty, odpůrci radikalismu, ale také trapnými fobiky vycházejícími velmi často z hoaxů a nepotvrzených zpráv, tu tam považovaných přáteli zapsaného spolku Hej, občané! za pravdivé.

Od dvanácté odpolední v nedaleké blízkosti pegiďácké sešlosti začala demonstrace Kurdů připomínajících si 25 let od zákazu Strany kurdských pracujících(PKK), jejichž shromáždění začalo na Alexanderplatz, aby se později pod heslem “Společně proti policejním zákonům, zákazu PKK a nacionalismu” přemístili na Spreewaldplatz. Účast byla poměrně vysoká, údajně podle údajů policie se jednalo až o 2 000 zájemců.

Kurdové s kurdskými prapory zůstali na místě až do demonstrování Pegidy, a tak se někteří rádoby vlastenci ze zvědavosti přišli podívat, co tito lidé dělají a proti čemu demonstrují. Co by za to dala Pegida, kdyby kolem Braniborské brány byla tak početná jako shromáždění muslimové, proti kterým na internetu fobici pravidelně brojí. K vidění od dvanácté odpolední byly také akce na ochranu životního prostředí, kdy demonstranti pod heslem “Zastavte uhlí – ochrana klimatu nyní” chtěli podniknout v počtu přibližně 3 000 účastníků pochod do vládní čtvrti. Současně na stejné téma proběhly demonstrace v Kolíně nad Rýnem. I s těmito demonstranty se ideově nahnědlí extrémisté v Berlíně setkali.

S pokřikem antifašistů “Nazis Raus!” by se dalo souhlasit, ale například takoví rádoby vlastenci by na vyřčená slova příznivců globálních paktů a lidských práv mohli mít opačný názor, když už nemají problém považovat Alternativu pro Německo za vlastenecké uskupení, přestože se ideově nahnědlí radikálové pachtují s neonacistickou a neofašistickou, scénou například skrze jednotlivé spolkové poslance a jejich kanceláře.

Zdroj: Live stream Youtube

Podle některých informací bylo na demonstraci Pegidy zhruba 1 000 účastníků. K zahlédnutí byla také symbolika krajně pravicových německých uskupení jako je například Generace identity snící s otevřenýma očima o nahnědlé revoluci “navracející svět do rukou bílého muže”. Přítomní byli taktéž představitelé krajně pravicové a radikální organizace Říšští občané, nebo představitelé Alternativy pro Německo.

Například takový člen AfD a zároveň zemský poslanec ze sasko-anhaltského parlamentu André Poggenburg měl na kabátě modrou chrpu, což byl v 19. století symbol rakouského a německého antisemitského a pangermánského sdružení “Alldeutschen Vereinigung”. Později se modrá chrpa stala symbolikou nacionálních socialistů, aby po druhé světové válce zůstala symbolem krajní pravice nacionálně sociálních uskupení.

Zdroj: https://jfda.de/blog/2018/12/01/austausch-globalisten-volksschuld-kundgebung-migrationspakt/

Že by zemský poslanec a zároveň představitel krajně pravicové politické strany  na demonstraci radikálů přišel náhodou s takovým doplňkem na kabátu? To asi těžko. Zatímco si čeští xenofobové přítomní na pegiďácké demonstraci připadají jako skvělí podporovatelé německých radikálů a zároveň si v duši memorují pohádku o tom, jak skvělí a báječní čeští vlastenci jsou, klidně cupitají na místě, kde se to symbolikou pangermanismu a antisemitismu jen hemží. Inu, když z úst za mikrofonem promlouvajících létají oblíbené hoaxy, tak je možné skousnout prakticky cokoli.

Kromě hojně zastoupených extrémistů a neonacistů byli na sobotní demonstraci také takzvaně obyčejní Němci. Ale teoreticky řečeno, v každém národě se najdou duše ochotné napomoci radikálům k další existenci, životu xenofobů, protože ti napomáhají nevzdělaným, nejistým a frustrovaným ke snadnější existenci, kde osobní selhání zůstávají vinou těch stigmatizovaných, například muslimů, uprchlíků a třeba homosexuálů.

Dělat takovým existencím roští…to je snad ještě horší, než z dokonalého přesvědčení demonstrovat s pokřikem “Merkel muss weg”. Budiž zadostiučiněním, že v Berlíně demonstrovalo za nahnědlé ideály mnohonásobně méně lidí, než kolik fobici předem počítali.