Zeman jako árijec? Pro koho by chtěl být nadčlověkem?

Projev prezidenta republiky na podnikatelském fóru při ceremoniálu podpisu memorand mezi zástupci České republiky a Státu Izrael ukázal, jak hloupým a neskutečně trapným dokáže Miloš Zeman být. 

S belhavou chůzí a  bodyguardy po boku neváhá a bez problémů sebe sama označí za árijce, jako kdyby všichni ostatní nebyli ničím jiným, než odpadem, o který se může postavička čecháčkovství kdykoli opřít, pokud je to potřeba. Milovníci rasových teorií o nadřazenosti bílého muže a jeho kultury nad ostatními se mohou začít tetelit blahem. Viditelně fyzicky a duševně chátrající prezident sebe sama označil za árijce, když před přítomnými prohlásil:

Jsem sice árijec, alespoň se tak domnívám, ale býti Židem, znamená sdílet úctu ke statečnému národu a proto ami jahudi. 

Etymologicky vzato, Árijec je označení pro člena kmene Árjů, kterým rozhodně Miloš Zeman není ani při největší možné představivosti a pochopení pro absurdní příběhy.

V současnosti slůvko árijec vnímáme jako synonymum pro rasismem ovoněného bílého člověka, tedy toho, kdo má právo ovládat jiné, druhořadé, a tedy méně důležité …árijec je v současnosti také jakýmsi označením pro nadčlověka.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Árjové

Nacističtí pohlaváři, nebo dokonce samotný nechvalně známý Mengele by na Miloše Zemana měli určitě jiný názor už jenom pro Zemanův etnický původ, protože Češi nebývali zrovna těmi, které by nacisté bývali ochotni prohlásit za árijce, i když o uznání českého árijství neúspěšně usilovala česká fašistická organizace Národní souručenství mající za vzor své existence Hitlerovu NSDAP.

Je si kecal z Pražského hradu opravdu jistý tím, že je árijského původu?

Říšský svaz úředníků matričního úřadu začal v roce 1933 vydávat doklady o árijském původu. Pro jeho vystavení “zkoumal”předky až do pátého pokolení zpětně, tedy k prarodičům prarodičů. Opravdu pan český prezident mívá árijské kořeny až do takto vzdálené minulosti? A jak si tím může být jist? Určitě nevlastní Ahnenpas, jak se takové osvědčení v originále jmenovalo a kde mimo jiné také stálo: “Árijského původu je člověk, který je z pohledu německého národa nedotčen cizorasovými prvky“. Za cizí rasu je považovaná hlavně židovská, cikánská, asijská nebo africká krev. Na pověstném druhokategorijním žebříčku se v očích nacistů vyskytují Indiáni, anebo také Aboriginci. Občanem Říše může být pouze Němec nebo člověk s příbuznou krví.

Árijští Němci patří do skupiny říšských občanů, zatímco například takoví Židé jsou pouze státními příslušníky. Na základě teorií o árijství dochází k vytvoření speciálních zákonů za pomoci pseudovědy dokazujících kdo je Žid, nebo míšenec. 

Plný Žid je v nacistickém Německu ten, kdo má alespoň tři židovské prarodiče.Jako míšenci prvního stupně nebo také „položidé“ se označují lidé, kteří mají dva židovské prarodiče a nejsou v době vydání norimberských zákonů členy židovské obce a nežijí v manželství se Židem. Míšenci druhého stupně smějí mít jenom jednoho židovského prarodiče.

Přesně na toto otřesné období přivádí mysl každého demokraticky smýšlejícího člověka Zemanova ujištění o svém árijském původu. S narůstající silou populismu, čecháčkovského neofašizování rádoby označovaného za vlastenčení a nikdy nekončící nenávisti vůči muslimům a uprchlíkům jsou příměry o árijství velmi nebezpečné. Rozhodně by se jich neměl dopouštět nejvýše postavený ústavní představitel státu.

Zemanovo sebeprohlášení za árijce není ani tak provokativním, jako obyčejným projevem idiocie, ignorantství a touhy rozdělovat společnost na pomyslné tábory, které je možné později ideově ovládat. 

Což o to…Hamás je skutečně teroristickou organizací a chová se podobně jako židovské rádoby vlastenecké organizace Lechi, Hagana, Palmach, Irgun a další. Zároveň je dobré poznamenat, že někteří izraelští nacionalisté a politici rovněž bývali teroristy sloužícími ve vyjmenovaných organizacích. Izrael, podobně jako Palestina má právo na sebeurčení a má právo na svou existenci. To Miloš Zeman jaksi pozapomněl při debatě s izraelským prezidentem zmínit.

Zdroj: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zeman-hamas-je-teroristicka-organizace-ne-stat_504537.html

Spojovat politické hnutí s právem na existenci státu…to je minimálně nerozumné, nebo spíše znakem toho, že Miloš Zeman problematice nerozumí a nechává za sebe hovořit účelovou demagogii jdoucí naproti rasovým choutkám na přerozdělení společnosti a nejrůznějším teoriím o vyvoleném národě.

Zemanův pobyt v Izraeli bude semeništěm mnoha dalších kýčovitě a xenofobně podaných prohlášení, nad kterými bude rozum stát. Jak jinak stařík o hůlce a týmu, jemuž se nedávno ztratil jeden člen v Číně může zviditelnit. Ale přeci jen…do příště by trapnomagicky působící bonmotář mohl přestat s řečmi o árijcích, protože ústřední pojem z Nietzscheho knihy Tak pravil Zarathustra do moderní společnosti nepatří a neměl by se objevovat ve slovníku nejvýše postaveného politika demokratického státu.

A že pojem árijec nadčlověka ve světle 21. století obsahuje, to je naprostý fakt. Jenom ignorant by tvrdil něco jiného. Alespoň veřejnost ví, čeho všeho je proputinův “slouha” schopný. Použít slovo “árijec” v jedné větě s “ami jahudi”, což česky znamená “jsem žid”, to chce opravdu silný žaludek. Miloš Zeman přirovnání “vysvětluje svými slovy takto:

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Prezident-Zeman-Palestinsky-Hamas-je-teroristicka-organizace-560978

ale “Ich bin ein Berliner” je něco odlišného, než zvolání “já jsem sice árijec” doplněné o “jsem žid”. Už historické paralely jasně říkají, že něco podobného není možné, protože teorie o árijství a nadčlověku mají na svědomí miliony lidských životů i hrůzy holokaustu. Židovský národ je skutečně statečným už jen za příkoří, která musel za celá ta staletí překonat, ovšem jak již bylo řečeno, velmi bolestná příkoří židům přinesly ve 20. století teorie o árijství a z nich vycházející ukrutnosti o rasové nadřazenosti.

Miloš Zeman se zase projevil jako neomalený hlupák. Ale co…česká politická scéna si toho vůbec nevšimne, tak proč se tím zatěžovat, že?