Totalitarismu napomáhá nevyrovnání se s vlastní minulostí a malostí, proto ho čecháčkové tak milují

Maďarsko zneužívá situace s uprchlíky. Chytá se šancí a nabízí ostatním členským státům Unie obrázek, jak by to mohlo vypadat, kdyby všichni ostatní jednali stejně jako ideový spojenec Jobbiku, Viktor Orbán.

Významný teoretici na poli nedemokratických režimů, Brezinský, Sartori, Linz, nebo Arendtová by zcela jistě nevěřili svým vlastním očím. Demokraticky zvolení politici volají po militarizaci, rozdělují člověka na toho lepšího s doklady a na ty ostatní, s nimiž se může jednat za pomoci slzného plynu i chodících obušků.

Legalita člověka je posuzována podle nadvlády úředního dekretu.

Státy, národní vlády rozhodují, jaké doklady budou uznávat a jaké naopak prohlásí za neplatné. Legalita není vnímána na základě potřeb jednotlivce, ale základě potřeb národních zájmů, protože není válka jako válka. Co kdyby si někdo všiml toho, že Česká republika, Německo, Velká Británie nebo obyčejné Polsko tím či oním způsobem příspívaly k bombardování a zabíjení lidí například na Blízkém východě.

Základním měřítkem je účelovost, se kterou mimo televizní kamery bojují například uprchlíci z Palestiny, jimž byl mnohokrát odmítnut azyl, přesto že v oblasti létají bomby a kolem hlavy putují nebezpečné kulky nejrůznějších zbrojovek světa.

Oběť války je nucena před imigračním úředníkem prokazovat výjimečnost, s níž je mnohonásobně více ohrožovaná, než všichni ostatní v oblasti.

Jedinec ohrožovaný válkou je dávno mimo světla médií ohrožován národními zájmy hostitelských zemí, protože takové Česko kvůli zbrojní a průmyslové lobby v Izraeli nepotřebuje nepřímo Tel Aviv označovat za válečného agresora……protože válka v tomto konci světa přeci není…

Takových příkladů nejrůznějších odmítání uprchlíků kvůli mezinárodnímu lesku členských států Evropské unie je mnohem víc. Místo posilování legality imigrace se hledají cesty, jak legalitu co nejvíce potlačit. Co na tom, že za přibližně 18 let do Česka přišlo na desítky tisíc cizinců. Ve směs se jednalo o Rusy, Ukrajince a Vietnamce, a tak se ve své podstatě nic neděje, protože všichni tito příslušníci národů jsou médii společně s ultranacionálními spolky dobře přijímáni. Xenofobové si smlsnou na všeslovanském bratrství a v případě Viáetnamců si vyznavači muže bílé kultury pošmáknou na večerkách, prodejnách s oblečením a obuví, kam rádi chodí.

Zatímco se obyčejný divák dozvídá od elitních novinářů z Primy, Rouba a Janotky, o téměř válce na pomezí srbsko-maďarských hranicích, evropští zákonodárci připravují dočasná opatření, z nichž se s největší pravděpodobností stanou řešení trvalejšího rázu…….tedy alespoň do té doby, než Evropa začne konečně řešit imigrační politiku a Dublinské dohody uspí na věčné časy.

Selhávají politici……selhávají novináři, protože ani jeden neřekne jasně, že Budapešť ohrožuje demokracii napříč celého kontinentu, protože svým jednáním vytváří z totalitarismu běžný systém, podle kterého by se měly ostatní státy učit vládnout.

Evropské společenství se nachází ve velmi vážných problémech, ale těmi nejsou uprchlíci, nýbrž neschopnost Bruselu přinutit jednotlivé členské státy k dodržování společných pravidel, ve kterých je ochrana lidských práv jedním z projevů deklarované solidarity. Například v interpelacích na českého premiéra, při poslechu jeho odpovědí náhodný divák pomalu ani nepozná, kdo je ten extrémista a demokrat.

Viktor Orbán pochopil, že v Maďarsku existuje postradatelná masa lidí, na které může režim ukazovat svou vládu. Bývali to místní Romové, nyní se k nim přidali a v mnohém ideologicky dominují uprchlíci, vůči kterým se používají donucovací prostředky, protože Orbán je ochranitelem Schengenu…

Mimochodem, do tragikomické samoochranitelské pozice se nominoval sám, i když Unii považuje za brzdu k přerodu maďarské politiky do čistě nacionálního etosu, k jehož nastolení napomáhají média vytvářením dojmu rostoucího počtu nespokojených a ohrožených lidí masou těch postradatelných.

Je vždy jednodušší namířit politiku proti někomu, než vytvářet hodnoty pro někoho. To samé požadují extrémisté v české kotlině. Pokoušejí se umělohmotně vytvářet masu postradatelných například i za pomoci verbování lidí na nejrůznější diskuse, kdy se pozvaným „komparsistům“ rozdají lístečky s otázkami a dvěma stovkami k tomu. Takové praktiky nejsou ničím výjimečným. Dělali to tak lidé z Bloku proti islámu i nejrůznější rádoby konzervativní think thanky a uskupení…….za pomoci peněz a přivydělání si, zkoušejí ovlivňovat veřejný prostor…….přenášejí virtuální realitu do reálného světa, kdy se počet rádoby souhlasných slovíček vnáší do veřejného života…….protože spřátelení novináři vždy velmi rádi poukážou, že na veřejném jednání zastupitelstva se většina občanů vyslovila k odmítnutí například uprchlíků a zařízení pro zadržování migrantů.

I za pomoci radikálů a jejich umělohmotného navyšování závadových hlasů ve společnosti dochází k dotváření totalitarismu, protože politik reaguje zejména na veřejné mínění, které je dotvářené hlavně médii.

Cílem vůdců totalitních hnutí je organizovat celou lidskou rasu a utvářet ji podle svého mínění. I proto je Orbán s Maďarskem českými neonacisty, neofašisty a nacionálními bolševiky vnímán jako hrdina dne i noci.

Radikálnímu křídlu evropského společenství Viktor Orbán ukazuje, že i dnes ve dvacátém prvním století je možné upravovat podobenství lidské rasy podle předem stanovených hledisek…….nacionální bolševici mohou snít o čistě slovanském národě bez slabých, nemocných a rádoby etnicky podřadných částech národa…..mohou vytvářet plány, jak se zbavit Romů a nekatolíků……….ostatně, dnes již neexistující projekt poíhrůbků Holešovské výzvy – Pochod Bohemia se o něco takového pokoušel…..jenže tento projekt naštěstí neměl dostatečnou podporu, a tak zmizel v propadlišti dějin.

Totalitární hnutí s totalitárními režimy lákají jak lůzu, tak elitu, jež se v zájmu popularity sama pasuje do pozic lidových mudrců.

…….za zdárný příklad by mohl sloužit extrémista Hampl, jež dnem i nocí propaguje krajně nenávistnou notu často hraničící s nejrůznějšími ultranacionálními ismy. Jeho slova nejsou ovšem příliš odlišná od těch Okamury, nebo Adama B. Bartoše. Proč by také byla, když jsou o tom stejném. Radikálové zkoušejí zvyšovat trhliny v demokracii a pokoušejí k tomu využít cokoli.

Touhou lůzy bylo v lidské minulosti vejít do dějin i za cenu destrukce, ke které přivádějí lůzu tzv lidové autority. Je to oboustranný obchod, ve kterém se lidoví mudrci stávají známými, opěvovanými a lůza se naopak vyhřívá na slunci pro svou momentální důležitost, s níž aktivně napomáhá k přetvoření společenského řádu. Kult osobnosti v nejrůznějších podání dělá dobře všem zúčastněným.

Totalitarismu napomáhá nevyrovnání se s vlastní minulostí a malostí…….kvůli tomu vznikají novodobé kulty svatováclavských tradic, klerofašismu, vozových hradeb a překreslování radikálů z dávné historie do podobenství akčních hrdinů dbalých na ryzost češství, i když idea národních nacionalismů nalézá širší uplatnění až v 19. století.

Totalitarismu je třeba čelit, protože čerpá z poznaného zla, jakým byl například nacismus, nebo fašismus………a v tom tkví největší nebezpečí totalitárních organizací a režimů. Orbánovo Maďarsko není jiné. Samo v jednotlivých ustanoveních osciluje na neofašismu, zatímco porušováním základních lidských práv obhajuje právo na existenci bez nacionálně postradatelných…….