Nezáleží na tom, kolik má Trump židovských vnoučat. Svými výroky posiluje antisemitismus

Bílý nacionalismus vyvolávající nenávist vůči uprchlíkům a migrantům je živnou půdou nejen pro islamofobii, ale také pro starý známý a stejně nechutný antisemitismus, ke kterému směřuje stále více nevzdělaných a fanatismem ozdobených rádoby vlastenců. Se společným nepřítelem v zádech a pochopením pro klerofašismus se duším sžíraným nejrůznějšími předsudky a frustracemi lépe žije, protože osobní selhání nejsou tak bolestná, když za všechno mohou ti druzí.

Články plné nenávisti hejtující každého s odlišnou barvou pleti, nebo náboženstvím vyplňují virtuální zdi některých spoluobčanů, zatímco politici takové počínání přímo i nepřímo podporují za pomoci svých populistických řečí, které tak často rudohnědé existence sdílí. Ve Spojených státech amerických přebělený fanoušek bílého nacionalismu i antisemitismu zavraždil během bohoslužby v synagoze jedenáct lidí a někteří lidé s úsměvem na tváři říkají, že Trumpova slovní ekvilibristika nehrála žádnou roli při podněcování násilí.

Jak zajímavé…například takový Joch se snaží nejvýše postaveného ústavního činitele za oceánem omlouvat docela tragikomickým, ovšem v Americe mezi Trumpovi naladěnými diplomaty a politiky obvyklým způsobem. Jako kdyby náklonnost k Izraeli, přistoupení na izraelský ultranacionalismus a etnický původ některých členů rodiny vytvářely omluvenku k podněcování násilí…

Židovská dcera, židovský zeť, ani tři židovská vnoučata nejsou znamením zprošťujícím kohokoli z podněcování násilí, když k němu skutečně docházelo. Navíc Roman Joch to má docela popletené. Donalda Trumpa nikdo nepodezřívá z antisemitismu, ale především z toho, že antisemity inspiroval hordou nechutných poznámek, i když tisková mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová bleskurychle na podobné výtky reaguje ve volném překladu slovy: “Prezident obdivuje americkou židovskou komunitu za všechno, čím přispívá naší zemi a jak za naší zemí stojí“…jak dojemné…na kritiku novinářů o posilování antisemitů z úst Trumpa mluvčí ještě dodává: “Zbožňuje americké Židy jako součást vlastní rodiny“…sloupkař USA Today dokonce říká: “je fakticky a morálně nesprávné říkat, že by Trump mohl povzbuzovat antisemity. Je to prezident, jehož významná dcera Ivanka je pozorná moderní ortodoxní židovka a jehož židovský zeť Jared Kuschner je důvěryhodným vyslancem Bílého domu a osobním poradcem“.

Jak se zdá, Roman Joch ideově “opisoval” z amerických kruhů blízkých Donaldu Trumpovi… má na to právo přejímat názory jiných a vydávat je za svoje v osobní variantě podání…ovšem prohlášení kolují, ale ani omylem nesmažou to, co bylo již dávno vyřčeno a čím se lidé podobní Pittsburghskému vrahovi inspirovali.

Trump má sice v blízkém rodinném okolí příslušníky židovské komunity, ale zároveň kolem sebe nejmocnější muž planety mává záchvatem antimigrantské paranoie, kdy příchod imigrantů je popisován prezidentem USA jako invaze, karavana útočící z Hondurasu do Spojených států…protimigrantskou rétoriku doplňují slovní výpady na George Sorose s tím, že tento židovský aktivista a filantrop snad řídí příchod lidí ze střední Ameriky…

Viz například tento případ, kdy se novinář Trumpa ptá:”Myslíte si, že někdo financuje tu karavanu?” a Trump odpovídá: “jo, nebyl bych překvapený. Nebyl bych překvapený“, na to se novinář dál vyptává: “George Soros?” a Trump dodává: “Nevím kdo, ale nebyl bych překvapený. Hodně lidí to říká

Na to velmi jednoduše slyší antisemité. Spojí si báchorky, nepravdivé domněnky, kvitují sliby na neomezené zadržení imigrantů a zřizování zadržovacích táborů pro příchozí tomu všemu jen nahrává…jedná se o slovní pozvánku do radikálních luhů a hájů, se kterou by neměli potíž čecháčkovští fobici normálně naslouchající Putinovým krokům v Kremlu. Ruku na srdce, přesně pro tuto rétoriku čecháčkové milují Trumpa a ve věci záležitosti uprchlíků ho vnímají jako státnický vzor přinášející zápach islamofobie a antisemitismu rovnou do každé domácnosti. Američtí neonacisté, rasisté i příznivci bílého nacionalismu naslouchají Trumpovi, cítí z jeho úst posvěcení svých zhoubných postojů i legitimitu svých jinak nezdravých požadavků na jednobarevný svět.

U amerických bílých nacionalistů, podobně jako u těch českých bývá antisemitismus  a hysterie z přistěhovalectví, uprchlictví neoddělitelnou spojenou nádobou už jen pro hoaxy o financování a organizování příchodu migrantů, uprchlíků.

Tyto skupiny rasistů mají spojený příchod migrantů, uprchlíků s apokalyptickými scénáři, genocidou bílých a kultury bílých, kdy smíchání krve vyvolá vyhubení vyvolené rasy…nenávistné názory se objevují u sledované skupiny lidí jak za oceánem, tak i zde v Česku, kde na sociálních sítích během vteřiny najdete mnoho příspěvků o uprchlících, genocidě bílých, majority a jejich kultury. Tam, kde existuje přesvědčení o genocidě, tam také žije svým životem ochota tvrdě zasáhnout proti těm, co jsou mediálně minimálně spojeni s uprchlictvím. Za viníka, organizátora i finančního podporovatele příchodu uprchlíků je pokládán Žid Soros, a tak roste nenávist vůči všem Židům v nejhorším scénáři eskalovaná v ozbrojený útok na příslušníka židovské komunity.

A to je velmi nebezpečné. Mýtus o nahrazení bílých uprchlíky žije v srdci mnoha rádoby vlastenců. Viz události během protestů v americkém Charlottesville, kde lidé skandovali “Židé nás nenahradí“. Ostatně, Trumpův spojenec Steve King před zhruba dvěma roky na Twitteru napsal s momentkou s holandským rasistou Wildersem a tehdejší předsedkyní AfD : “Kulturní sebevražda demografické transformace musí skončit

Když Trump říká, že za uprchlickou “krizí stojí Soros, zároveň rasistům a ultranacionalistům potvrzuje nepřímo příběh o Novém světovém řádu, kdy vyvolená skupina Židů ovládá, nebo se pokouší ovládat svět…a že si to takovým způsobem nevzdělanci ze sociálních sítí a xenofobních spolků Trumpovy prupovídky vyloží…to je více než pravděpodobné. I proto je úplně zbytečné tvrdit, že Trump neposiluje jednak antisemitismus ve Spojených státech amerických a také samotné báchorky o všežidovském spiknutí, kvůli kterému nejednou ve Státech došlo k násilnostem.