Němečtí buršáci 17. listopadu v Praze, aneb německá krajní pravice se schází na pamětný den vzpomínající na studenty povražděné nacisty

Zatímco média rozebírají jednotlivé události ze 17. listopadu 2018 a hlavním motivem sociálních sítí se kromě kytice zahozené do odpadkového koše řeší kauza Babiš, v ústraní veřejného zájmu se v hlavním městě České republiky odehrává setkání německých buršáků, se kterými má tato země zejména z historických událostí neblahé zkušenosti. Na “sedánku” upozornila především Autonomní Antifa Freiburg, od které informace převzala česká Antifa

Spolek Deutsche Burschenschaft s rasistickými pravidly a velmi blízkými vazbami k neonacistické a krajně pravicové scéně se měl sejít ve dnech 16.-18. listopadu 2018 v Paspově sále na Praze 5. Že k tomu skutečně došlo dokládají například fotografie zveřejněné na Evropském rozhledu, kde doslova nepřehlédnutelnými zůstávají dva pánové s modrými čapkami na hlavách pokuřující před restaurací Potrefená husa na pražském Smíchově.

Zdroj: snímek části webu http://www.evropsky-rozhled.eu

Ještě před téměř šesti lety se o v Česku mezi veřejností neznámých buršácích za hranicemi hovořilo jako o extrémistickém seskupení potácejícím se nejen ve finančních, ale také personálních problémech poté, co náruč zastřešující organizace opustila největší část  v Mnichově vystupující na veřejnosti pod označením Münchner Burschenschaft Franco-Bavaria. Přijít oficiálně o tři stovky členů…to už pořádně zabolí…důvodem k opuštění společného projektu byly údajně rasistické poznámky na některé členy jednotlivých částí buršáků. Kritika se nesla hlavně k vedení, které prý nedokázalo odstřihnout buršácké snahy a život buršáků od neonacistických luhů a hájů. Mezi zainteresované patří například partajníci z NPD(spolupracují s českou DSSS) i členové, fanoušci z radikálních subjektů, o jejichž legálnosti by se dalo úspěšně pochybovat.

Zdroj: http://antifa.cz/content/hledate-program-na-17-listopadu-co-sjezd-bursaku-v-praze

I proto se možná výzvy další složky buršáků z Germania Hamburg míjely účinkem. Těžko můžete požadovat, aby se všemi členy bylo zacházeno stejně, když opravdu ti nejradikálnější mají výtky vůči těm méně radikálním s neněmeckými kořeny v rodokmenu. Navíc, ti nejradikálnější kazili dojem ve společnosti, kdy i politici zcela správně o buršácích hovořili v médiích jako o těch neonáccích toužících po nastolení dávných “pořádků” z období kralování hákového kříže, když členem buršáckého společenství mohl být jen ten jedinec se zaručeně německou krví a ve zpěvníku se objevují popěvky s antisemitským zabarvením.

S rostoucí chutí buršáckého vedení být více a více na krajní pravici nespokojenci odcházejí a například takový Christian Becker spoluzakládá v roce 2012 iniciativu zacílenou na neonácky uvnitř buršáků pojmenovanou v originále jako Initiative Burschenschafter gegen Neonazis. Extrémisté se začínají štěpit, hádat a vztekat, až opět stejný Christian Becker na internetu vytváří svůj blog s informacemi o neonacistických inklinacích uvnitř buršáků a jednotlivých členech – neonacistech.

Veřejnost se skrze kritika dozvídá o povaze buršáků, novináři píšou články, zatímco se vedení snaží nafukovat svůj početní stav, kdy podle kritiků jen 94 z celkem 250 organizací sloučených pod jednotný spolek buršáků bývalo částečně, nebo plně aktivní. V éteru se objevují směšná čísla odkazující na 10 000 členů, které Burschenschaft údajně zastupuje…ale realita bude nejspíš odlišná. Počet jednotlivých spolků vytvářejících celkovou buršáckou organizaci se zmenšoval, až dosáhl jen nějakých 70. Některé spolky se sloučily s  iniciativou “Initiative Burschenschaftliche Zukunft”, ze které byla později vytvořena vídeňská organizace Allgemeine Deutsche Burschenschaft.

V současnosti existují tři buršáky zastřešující organizace: Deutsche Burschenschaft, Allgemeine Deutsche Burschenschaft, Neue Deutsche Burschenschaft.

Organizace jsou nové, ovšem se starou náplní, kdy heslo “Čest, Svoboda, Vlast” zažívá opravdu perverzních podobenství. Za typický příklad by mohli sloužit buršáci z Burschenschaft Germania, které chce rakouský spolkový kancléř Kurz zakázat pro nedávno vydaný antisemitsky a neonacisticky laděný zpěvník, jehož autory rakouská policie zcela správně stíhá. Víceprezidentem tohoto buršáckého spolku není nikdo jiný, než lídr v místních volbách za vládní FPÖ Udo Landbauer. To je opravdu něco nehorázného, když je politik vládní partaje ve vedoucích pozicích náckovských nekňubů. Skandál nejspíš zbaví Landbauera o ve volbách získané místo, ale i tak je to velmi nebezpečné především pro demokracii, když antisemité mají tak moc blízko k vládnímu subjektu.

I na tomto případě je nakrásno vidět, že buršáci nejsou ničím jiným, než ideově nahnědlým stádem hlupáků.

Jasné napojení na neonacistickou scénu je viditelné například u spolku buršáků Dresdensia-Rugia, Danubia München, nebo Germania Hamburg. 

Především tyto spolky buršáků jsou v hledáčku Spolkového úřadu pro ochranu ústavy, protože jejich činnost vykazuje jasné prvky protiústavnosti. Ale vraťme se po delší odbočce zpátky k Praze a buršákům.

Českým zájemcům o problematiku je nejblíž buršácký spolek Thessalia, jehož úvodní stránku zdobí slogan: “K Praze v Bayreuthu”. 

Zdroj: snímek z webu http://thessalia.de/start.html

Zastřešující organizací Thessalia je Deutsche Burschenschaft. Jedná se o sexistický spolek vyjadřující se šovinistickými a velmi xenofobními názory vystupujícími například proti Merkelové, vládě, menšinám, uprchlíkům, nebo spolkovému prezidentovi. I když z oznámení německé, ani české Antify o uspořádání buršáckého setkání v památný listopadový den není jasné, o jaký konkrétně spolek buršáků v Praze se mělo jednat, pravděpodobně šlo o Thessalii.

Členy a zájemci jsou němečtí radikálně naladění studenti univerzit z Prahy, Mnichova, Řezna i Bayrouthu. Thessalia velmi úzce spolupracuje s buršáckým spolkem z Vídně Burschenschaft Moldavia i spolkem z Grazu Burschenschaft Germania. Toto blízké spolupracující spojení tito radikálové označují jako Černomodrý kartel historicky sahající až k dvacátým létům dvacátého století.

Buršácký spolek Thessalia má podle informací antifašistického magazínu Antifaschistisches Infoblatt blízko ke krajně pravicové scéně, kdy to někteří členové nemají příliš daleko k neonacistům.

Bývalými členy byli například zakladatel novin krajně pravicové a vysoce nenávistné NPD a zakladatel samotné Thessalie Jürgen Schwab, šéfredaktor plátku NPD Andreas Wölfel a řada dalších. Podle informací Bavorského státního úřadu pro ochranu ústavy je buršácký spolek Thessalia krajně pravicovým.

Buršáci skutečně nejsou tím, co by Česká republika měla hostit v den vzpomínek na nacistické perzekuce ze 17. listopadu 1939, kdy došlo k zavírání vysokých škol, popravě mnoha studentů, případně jejich transportu do koncentračních táborů. Je odporné, co všechno se může dít. Bohužel, i německá krajní pravice podle některých tvrzení blízká neonacistické scéně může v takový okamžik pořádat své shromáždění…snad tajné služby nezahálely a sledovaly celé dění zpovzdálí.