Na chování antisemitů, islamofobů, rasistů i odpůrců uprchlíků je vidět, že hrozba křišťálovou nocí je stále živá

V noci z 9. na 10. listopadu 1938, den po obsazením Rakouska nacisty došlo na popud Josepha Goebbelse k organizovanému násilí vůči Židům v nacisty okupovaných územích. Vypáleno, či jinak zničeno bylo na 267 synagog, vyrabováno za zvuku tříštících se výloh bylo 7 500 židovských obchodů a bytů, zatímco přímo během běsnění přišlo o život na 91 lidí a dalších 30 000 skončilo ve vyhlazovacích táborech smrti.

Zdroj: Internet

Je to strašný okamžik, na který bychom neměli zapomínat už jenom pro zvyšující se výskyt aktivit krajně pravicových a radikálních uskupení, která pro uhašení nenávisti ke všemu islámskému klidně ve virtualitě vyzývají k zapalování muslimských modliteben i mešit a útokům na jednotlivé představitele “neevropsky” vypadajících lidí na ulici.

Doslova v přímém přenosu dochází ke zlidovění islamofobie, aby kousek opodál jako nějaký děsný přízrak rozkvétalo nebezpečí antisemitismu hledajícího si cestičku ke konzumentům skrze hoaxy a zvěsti podobné těm z osmatřicátého, kdy strašlivé řádění bylo popisováno dobovými médii jako spontánní reakce obyvatelstva, i když bylo organizované a plánované přímo z Berlína.

Záminkou k otevřené agresi vůči Židům zůstala vražda německého legačního rady Ratha Židem Grynszpanem v Paříži.

V rámci generalizací, chutí využít jeden jediný trestný čin mladíka i schopností paušalizovat došlo k nevídanému pogromu, kdy se všichni stali potenciálními viníky, na které dávno předtím útočily Norimberské zákony s individuálně páchanými útoky nácků na židovské spoluobčany.

Dobová média situaci komentovala přesně tak, jako kdyby za skutek jednoho jediného člověka mohli všichni ostatní Židé už jenom proto, že jsou židovského původu.

“Každý Žid je potenciálním viníkem, protože svou kulturou ohrožuje “našince” a nectí křesťanské náboženství, které ohrožuje například znesvěcením hostií a dalších náležitostí křesťanské Evropy”, zaznívalo v titulcích otřesných článků předválečných novin.

Nepřipomíná vám to něco? Jako kdyby tehdejší ultranacionální šílenci čerpali z facebookových žvástů prokremelských rádoby vlastenců, kdy trestný čin muslima – migranta, uprchlíka je důvodem k poukázání na další muslimy – migranty a uprchlíky.

Ne nadarmo se říká, že islamofobové a prokremelští nevlastenci jsou velmi podobní českým fašistům, nacistům z třicátých a čtyřicátých let minulého století. Rádi ve virtualitě organizují internetové slovní útoky na jednotlivé minority, mažou kliky muslimských modliteben sádlem, vyzývají k násilí, na Facebooku vypisují přání o hořících mešitách a s ideoútoky na mezinárodní úmluvy použijí antisemitismem okořeněné lži o “židobolševicích” a Novém světovém řádu. Schválně, zkuste si vzpomenout, kolikrát jste zaslechli ve videích xenofobů kritizujících Macrona s Merkelovou otřepané “zasraní židáci”…už i tímto projevem začíná něco, co by mohlo končit další křišťálovou nocí, protože slovy začíná každé hromadně páchané násilí.

Události z osudných okamžiků osmatřicátého byly opravdu velmi nechutné. Dokumenty o průběhu křišťálové noci z Chomutova jsou skutečně jen pro otrlé.

Zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-dokumentu/dokument/108869-zprava-cetnictva-v-roudnici-pronasledovani-a-vyhnani-zidu-z-chomutova/

Ach bože, čeho všeho jsou lidé schopni v domnění nějaké pomsty u činu, o kterém přítomní chomutovští antisemité neměli ani potuchy. Lynčování během Křišťálové noci mělo podobenství nejen v borcení židovských svatostánků, ale také nejrůznějších forem dehonestací, kopanců, bití, ústrků i vyhrožování fyzickou likvidací například hrozbou deportace do Hitlerovy říše.

Nápisy na krku, v rukou shromážděných Židů na chomutovském náměstí vykřikující do okolí “Ven se Židy“, “pomsta za Paříž” nebyly ideově příliš daleko od sloganů současných fanaticky projevujících islamofobů, antisemitů a odpůrců uprchlíků. Jen se na některé z jejich demonstrací podívejte na transparenty a projděte si diskuse na sociálních sítích. Ta ideová blízkost je až děsivě blízká.

Paralely by se daly najít také v nenávisti vůči Romům, kdy představitelé krajní pravice, ale také dušičky pevně věřící ve slovanskou nadřazenost generalizují provinění jednotlivých Romů, aby mohli zaútočit slovně, fyzicky na všechny Romy v okolí. 

Nenávist vůči Romům je zakořeněná v mnoha spoluobčanech v České republice. Nejsmutnější na tom všem je především to, že tento pohled na svět udržují při životě někteří vysoce postavení představitelé státu, jako je například prezident Miloš Zeman. Protiromské pochody jako byl ten v Janově vznikly hlavně díky selhání státní moci, která kdyby včas zakročila, dodržovala řádně zákony, nemuselo k pokusům o lynč Romů vůbec docházet.

A protiromské pochody krajní pravice, neonacistů a frustrovaných spoluobčanů ochotných vytvořit neonáckům křoví pro jejich řádění nejsou ničím jiným, než praktickou ukázkou, že nebezpečí křišťálové noci je stále hrozivě živé. 

O pochody plné antisemitismu se pokoušejí také neonacisté. Viz pokus pochodovat pražským židovským městem, respektive Maiselovou ulicí s pochodněmi v rukou před patnácti lety, kdy opět selhání státu a státní moci umožnilo fanatikům 11. ledna 2003 kráčet městem…kdyby nebylo veřejnosti ochotné postavit se náckům v cestu, extrémisté by nakonec svůj cíl zrealizovali.

Antisemitismus s vírou v rasovou nadřazenost stále žije v srdcích některých čechoslovakistů, věřících v nejrůznější teorie o 7 526 let staré historii Slovanů jako příslušníků slovansko-árijských národů, kde není nouze o svastiky a povídky o škodlivosti minorit.

Slované jsou podobně jako Němci podle zásad antisemitismu a rasové nadřazenosti v těchto učeních předurčení vládci světa s tisíciletou historií, zatímco všichni ostatní musí Slovanům s árijskými kořeny sloužit, nebo zhynout pod kopyty slovanských koní.

Zdroj: Internet

Ruští ultranacionalisté 18., 19. a 20. století sepisují knihy o bájné slovansko-árijské kultuře a prastarých symbolech, zatímco tyto z prstu vycucané teorie doslova s otevřenými ústy hltají v 19. a 20. století ostatní slovanští ultranacionalisté, mezi kterými nechyběli čeští rádoby vlastenci. Boom informací s árijskými prapředky zažil panslovanismus v 90. letech 20. století, kdy v Rusku vyšla kniha o rusko-árijské rase obsahující jak antisemitismus, tak základní pravidla nahnědlého extrémismu. Z Veleslavovy knihy čerpaly některé zastydlé „kulty“ českého extrémizování.

Obzvláště sexy přitažlivou zůstávají pro některé současné čecháčky Slovansko-Árijské Védy skládající se z v Rusku vytvořené pětice knih. Slovansko-Árijské Védy jsou doslova biblí části českých ultranacionalistů přemítajících o rasové nadřazenosti Slovanů a slovanské kultury.

Nenávist vůči židům je středobodem, zatímco se člověk dozvídá například v Knize Světla a Knize moudrosti Peruna doslova totální nesmysly naprosto srovnatelné s árijskými teoriemi německých nacistů a pangermanistů 19. století. Všechno je jinak, dějiny jsou znásilněné, jen velikost Slovanů hvězd a nebes se dotýká. Slušně vychovanému člověku musí být z takových teorií špatně od žaludku. Typickým představitelem tohoto směru o Slovansko-árijských védách je například Zdeněk Ponert.

Zdroj: Youtube

Zvěsti o slovansko-árijské nadřazenosti jsou velmi nebezpečné a jsou dalším důkazem o tom, že křišťálová noc a její nebezpečí stále doutná a pokud dostane příležitost, může velmi jednoduše zničit demokracii, která již tak trpí selháními státu a státního aparátu, kvůli kterému mohou vznikat extrémistické strany a hnutí.

Nebezpečí křišťálové noci je stále přítomné také proto, že exponenti antisemitských pochodů dostávají příležitost v krajně pravicových a antisemitsky zaměřených politických stran i hnutí. 

Řeč by mohla být například o organizátorovi antisemitsky laděné demonstraci z roku 2007 Patriku Vondrákovi, jehož Národní demokracie Adama B. Bartoše vykresluje do podobenství “novodobého politického vězně“.

Zdroj: http://narodnidemokracie.cz/podpora/volby-referendum/

To je opravdu absolutně nechutné. Vondrák se kromě mnoha jiných akcí účastnil v roce 2004 shromáždění k připomínce Rudolfa Hesse v bavorském Wunsiedelu. V Jihlavě později vystoupil s projevem, v němž uctil vojáky nacistického wehrmachtu i jednotek SS. To je panečku velmi zvláštní politický vězeň, jen to vrzne…

Rasisté, neonacisté, neofašisté a další pravicoví extremisté potřebují vnitřního nepřítele. A toho vidí v uprchlících, migrantech, Romech i Židech zmiňovaných v absurdních teoriích o světovládě a Novém světovém řádu. I proto je křišťálová noc stále možným nebezpečím, pro které je třeba poskytovat co nejmenší prostor radikální a extrémistické scéně.