Extrémisté z Národní domobrany, ani rudí pohraničníci na zahajovací ceremoniál fotbalového utkání nepatří

Symbolika radikalismu a jednotlivých xenofobně laděných uskupení se nejlépe dostává do podvědomí veřejnosti, je-li používána na oficiálních akcích nemajících zdánlivě nic společného s rasismem, proputinovským sentimentem, nebo obyčejnou propagací islamofobní nenávisti.

Prapor, uniforma radikálů uváděných na seznamech ministerstva vnitra na pozicích extrémistických uskupení se mihne mezi nezávadným obsahem a například takový divák, nebo návštěvník sportovního utkání si naivně může pomalu ale jistě myslet, že na Národní domobraně není nic špatného, když její zástupci trůní na sedačkách u stadionu a standarta xenofobního spolku nebezpečného pro demokratický vývoj státu si lebedí přímo v rukou v uniformě oděného domobrance na zeleném pažitu, na kterém se za malý okamžik střetnou Slávia se Zlínem.

Pro opravdového vlastence je několikaminutové představení na poloprázdném stadionu obrovskou urážkou nejen odkazu férovosti sportu, ale také samotných veteránů, vojáků pokládajících život za naši budoucnost a možnost žít v demokracii, svobodě, kde rasismus s nenávistmi nemají místo k životu. Národní domobrana je potenciálně velmi nebezpečným subjektem původně vzniklým v blízkosti krajně pravicové a antisemitou řízené politické strany Národní demokracie, která se skrze slova svého předsedy neštítila uprchlíky označit za vetřelce i další deriváty radikálova nesnášení.

Kdyby neexistoval zákon č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích zakazující partajím vlastnit paramilitární bojůvky, měli bychom zde zcela otevřeně stranické oddíly zdánlivě připomínající z nepěkné minulosti věci dávno známé.

26. ledna 2016 Národní demokracie prostřednictvím svého předsedy Adama B. Bartoše předala v Praze  agendu Národní domobrany do rukou představitelů nově ustavené rady Národní domobrany ve složení pplk. v z. MUDr. Marek Obrtel, Nela Lisková a por. v.v. PhDr. František Krejča, a tak si nyní stejní vítači Putinových rozhodnutí a pátá kolona Ruska hraje na politicky nezávislou, i když nezávislými zmiňovaní fobici de facto nejsou a vliv v problémech se potácející Národní demokracie zůstává více jak zřejmý. Není proto divu, že se o zmiňovaných domobrancích zmiňuje zpráva ministerstva vnitra o extrémismu:

Zdroj: file:///C:/Users/jirih/Desktop/Extremismus_-_Souhrnná_situační_zpráva_za_3._čtvrtletí_roku_2018.pdf

Národní domobrana sice nevyvíjí téměř žádnou aktivitu, ale skrze podobné ceremoniály, jaké byly k vidění před několika dny na začátku fotbalového utkání, se radikálové pokoušejí o resuscitaci něčeho, co mělo původně sloužit jako “armáda” antisemitsko-rasisticko-islamofobně prokremelsky orientovaných stran, hnutí a neformálně poskládaných platforem.

Nenávistí pokřivené dušičky v lesích nacvičující si zpacifikování uprchlíka, popírající existenci Česka v rámci NATO, Evropské unie, známí především nenávistnými, až antisemitsko – islamofobně – rasistickými slovními projevy na sociálních sítích touží po něčem takovém, jako je doprovod oficiálních složek státu na oficiálním ceremoniálu. Dochází tím k legitimizaci jejich činnosti, existence. i nepřímé mu potvrzení, že snad někdy v budoucnu budou přítomní vítači ruských tanků na Václavském náměstí patřit do oficiálních aktivních záloh české armády, kam se zmiňovaní nevlastenci podle některých tvrzení pokoušeli jako organizace – zapsaný spolek dostat. Záměr nevyšel, ale přesto někteří členové Národní domobrany členy Aktivních záloh Armády ČR jsou a na jednotlivých setkáních se s tím mezi přáteli chlubí.

členové Národní domobrany na fotbalovém hřišti během zahajovacího ceremoniálu před fotbalovým utkáním

Není divu, že příznivci Národní domobrany křepčí na Facebooku radostí, když vidí své “miláčky” nejen mezi diváctvem, ale také na hrací ploše v “klubových barvách”. Veřejnost “básní” o hrůzostrašném jednání Babiše, “únosu” Babišova syna do Ruskem ukradeného Krymu, a tak si novináři, dokonce ani ti sportovní, ve větším počtu nepovšimnou zahajovacího ceremoniálu, jehož hodnotu na okamžik zvýšil Tvrdík stotisícovým darem spolku REGI Base.

Diskutabilní byly také rudé prapory Klubu českého pohraničí sdružující bývalé pohraničníky, komunisty a vůbec příznivce bývalého zrůdného režimu, jehož neexistenci postarší “dědkové” na členských schůzích tu tam oplakávají. Byli snad tito jako pohraničníci hlídající hranice nesvobodného a diktaturního socialistického Československa ve válce, pokud za válku nepovažujete občasné střílení pohraničníků na Čechy opouštějící zadrátovanou republiku…

Zdroj: Facebook

Na hranicích zemřelo mnoho lidí z pušek organizace hlásící se ke komunistickým pohraničníkům…měli by snad takoví lidé vytvářet s prapory svých organizací výplň události doprovázené policejními hudebníky? To se zase jednou pořádně nepovedlo. Státnost dostala velký výprask, radikálové se radují…Podobné události nakrásno ukazují, že v české společnosti není něco dobře, když se extrémisté dostávají do rolí účinkujících na oficiálních slavnostech a ceremoniálech. A to je velmi smutné.