Českoslovenští fašisté se v Čechách přejmenovali na národovce. Adam B. Bartoš “kolegy” Hanniga i Fraňka za národovce označuje také

Když se za první republiky chystalo sloučení českých fašistů, měli zejména Českoslovenští fašisté problém s “cizáckým slovem v názvu. Nepřipadalo jim dokonale české, vlastenecky procítěné, a tak se v roce 1923 jedna radikální, antisemitsky a rasisticky zaměřená politická strana v republice rozpadla na dvě podle názvu, i když se ve skutečnosti jednalo o jednu a tutéž partaj tentokrát v české části známou pod označením Českoslovenští národovci a na Moravě Českoslovenští fašisté.

Viz vyjádření předsednictva jmenované politické strany: “Líbilo se jim lépe toto české pojmenování než naše fašista. Situace je tedy taková. V Čechách jest organisace národovců, která se liší pouze pojmenováním od fašistů, neboť jsme jednotným uceleným organisačním tělesem, máme společný program, společný organisační řád, společný výkonný výbor a společného jeho ústředí. Jedno tedy tělo, jedna duše a stejný cíl, pouze dvě pojmenování

V tento okamžik fašismus dostal “krycí” název národovectví, takže když bylo třeba, mohli příznivci fašizování počesku tvrdit, že s italským blouzněním Musoliniho a přejímáním jeho názorů nemají nic společného, když domácí problémy jsou tak rozdílné od italského prostředí.

Český fašismus byl skutečně podivným prvkem ve společnosti. Hlásil se názvem k fašismu, obsahoval některé jeho prvky, zatímco jiné postrádal.

Český fašismus čerpal svou existenci na rozdíl od fašismu italského z krajního konzervativismu, což bylo pro mnohé lákavé. Uzavřete hranice, obežeňte je vojáky, ze všeho obviňte minority, potírejte národnostní menšiny, zapomeňte na prvek italského fašismu jako jsou koloniální choutky o nadvládě ostatních a pokud to jen trošku jde, poukazujte na co nejradikálnější dodržování tradic, křesťanské morálky a radikálně vystupujte proti čemukoli co není české, pokud nečeský prvek neposiluje hodnoty českého fašismu jdoucímu často naproti všeslovanskému cítění a především obhajujte šovinistický pohled na svět, kde má žena s mužem předem stanovené role a jiná, než hetero orientace neexistuje a pokud přeci jen, je třeba ji radikálně potírat jako všechno odporující choutkám českého fašismu – národovectví…

Zvyšující obavy z bolševismu posilovaly antisemitismus, oddalovaly naprosto přehnané obavy z německého, až kolaborace s německými nacisty zůstala pro některé české fašisty něčím přirozeným, jakoby obranou před rostoucím bolševismem, zatímco někteří čeští fašisté kvůli převládající až fanatické lásce ke všemu československému, umírněnějšímu postoji k bolševismu, nacistickým útokům na Československo a silné víře v radikální konzervativismus bojovali proti nacistické okupační moci a působili i se svými nenávistmi  v partyzánských bojůvkách…

Čeští fašisté se v okamžik nacistické okupace a hegemonie nacistické ideologie NSDAP rozdělují podle toho, co pokládají za důležitější, k čemu pociťují až fanaticky zbožnou úctu a co považují za největšího nepřítele.

Extrémismus bývá někdy obchodem s iluzemi, kdy je hledána co nejsnazší cesta ke konzumentovi ideologie třeba skrze hrátky s češtinou, kdy je stejný sortiment nabízen pod jinou značkou, i když obsah je dokonale totožný.

Ostatně i někteří historici a odborníci na extrémismus poukazují na to, že český fašismus je spíše národovectvím pro svá v článku uvedená specifika.

To je dobré vědět především pro aktivity některých současných rádoby vlasteneckých uskupení, stran a hnutí…viz například Národní demokracie antisemity Adama B. Bartoše. S blížícími se volbami do Evropské unie s Hannigem z Rozumných a sládkovci hodlá kandidovat na společné kandidátce, jako kdyby tito umaštěnci nenávisti v novém složení získali více hlasů…

Předvolební tanečky pokračují už od konce října mezi Národní demokracií, sládkovci a DSSS …to není až zas tak moc důležité a zajímavé, protože se jedná o okrajovou záležitost, ale mnohem zajímavější je slovník, jaký antisemita Adam B. Bartoš používá: “JEDNÁNÍ NÁRODOVCŮ O SPOLEČNÉ KANDIDÁTCE V EVROPSKÝCH VOLBÁCH

To je zajímavé…Předseda Národní demokracie bez problémů trio Bartoš, Hannig a Franěk označuje za národovce…tedy za ty, co tíhnou k národovectví…no a teď si prosím vzpomeňte na text ze začátku článku o tom, jak se Členové Československých fašistů chtěli přejmenovat na národovce a jak se také nakonec v české části republiky označili. Český fašismus se pro svá specifika odborníky označuje za národovectví.

Nespokojenci odcházející z Národní demokracie dokonce tvrdí, že 26. listopadu 2016 na mimořádném sněmu na Žižkově se o osudu strany rozhodovalo na základě směrnice předsednictva, která nebyla v souladu se stanovami. Prý zde došlo k nacionálně-socialistickému puči….ale Národní demokracie měla vždy blízko k velmi radikálním oblastem české společnosti. Viz jména lidí z kandidátek ve volbách, nebo Bartošovy komentáře ze srpna 2015 volající po pracovních táborech.

Navíc, jak se píše na Aktuálně.cz, odvolací pražský městský soud 1. listopadu 2018 uložil Adamu B. Bartošovi dvouletý podmíněný trest s tříletou zkušební dobou za vydávání protižidovských knih, článků a komentářů a za protižidovské, protimigrantské a protiislámské projevy. I tímto se tento muž velmi blíží výrazu národovec, který tak krásně využil ve facebookovém příspěvku.

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/za-protizidovske-texty-dostal-sef-narodni-demokracie-bartos/r~fd808514ddcf11e8bdb7ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR26pyxajt369cD073e3HGPl7qwhkRyzrJ1KC2N90C3cy5J-rhJWV1PN3lk&redirected=1541079510

Možná se někdy v budoucnosti setkáte i s dalšími projevy Adama B. Bartoše, kde tento muž ukáže veřejnosti, jak to má s blízkostí k dalším radikálním směrům…nicméně, v současnosti je národovectví zřejmě jeho hlavním ideovým tahákem, když už i ty pokusy o přebrání zklamaných duší z Okamurova politického hnutí proběhly

Zdroj: http://narodnidemokracie.cz/v-cem-se-narodni-demokracie-lisi-od-spd-aneb-nabidka-zklamanym-clenum-tomia-okamury/