Boj xenofobů proti Globálním paktům není nic jiného, než pokus o legitimizaci nenávistných postojů a hrou na apokalyptické příběhy o Novém světovém řádu

Fobici, rasisté, xenofobové, ale také další nejrůznější šejdíři pokoušející se o zničení demokracie v Česku našli na malý okamžik svatý grál v podobě Globálních paktů o migraci. Téměř nikdo v národě dostatečně neví, co 34stránkový dokument obsahuje, a tak nastává prostor pro nejrůznější manipulace, lži a pokusy dostat se do popředí jinak, když už to s demonstracemi a strašením islámem nevychází tak, jak by si to krajně pravicoví extrémisté přáli. 

Podstrčit Zemanovým fanouškům a milovníkům Putinovy nadvlády nad světem něco nepravdivého není až zas tak moc složité. Když zmiňovaná sociální skupina spoluobčanů uvěří pohádkám o chemtrails a obavám z Nového světového řádu, potom hejty na OSN a ochotu elit udělat z neziskovek nadpozemské a nepostižitelné organizace zůstávají dalším dílkem v továrně na debilno, tolikrát známé ze sociálních sítí, nebo členské základny Okamurovy Svobody a přímé demokracie.

Zdeněk Chytra před nabělenými xenofoby z Dělnické strany sociální spravedlnosti vypráví fikce o Globálních paktech, aby následně něco podobného zopakoval za přítomnosti přátel v online vysílání zcela správně přerušeném Facebookem, protože extáze nenávisti společně s rozšiřováním hoaxů do Zuckerbergova počinu zcela správně nepatří.

Hitovkou odpůrců Globálních paktů je tvrzení, že nový dokument nedostatečně rozlišuje mezi legální a nelegální migrací. To je celkem silný fakt, pro který ultranacionalizující a populismem nasáklé dušičky odmítnou něco, o čem nic neví.

Přeci jen, například takové prostředí v okolí Zdeňka Chytry a podobných radikálů věří na báchorky o genocidě bílých a české kultury příchodem uprchlíků…když před očima vyznavačů podobných teorií použijete faul přibližující nebezpečí genocidy blíž do obýváků čecháčků, pak s rychlostí hlemýždího kroku přichází možnost, že si vás všimnou ti, kteří o vás ještě v dobách podpory ředitelky zdrávky z Prahy nevěděli. A o to jde především.

Kdyby lidé podobní Chytrovi a jemu podobní opravdu o problematice mezinárodních dohod něco věděli a v koutku záhybů mozkových závitů by měli alespoň malinké povědomí o souvislostech, zjistili by že letáky za šest tisíc sepisované proti Globálním paktům a posílané neználkům jsou totální hloupost, protože právně závazná Úmluva o právním postavení uprchlíků uzavřená i ratifikovaná dávno před narozením zmiňovaných v článku 31 “stírá” rozdíl mezi legální a ilegální migraci.

Globální pakty jsou pro Českou republiku nezávazné. Obsahují de facto výčet možných opatření, zásad a praktik, které lze dle rozhodnutí zúčastněných států v jednotlivých migračních situacích uplatňovat.

Z tohoto důvodu jsou v nich uvedeny záležitosti z dávno platných a závazných dokumentů, kterými se Česko musí dávno řídit. 

Úmluva o právním postavení uprchlíků spatřila světlo světa v roce 1951 a o šestnáct let později byl schválen doplňkový protokol rozšiřující platnost úmluvy na uprchlíky “bez jakýchkoli zeměpisných omezení”. K dubnu 2015 podle informací Wikipedie přistoupilo k úmluvě 145 zemí a k protokolu z roku 1967 celkem 146 zemí.

Globální pakty přinášejí “kriminalizaci” migrantů jako poslední možnost. Detenční zařízení mají být používána co nejméně a na co nejkratší dobu. Ani v tomto případě se nejedná o nic nového. Proti používání detence v České republice vystupovala několikrát OSN. Z mezinárodních právně závazných dokumentů není žádost o azyl, ani překročení hranic zločinem – viz v článku zmiňovaná Úmluva o právním postavení uprchlíků. Takže slova o stírání hranice mezi ilegálními a legálními migranty v obsahu Globálních paktů jako něco nového je totální nesmysl na co může skočit jen populista, nebo hloupý radikál.

Slovenský ministr zahraničí ke Globálním paktům dodává: “Globální pakt o migraci je politický dokument, ale nikoho k ničemu nenutí. Není to dokument, že migrace je lidské právo. Nikdo nesahá členským zemím na jejich kompetence. Věřím, že Slovensko se zachová jako rozumná a odpovědná země

Je smutné, že Andrej Babiš v rámci populismu usedá na lep továren na debilno a staví se proti Globálním paktům, přestože velmi dobře od svých poradců musí vědět, že zmiňovaný dokument nepřináší nic nového. Základem Globálních paktů je Newyorská deklarace, kterou Česko s dalšími 192 zeměmi v září 2016 schválilo.

Přijetím Newyorské deklarace se jednotlivé státy zavázaly mimo jiné zahájit jednání o uspořádání mezinárodní konference k uzavření globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci v roce 2018, k vyjednání směrnice o přístupu k migrantům ve zranitelném postavení a že do roku 2018 dosáhnou dohody o spravedlivějším sdílení odpovědnosti vůči uprchlíkům. Newyorská deklarace se zabývá mimo jiné přijímáním běženců, školní docházkou dětí běženců, možností legálního zaměstnávání, ochranou před pašeráky a také návratem běženců do svých domovin.

Když si rasista a ultranacionalista přečte v dokumentech spojení “řízená migrace”, ihned mu v hlavě zabliká varovný signál poukazující na Nový světový řád, kdy by elity, možná “nějací židobolševici” chtěli ničit kulturu Slovanů nějakými uprchlíky, migranty.

Myšlení xenofobů je jednoduché a svou jednoduchostí míří nejradši k populistickým a hoaxoidním závěrům podporujícím například antisemitismus, nebo s ním spjatou islamofobii. A přesně na tomto principu Zdeněk Chytra hovoří o Globálních paktech, kdy když je něco jakoby “řízené”, má to nádech konspirací a selhání, katastrofických scénářů, před kterými pomohou jen křiklouni a členové, zaměstnanci krajně pravicových subjektů spolupracujících s neonacistickou scénou.

Pojem řízená migrace přitom s konspiracemi nemá nic společného. A už vůbec se nejedná o nic špatného, nebo snad snahu někoho ovládnout, zničit svět. 

Respekt, bezpečí a důstojnost pro všechny jsou v rozporu s ideály čecháčkovských hodnot, kde lidé s odlišnou pletí jsou pokládáni za méněcenné, potenciální okupanty zahajující genocidu bílých…už jen proto jsou Globální pakty domácími radikály nepřijatelné, protože požadují to, s čím človíček ze setkání v sídle DSSS nemůže ani omylem souhlasit. Boj xenofobů proti Globálním paktům není nic jiného, než pokus o legitimizaci nenávistných postojů ochotných souhlasit s ničením lodí i s migranty na palubě, nebo střílením ostrými do přicházejících lidí v nouzi.