Gauland z AfD ukázal, že zná Hitlerovy argumenty a nemá problém s nimi “pracovat”

Alexander Gauland v roce 2013 spoluzakládal Alternativu pro Německo. Na konci minulého roku byl zvolen spolu s Jörgem Meuthenem za spolupředsedu jmenované krajně pravicové a velmi nenávistné politické strany, za kterou od září roku 2017 vykonává mandát poslance v Bundestagu.

Kdyby v minulosti nebylo několika kontroverzních prohlášení požadujících přehodnocení pohledu na činy německých vojáků v první a druhé světové válce, v Čechách by veřejnost ani omylem netušila, že rodák z Chemnitzu v trikotu extrémistů vůbec existuje. Slova zmiňovaného muže čas od času skutečně bývají jen pro silné žaludky, kdy pamětníky nacistické tyranie mrazí po zádech, zatímco ukřičení demonstranti  z protimerkelovských setkání jásají nad tím, co téměř osmdesátník znovu ve Spolkovém sněmu, nebo v médiích řekl.

Například Gaulandova slova z 6. října 2018 otištěná na stránkách Frankfurter Algemeine Zeitung byla velmi blízká projevu Adolfa Hitlera z 10. září 1933.

Jedna věta míjí druhou, až se za pomoci několika frází přenesete do časů, kdy nešikovný malíř promlouvá před dělníky továrny Siemens a vlastenectví dostává pořádnou řachu do zad, protože nacismus nemá a nikdy neměl s němectvím, nebo vlastenčením nic společného. Možná, kdyby starý nacionalista z jednadvacátého století během hloupých poznámek začal nekoordinovaně máchat rukama a křičet do okolí, nikdo by nepochyboval o tom, odkud řečník čerpal při vytváření projevu na kousku papíru.

Adolf Hitler 10. září 1933 k dělníkům Siemensu mimo jiné ve volném podání překladu prohlásil:

Národní spory a nenávist mezi sebou jsou udržovány velmi specifickými zainteresovanými stranami. Je to malá, bezradná mezinárodní klika, která žene národy proti sobě, protože nechce, aby žily v klidu a pokoji. Jsou to lidé, kteří jsou všude a nikde doma, ale nyní žijí v Berlíně, zítra tomu tak může být v Bruselu, v Paříži a poté opět v Praze nebo ve Vídni, nebo v Londýně, a pak se budou cítit všude doma. Jsou tím jediným, co může být považováno za mezinárodní prvek, protože mohou podnikat všude, ale národ je nemůže následovat, národ je připoután ke své půdě, připoután ke své vlasti, spojen s životními možnostmi svého státu.

Národ je nemůže následovat. Farmář, který je spoután ke svému pozemku. Dělník, který visí na své práci. Pokud zahyne, kdo mu pomůže? Co dnes znamená mezinárodní solidarita? Veškerá teorie v časech, kdy všude křičí úzkost a národ musí tvrdě bojovat za svou existenci. Nebyla to intelektuální vrstva, která mi dala odvahu začít tuto obrovskou práci. Ale můžu říct, že jsem dostal odvahu, protože jsem znal dvě společenské třídy, rolníka a německého dělníka.

Gaulandova slova zveřejněná ve Frankfurter Algemeine Zeitung: 

Tato globalizovaná třída sídlí v mezinárodních společnostech, v organizacích, jako je OSN, v médiích, začínajících firmách, na univerzitách, nevládních organizacích, nadacích, stranách a jejich aparátech, a protože řídí informace, nastavuje tempo kulturně i politicky. Jejich členové žijí téměř výlučně ve velkých městech, mluví plynně anglicky a při přesunu z Berlína do Londýna, nebo Singapuru najdou všude podobné domy, restaurace, obchody a soukromé školy. Toto prostředí zůstává společensky odděleno, ale je kulturně “barevné”.

V důsledku toho je vazba této nové elity na svou domovinu slabá. V nezávislé paralelní společnosti mají pocit, že jsou světovými občany. Déšť, který spadá do jejich domovských zemí, ji neudělá mokrou. Sní o jednom světě a světové republice. Protože toto prostředí je “sexy”, má také významný dopad na část společnosti, které je odepřen přístup.

Na rozdíl od globální třídy jsou dvě heterogenní skupiny, které vstoupily do aliance AfD: na jedné straně je buržoazní střední třída, která zahrnuje také střední třídu, která nemůže jednoduše přemístit své společnosti do Indie, aby produkovala obzvláště levně; na druhé straně je mnoho takzvaných obyčejných lidí, jejichž pracovní místa jsou často špatně placena nebo již neexistují. Lidé, kteří si v zničili záda během svého života a dnes musí žít otrhaní v penzionu. Jsou to také ti, pro které je domov stále hodnotou sám o sobě, a je to první věc, kterou ztrácejí, protože to je jejich životní prostor, do kterého proudí přistěhovalci. Nemohou se jen vzdálit a jít hrát jinam golf.

Tolik populismu v Gaulandově projevu…tak blízká ideová podobnost s Hitlerovými slovy před mnoha desetiletími. V popředí sídlí nějací globální nepřátelé, za které byli považováni Židé, zatímco dnes jsou oběťmi radikálových fantasmagorií jiní…Hitler se odvolával na dělníky, rolníky, aby následně vlastně totéž udělal i Gauland tím, že rozváděl v proslovu domnělé podporovatele Alternativy pro Německo, kterými jsou zástupné symboly pro zemědělce a rolníka z třiatřicátého.

Argumenty a styl Hitlerovy řeči 6. října 2018 ožily jako nebezpečná zombie. Dostaly jakoby nový hábit, ale ideově stále zachovávají velmi podobný směr. Německý historik a badatel zabývající se mimo jiné obdobím nacismu, Wolfgang Benz, o Gaulandových slovech zveřejněných ve Frankfurter Algemeine Zeitung řekl, že je politikův proslov “zcela zjevně těsně spojený s Hitlerovým“. Mezinárodní klika se mění na “globální třídu” Berlín, Brusel, Praha, Vídeň a Londýn jsou v Gaulandově podání zkrácené na Berlín, Londýn a Singapur…Hitlerovo obvinění vůči Židům a židovské nadvládě je přenášeno na ideové nepřátele AfD…

Alexander Gauland 6. října 2018 ukázal svým stranickým kolegům, ale také ostatním poslancům i řadovým Němcům, že zná Hitlerovy argumenty a nemá problém projevy minulosti kultivovat do současného hábitu, aby výsledek neztratil odporný zápach minulosti…žádný demokrat nemůže s Gaulandovými slovy souhlasit.

Je to odporné, ale přesně taková Alternativa pro Německo je. Používá něco, co by mělo být dávno zapomenuto, aby později jakékoli podobnosti s Hitlerovými argumenty straníci popřeli a prohlásili je třeba za naprostý nesmysl. Používat logické vývody jedné z největších zrůd dvacátého století je otřesné.