Antisemitský vrah z Pittsburghu se na Twitteru vyjadřoval podobně jako islamofobové

Miloš Zeman kdysi vítězoslavně prohlašoval “Ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je muslim“. Za svůj nenávistný výstup se zcela zaslouženě dočkal kritiky z nejrůznějších míst, zatímco čecháčkovská a prozemanovská část národa takový vysoce nenávistný přístup vítala jako projev největší pravdy. 

Poškození dobrého jména republiky milovníkům prokremelské politiky nikomu z takzvaných vlasteneckých luhů a hájů nevadilo. Proč by také mělo, když se nejvýše postavený představitel choval velmi podobně jako čeští fašisté prvoplánově útočící na jednu z náboženských skupin v republice.

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/budou-nam-sekat-ruce-a-kazdy-terorista-je-muslim-co-rekl-zem/r~b485f7b678b211e5b286002590604f2e/v~sl:579c3e9b52a2f650a43f098ea9cfdb20/

Islamofobové si konečně díky hradním manýrům mohli připadat jako vlastenci s obyčejnými protiteroristickými názory, i když v mnohém nedělali nic jiného, než že oprašovali základní téze fašizování známé z titulků druhorepublikových novin. Ochota přemýšlet o druhých skrze optiku nepravdivých zvěstí, konspiračních teorií a předsudků dokáže ideově ospravedlnit největší krutosti na světě. A tady nejde “jen” o nějaké povídačky z hlavy pošetilého starce, tou dobou honosícího se titulem prezidenta republiky.

Největším nebezpečím jsou především dostatečně vyšinutí jedinci beroucí si k srdci nenávisti linoucí se z úst veřejně známých osobností, jako je například Miloš Zeman, nebo za oceánem Donald Trump, jehož rasismus, islamofobní výkřiky do tmy si k srdci vzalo mnoho teroristů.

Z určitého úhlu pohledu je chování islamofobů a čecháčkovských rasistů tragikomické. Jakmile tyto existence v médiích spatří zprávy o teroristickém útoku, začnou na sociálních sítích vypisovat zvěsti o hoaxech, podle kterého útočníkem není nikdo jiný, než uprchlík, nebo muslim. A pokud se přeci jen prokáže opak a teroristou je zástupce majority a katolík, přinejmenším ateista, v jednom příspěvku za druhým vyrůstají zvěsti o tom, že policie něco tají a raději obviní “našince”, protože podle pana prezidenta není teroristou nikdo jiný, než muslim.

V Sobotu, 27. října 2018, člen americké ultrapravice v pittsburghské synagoze během bohoslužby zavraždil 11 lidí. Při vražedném řádění se zbraní v ruce začal údajně křičet: “Všichni Židé musí zemřít“.

Nenávist velmi podobná té blízké slovům Miloše Zemana vraždila. Nebrala si servítky, vzala zbraň a bez slitování ukončila životy tolika lidských bytostí, které se provinily jenom tím, že vyznávaly odlišné náboženství, než které střelec miloval, nebo akceptoval. Jen si vzpomeňte, kolikrát jste na sociálních sítích spatřili hlášky volající po zabití muslimů, ničení jejich svatostánků…Sice ještě žádný čecháček nevraždil takovým způsobem jako pittsburghský vrah, ale prezidentem rozšiřovaná nenávist nalézá své uplatnění, jako Trumpova nenávist dorazila k uším amerického supremacisty.

Ostatně, pán Bílého domu masakr v Pittsburghu komentoval slovy: “Útok by mohl být vyloučen, kdyby měli ochranu“…nenásledovalo odsouzení střelce, ale jen odporné a suchopárné konstatování podporující zbrojení, i když zbraň byla nástrojem zakončujícím životy mnoha nevinných.

Nechutný cynismus Donalda Trumpa je skutečně odporný. Postavíme všude ozbrojené stráže, budeme si myslet, že ozbrojenci ochrání všechny před rasistickými a nenávistnými maniaky, zatímco nenávist z nejvyšších politických míst bude nepřímo tyto šílence podporovat a popuzovat v jejich nechutném činu, jehož začátek může světlo světa spatřit v podobě obyčejného textu, jako tomu bývalo u pittsburghského střelce, třiačtyřicetiletého Roberta Bowerse, jehož dnes již nepřístupné příspěvky na Twitteru jsou opravdu něco hrozného.

Například podobný názor mají také čecháčkovští fobici. Nejednou ve svých videích, příspěvcích na sociálních sítích hovoří o “židácích”, “židovládě” …budoucí vrah jedenácti lidí se dokonce ve svých Tweetech, nebo sdílených tweetech od někoho jiného vyjadřuje velmi podobně jako islamofobové o muslimech, kdy jinověrci jsou ohrožením západní kultury a ke slovu se dostávají konspirační teorie: “Židé vedou propagandistickou válku proti západní civilizaci a jsou tak účinní, že v příštích 200 letech směřujeme k určitému vyhynutí, a my ani o tom ani nevíme. Žijete v kritickém čase v historii, kdy nám internet dal malé okno příležitosti, abychom naše lidi vymanili z vymývání mozků

Na tomto příspěvku je vidět, jak moc si jsou antisemité s islamofoby velmi blízko podobní. Zakládají své nenávisti na základě hoaxů a konspirací, jejichž pravdivost v očích xenofobů potvrzují například lidé jako Trump, nebo Zeman. V dalším Tweetu dokonce střelec nakrásno ukazuje ochotu násilně řešit svou nenávist vůči židovské komunitě, kdy v překladu říká: “HIAS(Hebrejská společnost pro pomoc přistěhovalcům) ráda přináší útočníky, kteří vraždí naše lidi. Nemůžu sedět a dívat se na to, že je můj lid poražen.

Opět se dostáváme k hoaxům tak na chlup podobným těm islamofobním. Konečná větička “Screw your optics. I’m going in”…naznačuje, co se bude nadále dít. Je zajímavé, že černé kroniky jinak popisující násilné dění v cizině raději mlčí a na facebookových profilech čecháčků se málokdy setkáte s tím, že by se někdo pozastavoval nad strašným činem antisemity mezi jehož příspěvky jednoduše naleznete další “skvost” nenávisti s antisemitsky laděnou karikaturou vykládající další příběh o židovské nadvládě a iluzi svobodné volby, která podle konspirativců a milovníků příběhů o Novém světovém řádu neexistuje.

I s tímto se můžete setkat u domácích čecháčků, kteří velmi často hovoří o nemožnosti svobodné volby, protože svět je ovládán těmi a těmi elitami, nebo náboženskými skupinami. Antisemitismu napomáhá mezi islamofobními kruhy víra v nadlidskou moc Sorose, Rothschilda, a tak se můžete s všežidovskou nadvládou střetnout v představách fanatických odpůrců mešit.

Ve zkratce řečeno, radikálové s protináboženskými a protietnickými postoji jsou si navzájem podobní jako vejce vejci. Stačí pozměnit jedno slovo a jednoduše získáte příspěvek antisemitů, nebo islamofobů. Od sepisování žlučovitých zpráv na sociálních sítích někdy nemusí být tak daleko od ochoty někoho zabít, nebo zmrzačit. Na to bychom neměli zapomínat, především.