Od nenávistných slov Konvičky ke komentářům pod články a názory na migranty není tak daleko

Mladý Čech trpící schizofrenií nastoupil před dvěma lety na začátku prázdnin do autobusu z Prahy do Německa. V Norimberku uslyšel v narušené mysli hlas přikazující napadení lidí a zranil etiopského žadatele o azyl, který měl tu smůlu, že čekal na dopravní spoj nedaleko psychicky nemocného mladíka. 

Udeřil ho do hlavy a stejně tak napadl v centru města na pěší zóně  jednoho muslimského obyvatele, aby následně ošklivý příběh skončil útokem s kouskem střepu v ruce na projíždějícího cyklistu. Kdyby Čechovi nezabránila jedna žena ve vniknutí do zdejšího bytu, mohla mít vražedná eskapáda ještě hrozivější průběh.

Zdroj: https://www.novinky.cz/krimi/449094-dusevne-nemocny-cech-utocil-v-nemecku-na-zadatele-o-azyl-a-muslimy.html

O události informovaly Novinky.cz minulý rok. Stát se to může a bohužel, schizofrenie, pokud není adekvátně léčena, v určitých případech skončí podobně krvavým scénářem, kdy kdejaký německý ideový kolega zdejších čecháčků může směle prohlásit “Čechy v Německu nechceme”. O samotnou událost ani tak nejde, jako spíš mnohem důležitější zůstává diskuse svrhávající se pod zpravodajským textem plným faktů…jestli chcete, nebo ne…musíte se sebe sama ptát, kdo je v tom celém svazku opravdovým duševně narušeným jedincem. Bezpochyby jím zůstává pachatel a solidní konkurenci mu vytvářejí za virtualitou ukrývající se diskutující.

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A170913_145224_domaci_pmk

Stará diskuse v rámci radikalizace společnosti odhaluje nechutný škleb českých ultranacionalistů nemajících slitování ani před dětmi uprchlíků. Všichni čecháčkovští ultranacionalisté nejsou stejní a zdaleka neschvalují vraždění ideových nepřátel milovníků mýtu o křesťanské Evropě a hoaxů o genocidě bílých z rukou muslimů…ovšem určitá část z nich přemýšlí a jedná velmi podobně jako duševně nemocný člověk schopný pod vlivem své nemoci ublížit jinému člověku v okolí. To podobné přemýšlení a jednání se ve valné většině sice projevuje pouze a jen ve slovních projevech, ale i přesto i vzhledem k minulosti evropského kontinentu, je takové jednání velmi nebezpečné, protože může za jistých okolností vést k továrnám na smrt a koncentračním táborům.

Při čtení vysoce nenávistných příspěvků slušně vychovaný a demokracii milující člověk musí propadnout do letargie a obrovského smutku, protože z ideového hlediska na tom diskutující nejsou o nic lépe, než onen schizofrenní mladík přijíždějící z Prahy až do dalekého Norimberka, kde se před více než sedmdesáti lety “zrodily” diskriminační a rasové zákony útočící na v nacistickém Německu přebývající Židy.

Každý, kdo se nenávistně vyjadřuje v komentářích vůči uprchlíkům, muslimům, minoritám…a každý, kdo přímo, nebo nepřímo obdivuje zločin duševně nemocného vůči azylantovi, nepřímo nese zodpovědnost za radikalizaci společnosti a další případné události, které tato atmosféra může přinést. 

Vidět je to například v debatách o přijetí padesátky sirotků ze Sýrie, kdy komentáře ze sociálních sítí, ale také pod jednotlivými články zůstávají obsahově prakticky stejné jako ty nejapné plky z roku 2017 pod zmiňovaným článkem.

“Duševně” minimálně nevyrovnaní se koupou v záři egoismu, aby mohli bez výčitek svědomí ukázat, že těmi nejhoršími jsou děti, protože z nich vyrostou budoucí “džihádisté”. Zatímco ti umírněnější fobici dávají na Babišovy manipulace pokoušející se přesvědčit  celkovou společnost, že předseda ANO odmítáním jedná v souladu s názory Jeho Svatostí Dalajlámou a vůbec nic se neděje…

Jenže ono se děje…předseda Vlády České republiky ukazuje, že sebezahleděnost s nezájmem o ostatní je správnou cestou, kterou by se Česko mělo vydat. Cílová skupina Babišových slov odmítající cokoli neslovanského, nekřesťanského je snadno zmanipulovatelnou, a tak premiérovy manipulace kralují, aby se lidé rozšiřující hate speech mohli cítit jako ti, co jen legitimně pochybují, i když “zákeřný” mainstream podobné rádoby pochybnosti nepřipouští…

Zdroj: Archiv Demokratikonu.cz

Nabízí se Jaromír Soukup přinášející čecháčkům období jistoty, protože Konvička, antisemita Bartoš a řada dalších účinkováním v pořadu jen získávají punc jakýchsi hrdinů majících “jen odlišné, ničím škodlivé názory”…ideová cesta od komentářů z Novinek.cz do televizního studia není tak daleká, jak by se mohlo očekávat….

Konvička kdysi známý těmito názory:

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/trestni-oznameni-na-konvicku-podala-statni-zastupkyne-za-jeh/r~55d9ea24937e11e5979c0025900fea04/?redirected=1537169682

jako kandidát na senátora promlouvá v celostátní televizi oblíbené zejména mezi čecháčky…i takovýto člověk má patřit k těm, co mají jen odlišné názory, aniž by se kdokoli pozastavil nad tím, že ten kdo hovoří o koncentračních táborech do slušné společnosti, natož na televizní obrazovky nepatří. Význam svobody slova je degradován, zatímco přirovnání tolik podobná těm z období koncentračních táborů v Evropě nejsou pokládána za překážku v “kariéře”.

Slova tolik podobná z komentářů pod článkem “nikomu zdánlivě nevadí”, protože jinak by Konvička nedostal prostor k veřejným publikacím jeho otřesných myšlenek, pravda v pořadu samotným Konvičkou poněkud “krocených”…vedle fanatického islamofoba se objevuje známý antisemita, snad aby veřejnost došla k názoru, že antisemitismus s islamofobií jsou jen názory, jejichž prominenti mohou nadále prezentovat své myšlenky, aniž by si na ně kdokoli ukazoval.

Tohle všechno jsou střípky ohlazující společnost v toleranci vůči nenávistným výkřikům ochotných eskalovat v násilí, pokud k tomu nastane příležitost, protože ohlazování hran povede zcela nevyhnutelně u některých čecháčků k názoru, že likvidace ideových odpůrců jsou odpornou, leč nezbytnou součástí k nastolení společnosti, po které například nejradikálnější čecháček přátelící se s extrémisty ze zahraničí touží. I proto je důležité poukazovat na podobnosti, vývoj společnosti a ideovou ochotu vytvořit z hate speech obyčejné, ničím škodlivé názory, kvůli kterým, a také pro které mohou vzniknout ty největší hrůzy, jakých je lidstvo schopno.