Na demonstracích “Merkel muss weg” spolupracuje krajní pravice s AfD

Už delší dobu si vrabci na střeše štěbetají o blízkosti Alternativy pro Německo(AfD) s organizátory demonstrací “Merkel muss weg”. Krajní pravice nemá příliš daleko od populisticky a nenávistně orientované parlamentní strany.

Viditelné je to zejména u nahlášených demonstracích v Hamburku, kde radikálové na dnešní den, středu 5. září 2018, plánují v Gänsemarktu shromáždění proti kancléřce, na kterém předem počítají s účastí až pěti stovek zájemců, zatímco svou účast na sociálních sítích potvrdilo “pouze” na 372 lidí.

Na jednání extrémistů reagují antifašisté, na jejichž protidemonstraci se předem počítá s účastí více jak tisícovky odpůrců rasismu a projevů nevlasteneckého chování, mezi které patří například hajlování, nebo pokřiky podobné těm z období nacistického Německa Adolfa Hitlera. Po čtyřech měsících klidu bude ve městě opět rušno a noviny budou přeplněny výjevy neslučitelnými se zásadami evropské kultury.

Mluvčí hamburské “pobočky” Spolkového úřadu na ochranu ústavy Marco Haase o chystané středeční protimerkelovské demonstraci v přístavním Hamburku tvrdí, že žadatelé o povolení a hlavní organizátoři celé demonstrace jsou představitelé místní krajně pravicové scény.

Zároveň tato instituce upozorňuje na velmi blízké kontakty AfD s krajní pravicí nejen v Hamburku, ale také na mnoha místech Spolkové republiky Německo.

To je velmi zajímavá informace, se kterou budou mít problémy zejména čecháčkovští radikálové ze sociálních sítí a někteří představitelé politického hnutí Tomia Okamury vyjadřující v příspěvcích podporu protimerkelovským shromážděním v německých městech a ulicích.

Krajně pravicoví extrémisté byli několikrát k vidění na večírcích a nejrůznějších akcích Alternativy pro Německo. Na nedávné červnové demonstraci v Dolním Sasku byl mezi organizátory demonstrace “Merkel muss weg”  v Rostocku-Warnemünde místní poslanec za AfD, jež neměl žádný problém s tím, že se podílí na demošce s představiteli krajně pravicové scény. Co jiného by mělo být znakem spolupráce mezi radikály a parlamentní stranou, než spolupodílení se na společné demonstraci?

Organizátoři protimerkelovsky zabarvených demonstrací jsou jako malé děti. I když všichni tuší a Spolkový úřad na ochranu ústavy varuje na základě zjištění tajných služeb a policie, aktéři demonstrací popírají jakékoli spojitosti s krajní pravicí. Proč by také veřejně cokoli přiznávali? Kdyby nepopřeli spojitosti, přišli by o značnou část podpory z řad účastníků jednotlivých sešlostí, kde důchodci vedle žen a dětí jsou omluvenkou popírající nástřik krajně pravicového setkání, protože stařík s transparentem v rukou přeci nemůže být neonacistou, nebo přinejmenším tím, kdo radikalismus přímo, nebo nepřímo podporuje.

Ve skutečnosti ani účast důchodců a maminek s dětmi nepopírá krajně pravicový duch pořádané akce, protože z řad organizátorů jsou lidé z krajní pravice, nebo krajně pravicové scéně spoluobčané velmi blízcí. 

Radikálové velmi dobře vědí, že díky radikalizaci společnosti nemusí s ohláškou na úřady posílat policii a tajným službám neznámé osoby. Podle slov Spolkového úřadu na ochranu ústavy s žádostmi o povolení konání demonstrace přicházejí na úřady lidé velmi známí z německé krajně pravicové scény, což je nepřímo vidět také v příspěvcích na propagačních akcích facebookového mámení, kde se lidé mohou hlásit k účasti…náhodný čtenář se zde může setkat i s tvrzením, že “identitáři jsou nejlepším mládežnickým hnutím odporu“. Obrozené neonacistické, krajně pravicové spolky a pseudoorganizace se díky tomu dostávají “do centra dění”, zatímco jsou chváleny za svůj odpor vůči vládě a složkám Spolkové republiky Německo.

Mezi identitáři se nachází postarší neonacisté pokoušející se na cool vzhled s anglickými hesly, street stylem oblečení a hudbou nalákat co největší množství mládeže věřící v nahnědlou revoluci přinášející ideály nacistické říše neschopného malíře pokojů zpět do světel reality.

K mobilizaci na demonstrace “Merkel muss weg” velmi často dochází ve skupinách, stránkách i profilech krajní pravice, odkud následně vyhecovaní zájemci píší na oficiální akce svolávající zájemce na Facebooku. 

I na tuto skutečnost upozorňuje v článku několikrát zmíněný Spolkový úřad na ochranu ústavy. Pokud navštívíte facebookové profily jednotlivých prominentů demonstrací “Merkel muss weg”, objevíte mezi virtuálními přáteli mnoho radikálů, představitelů neonacistické a krajně pravicové scény. Na prvních demonstračních setkáních v Meklenbursko-Předním Pomořansku a Šlesvicko-Holštýnsku na demonstraci organizované představiteli krajní pravice promlouvali k lidem také politici z Alternativy pro Německo a v neposlední řadě hamburská oblastní organizace AfD dokonce na svém profilu sdílela pozvánku na krajně pravicovými extrémisty organizovanou demonstraci.

I když blízkost AfD ke krajní pravici je nepopiratelná, podle slov mluvčího hamburské “pobočky” Spolkového úřadu na ochranu ústavy ještě nedošlo ze strany AfD k překročení hranice, kdy by partaj spoluprací s radikály podporovala, nebo usilovala o zničení demokratického pořádku v Německu. 

Spolkový úřad na ochranu ústavy situaci sleduje, zabývá se jednotlivými blízkostmi mezi Alternativou pro Německo a dalšími extrémistickými subjekty, sleduje činnost jednotlivých prominentů, ale prozatím nic nenapovídá tomu, že by snad mělo dojít k zákazu AfD, nebo zahájení řízení, na jehož základě by nenávistný a vysoce populistický projekt musel skončit.

Kontrolní úřady sledují, AfD svolává tiskovky, na kterých veřejnosti oznamuje, že ta či ona demonstrace není v “trikotu” zmiňované strany a zároveň se nebojí říkat, že účast na demonstracích podobného charakteru svolávaná krajní pravicí není nic špatného, protože Spolkový úřad na ochranu ústavy výslovně neřekne, že organizátoři jsou neonacisté. Z určitého úhlu pohledu je to tragikomický příběh, ve kterém demokracie  a její neschopnost ochránit sebe sama dává příležitost krajně pravicovým radikálům tolikrát přímo i nepřímo podporovaným českými radikály a trapnými extrémisty.