Zahalování muslimek má mnohem hlubší důvody

Islamofobové se snaží, zkoušejí mít stále větší vliv. V médiích lanaří jednotlivé novináře, kteří následně sepisují srdceryvné, napůl vymyšlené články popisující islám jako největší nebezpečí průměrného čecháčka.

Přitom ironicky vzato, vytváření stereotypů a diskriminace vedou ke znovuobjevení islámu pro mnoho muslimů v Evropě, kteří by se jinak o víru svých předků nezajímali. Vylévání močůvky na Letné, prasečí hlava u vchodu do mešity, jednotlivé nepravdivé výroky o Koránu způsobují v mnoha lidech zájem o islám. Zvědavci chtějí zjistit pravdu na vlastní oči, studují, ptají se a sami odhalují pravdu, jež stoupenci islamofoibie překrucují nebo zatajují. Náboženští fanatici oscilující na hranici klerofašismu negativní kampaní přispívají k rozšiřování něčeho, proti čemu se ideově vymezují.

Extrémisté si hrají na upgradovanou verzi cháridžovců, když víru, které sami nerozumí, smíchají v nepřehlédnutelný mix, ve kterém krutí bezvěrci dostávají nálepku pravých, nepřehlédnutelných muslimů, proti nimž by měl povstat kdejaký patriot země.

Národovectví okořeněné slaboduchostí nevědomosti dává novou příležitost neonacistům, ultrapravicovým aktivistům i sexuálním okleštěncům k propagaci vlastních frustrací. Mediálně vděčné je téma zahalování žen. Průměrný radikál ho vytahuje jako eso z rukávu. Hlásí se do pořadu “Máte slovo”, ve kterém touží před zraky tisíců znemožnit přívržence náboženské a občanské svobody za pomocí smyšlených lží.

Otázka hidžábu je velmi diskutované téma. Zejména na Západu s pomocí zahalené ženy zakrývají politici akutní problémy Evropy způsobené špatnou politikou nebo rozpadem hodnot sociálního cítění…většina debat v médiích i mezi politiky vyplývá z absolutní neznalosti, kdy diskutéři, dokonce i ten nejposlednější pisálek z Reflexu, neuvažují o problematice zahalování v plné míře, nezkoumají, co islám říká o oblečení muže a ženy, protože mají k dispozici ideologické překlady extrémistů pravidelně uváděných na seznamu extrémistických organizací pravidelně uváděných ve zprávách Ministerstva vnitra.

Zahalování ženy má tři rozměry: vizuální, poskytuje ženě prostor bezpečí, zahalování má etický význam.

Problém je v tom, že sexistická západní společnost není schopna vnímat nic jiného, než vizuální stránku zahalování žen. Ale ta problematika je mnohem složitější.

Vizuálna využívají islamofobové, když poukazují podobně, jako prostorově výrazná “politička” Jana Volfová, na to, jak vysoce bude společnost ohrožena, pokud se na ulicích budou pohybovat zahalené ženy. Xenofobní vtipy přirovnávající muslimy v Teplicích do podobenství pytlů na odpadky nedělají nic jiného, než že zneužívají vizuální stránku jinakosti k útokům na někoho odlišného. Kdyby lidé přemýšleli o všech třech aspektech zahalování žen v islámu, nikdy by nemohli takto rasizovat.

S nástupem islámu nedošlo k raketovému rozšiřování zahalování. Tento zvyk pravděpodobně postupně muslimové převzali z oblasti středomoří, kde bylo zahalování běžné(bohaté ženy se zahalovaly, aby se oddělily od otrokyň a kněžek lásky).

Zahalené nechodily ani manželky proroka Mohameda. Tyto ženy začaly zahalené chodit až na konci svého života. Závoje nebyly pro Mohameda velkou prioritou.

Korán používá pro zahalování slovo hidžáb, což znamená ukrýt, oddělit. O hidžábu je v Koránu celkem 7 zmínek, ale pouze dvě se týkají zahalení žen a oděvů:

“A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá. A nechť ukazují své ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či sester anebo jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, kteří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají.”

“Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy.”

Zdroj: citace z Koránu

Korán se zmiňuje o oblasti zvané awrah. Tedy o částech lidského těla mezi pupkem a koleny, která jsou považována za čistě soukromé části, jež by neměly být vystavovány nikomu na obdiv. Svatá kniha muslimů také říká, že šaty by neměly těsně přiléhat a neměly by být špinavé. Šária prohlašuje, že šaty muslimských mužů by měly být výrazně odlišné od šatů nemuslimů.

Typickým příkladem jsou šaty Tuaregů, kde jsou muži i ženy zcela zahalení. V období kolonialismu byl hidžáb přijímán jako symbol kulturní méněcennosti, kdy se západní mocnosti pokoušely pomocí “kulturních reforem” ovládnout muslimské území a “osvobodit” muslimské ženy od utlačovatelských mužů. Ve svých snahách kulturního šovinismu zapomínali správci obsazeného území na skutečné postavení ženy a nevnímali, co skutečně ženy v dobytých územích chtějí. Kulturní šovinismus je stejně jako rasismus nehynoucím nebezpečím prorůstajícím staletími až do současnosti. Západní kultura je stavěna do role nejvyspělejší a nejdokonalejší, zatímco kultury jiné jsou považované za zničující zlo.

Ještě před rokem 1970 bylo zahalování žen v islámu považováno za archaické a zahalovalo se jen velmi malé procento žen.

Rychlost šíření hidžábů zarazila nejen Evropany, ale také samotné muslimy. Hidžáb se v některých částech muslimského světa stal symbolem “správné” muslimky. Když turecký premiér Erdogan v minulosti vyzval k zákazu nošení hidžábu na tamějších univerzitách, zvedla se z řad studentek obrovská vlna nevole….nejsilnějšími odpůrci byly samotné ženy a nikoli náboženští učenci.

Hidžáb a další druhy zahalování žen je vnímán na Západě jako muslimský útlak žen. Přitom zahalování žen má má tradici také na evropském kontinentu a nejedná se o zahalování muslimek. Historické prameny dokazují, že zahalování žen je doménou mnoha kultur. V Persii a Byzanci byl rovněž zvyk zahalování žen. Tento zvyk vznikl dávno před islámem….takže těžko někdo může tvrdit, že jde o praktiku navazující na Korán. Bohaté a vlivné ženy se dobrovolně zahalovaly…..závoj byl znakem blahobytu…..zahalené ženy tak společnosti dokazovaly, že jsou natolik bohaté, že nemusí pracovat.

Ostatně, dodnes v Íránu běžně používaný čádor a nemá s islámem pranic společného. Podobné to bylo u evropských šlechtičen, které ven mimo svou tvrz nechodily bez zahalení. Babičky v Česku nosily šátky, některé je nosí dodnes. Jeptišky jsou zahalené a některé ultraortodoxní Židovky se také zahalují. Zkuste se projít po Beit Šemeš a sami se přesvědčíte.

Sekta ultraortodoxních Židovek Haredi burqa se ze strachu ze ztráty skromnosti obléká do kombinace burky a niqábu nazývané jako frumka(název vznikl sloučením hebrejského slova frum=oddaný a slova burk). V současnosti takovýto životní styl vyznává podle údajů z Wikipedie na 30 000 žen. Zahalují se nikoli kvůli nějakým extrémistickým – teroristickým názorům, ale kvůli tomu, že svým zahalením dávají najevo že jejich tělo patří pouze manželům a nikomu jinému. Proč proti členům Haredi burqa neprotestují čecháčkovští islamofobové, když tak moc odmítají zahalování? Protože by tím nabourali své vlastní představy s předsudky a dalšími tvrzeními z blogísků nevalné kvality.

Korán přikazuje skromnost ve věci odívání. To všem neznamená, že by šaty nesměly být bez okrasných ornamentů.

Většina nemuslimů se domnívá, že hidžáb, burka, niqáb si oblékají ženy jenom proto, protože jim to nařizují muži. Ale ve skutečnosti tomu tak není. Nikdo z kritiků zahalování nezkoumá motivaci žen, proč se vůbec zahalují. Těch důvodů, proč se muslimské ženy zahalují je mnoho.

Zahalení je symbolem identity muslimské ženy: to platí zejména v nemuslimském prostředí, ve kterém žena pomocí zahalení posiluje svou náboženskou identitu a odlišuje se od ostatních. Není to žádný příklon k radikalismu nebo terorismu. Sikhové mají turban, hinduistické ženy mají bindi, křesťanské ženy mohou nosit křížek na krku.

V Koránu Prorok uvedl, že není zakázáno dívat se na vlasy a ruce nemuslimských žen.

Z toho vyplývá, že zahalování muslimských žen není jen záležitostí praktické nutnosti určené jen kvůli pohlaví. Korán naznačuje, že poté, co se první muž a žena, Adam a Eva, vzdaly satanova pokušení, byly sesláni v rouchu na zem, přičemž neviděli navzájem své awrah.

Některé ženy si proto myslí, že nošení hidžábu nebo jiného zahalujícího oděvu vyjadřuje určitou formu zbožnosti. Mnoho žen si spolu s islamofoby a totálními neználky myslí, že být zahalená je fard(povinná náboženská povinnost), i když Korán výslovně nenařizuje zahalování ženského těla a nespecifikuje, které části by měly být zahalovány.

Hidžáb, neboli zahalení, má jako takový zabraňovat chlípným myšlenkám a bortí západoevropskou symboliku sexismu, kdy je žena posuzována jako roštěnka na krámu.

Zahalující oděvy vyvolávají v muslimských ženách pocit bezpečí, anonymity, soukromí, jehož širší pojem je zakotven v Koránu, kde Bůh přikazuje věřícím, aby žádali o povolení před vstupem do domu. Tato pasáž naznačuje, že žena má dva oděvy, jeden vnější a jeden vnitřní.

Tím, že se žena zahalí, rozšiřuje takovým způsobem své soukromí za hranice domu až do veřejného prostoru.

Mnoho muslimských žen uvádí, že jim zahalení umožňuje pohybovat se svobodně ve společnosti bez toho, aníž by byly obtěžovány agresivními muži. Zahalování je také muslimskými ženami vnímáno jako symbol ochrany soukromí, slušnosti a důstojnosti ženy.

Nelze se proto divit odporu muslimských žen vyvolanému zákazem zahalování. Úřady se rozhodly na základě populismu ponížit muslimské ženy, když jim vzaly možnost chodit zahalené.

Západní politici nerozumí s dostatečnou měrou zahalování, proto si možná neuvědomují, jak hluboce paragrafy zasahují do důstojnosti lidí. Když zákony útočí na základy identity, potom zahalování může představovat osobní odpor k ničení muslimské kultury, ničení práva rozšiřovat komfortní zónu, ve které by se žena mohla cítit v bezpečí a dokonalém soukromí.

Zahalení může znamenat také politický protest vůči selhání arabských vlád. Každý člověk bez rozdílu má právo na nenásilný politický protest, kterým může být třeba druh oblečení. Čádor se stal mocným symbolem opozice v Íránu vůči šáhovi a mudžahedínům. Vyjadřoval antiimperiální postoje, odmítání poklesku morálky, boj proti korupci, odpor proti režimu šáha.

Honba proti terorismu, trapné pokusy politiků odvádět pozornost od vážných problémů ve společnosti, by nikdy neměla vést k narušování osobní svobody.

Muslimské dívky a ženy, které nenosí hidžáb, nebo nejsou zahalené, mohou být ve své komunitě považovány za méně autentické, cool, méně přijímané svým okolím, podobně jako dívky a ženy na Západě, pokud se málo odhalují a odmítají koketovat s muži. Takové dívky a ženy jsou považované za podivíny a puťky, těžko hledají partnery, těžko se zapojují do společných aktivit v komunitě.

Autenticita ženy, její přijetí okolím, je dána také zvyky a tradicemi, jež jsou následně na základě okolí ženy donucovány dodržovat.

Některé státy tyto zvyklosti zavádějí do zákonů a ženě je na základě paragrafů “vnucován” způsob chování, i když žena zvyklá na zahalení ani většinou nepomýšlí, že by se chovala jinak. I kdyby zákon neexistoval, zvyklosti by nespíš určovaly pravidla chování. A zvyklosti nemusí nutně znamenat povinnosti na základě islámu. Zároveň zvyklosti neponižují, ani nepovyšují kulturu dané komunity…..

Lidé si často pletou kulturní otázky s těmi náboženskými a kulturní zvyklosti vydávají zcela nesprávně za náboženská dogmata, se kterými nemají nic společného. Bohužel, mnoho lidí je v této problematice nevzdělaných, a proto zaměňují kulturu a zvyklosti za dogmata náboženství.

Extrémisté, islamofobové využívají neznalostí a vyprávějí neexistující pohádky, nebo upravují fakta ku svému prospěchu, aby následně k 25letému výročí Sametové revoluce mohli každému poslanci darovat DVD s příspěvky a články Czech Defence League maskující se za “Islám ČR nechceme”(IVČRN). V sekulárním prostoru Západu se “kvalita” ženy posuzuje podle zobrazení co největšího prostoru kůže a hlavní místo získává v článku již zmíněný sexismus. Ne nadarmo byl baner petice IVČRN nominován na cenu prasátečka roku, protože ženu tito extrémofilové posuzují podle množství nahoty a přijímají mezi sebe ty ženy, které mají pouze omezené myšlení.

Zahalování žen narušuje koncept uvažování, ve kterém by se islamofob mohl na prvním potkání pomilovat.

Nutit společnost, aby o ženě smýšlela jinak, než podle křivek těla……to je problém a také velmi významný důvod rozepří vytvářející islamofobní extrémisty, kterým nejde ani tak o svobodu ženy, jako o uhájení kulturního konceptu Západu uvažovat o ženě jako potenciální hračce sexismu bez mozku a vlastního rozumu.

Zahalená žena bortí na Západě zažitá pravidla, pomocí nichž si společnost zvykla hodnotit a identifikovat ženskost jako takovou: “podívej se na můj hidžáb, jsem svobodná, pro to, abych se mohla ve vší skromností a cudností pohybovat. Ne podívej se na moji kůži jsem svobodná, abych svou svobodu mohla ukázat všem na obdiv“……….ve věci islamofobie nejde o boj islámu s křesťanstvím, ale ve skutečnosti se jedná o boj kultur, o boj symboliky, jež by mohla oslabit dlouholeté, naprosto neúspěšné snažení…..

U niqábu bývá zahalené celé tělo, viditelné zůstávají pouze oči. Samozřejmě, existují situace, kdy je nutné, nebo spíše dobré, aby ostatní viděli do tváře člověka…..takové případy mohou nastat ve škole, kdy by děti měly vidět do tváře učitelky, nebo v nemocnici, kdy interakce s tváří působí na pacienta uklidňujícím dojmem…..v takovém případě neporuší žena obyčejně nosící niqáb žádné obyčeje, pokud se na vyjmenovaných místech bude pohybovat v hidžábu.

Niqáb ani burka(oděv, kde je žena zahalena celá i s očima) není symbolem extrémismu(ten z něj uměle vytvořil Západ, na základě odpadlíků od islámu organizujících se v teroristických organizacích)

Některé ženy si niqáb oblékají když jdou ven, protože se chtějí odprostit od vlivu západní kultury. Chtějí, aby o nich okolí, zvláště to mužské, smýšlelo jako o lidských bytostech a nikoli jako o esenci zadku, prsou a nohou.

Ženy chtějí za pomoci niqábu vytvořit jasnou, nepřekročitelnou hranici mezi cizími lidmi a přáteli, nebo známými lidmi, před kterými nemají potřebu skrývat svůj vzhled.

Alespoň takové důvody uvádějí muslimské ženy o nošení niqábu nejčastěji. V práci mezi přáteli jej nenosí, stejně tak mezi známými, protože jim věří, znají je…….ve “hře” o niqábu se mezi muslimkami ultraortodoxní tendence s extrémismem vyskytují pouze sporadicky……v českém prostředí ultraortodoxní islám prakticky neexistuje, pokud nehovoříme o úsilí některých konvertitů, o kterých bude řeč později. Ptát se, zda by muslimka s niqábem byla ve třídě také během vyučování je hloupost a znak nepochopení……proč by to muslimská dívka dělala, když je mezi svými, známými spolužáky? Zatímco některé, zvláště náctileté, děti chodí  do škol v neonacistických tričkách Conflictu88, nebo Thor Steinaru…..největšími mediálními “hříšníky na černém seznamu” zůstávají muslimské dívky s pokrývkami hlav. Není to podivné?

K radikalismu nejvíce sahají muslimové – konvertité, kteří přehnanou zbožností zkouší dohnat svou dřívější bezvěrnost nebo příklon k jiné víře. Stejně tak konvertité, když opouští islám, radikálně se proti němu staví……to je případ většiny ženských exmuslimek často se řadujících v Czech Defence League, nebo jiných pokračujících organizacích.

Zahalování žen nutí společnost přemýšlet o ženě jako o myslící bytosti bez ohledu na to, jaké má tělo. Lidé hodnotí u zahalené ženy její intelekt, krásu duše a to je také jeden z důvodů, proč se muslimské ženy zahalují.

Společnost by se měla velmi rychle probudit, protože islamofobové ve spojení s neonacisty a dalšími extrémisty chtějí vyvolat otevřený, nejlépe ozbrojený střet kultur……a tomu by 21. století nemělo dovolit. Cesta ke smíru je především skrze vzájemné poznání, porozumění, vzdělávání a poznávání odlišných kultur. Zahalování žen není o radikalismu, ale jak sami vidíte z obsahu článku, je to především o volbě ženy.