Odvolaný ředitel prostějovského muzea Daniel Zádrapa se na Facebooku projevil jako typický antisemita

Výkřiky nenávisti, propagace antisemitismu, nebo islamofobie jsou stále častějším jevem na sociálních sítích, kde si lidé myslí, že když existuje ústavou zakotvená svoboda projevu, tak antisemitismus s islamofobií jsou jen dalším způsobem projevujícím kritický názor na židovskou, nebo muslimskou komunitu. Ale to není pravda. Antisemitismus, stejně tak islamofobie do slušné společnosti nepatří a projevy takového jednání by měly být náležitě odměněny policií, nebo administrátory sociálních sítí. 

Je velmi smutné, že i více jak sedmdesát let od druhé světové války jsou k mání hrůzostrašné zvěsti o všežidovské vládě vyvolených mocipánů, tu tam podporované populisticky a nahnědle smýšlejícími politiky, jako je například maďarský premiér Viktor Orbán, jehož transparenty neustále hovoří o nebezpečí George Sorose, aby se následně k těmto báchorkám o neexistujícím přidali další pokračovatelé nechvalně známých teorií o novém světovém řádě rodu Rotschieldů.

Antisemitismus jdoucí báchorkami o zrůdnosti Sorose nalézá nové odbytiště, a tak extrémisté z nechvalně známých devadesátek nalézají další ideové omluvenky pro své protižidovské smýšlení, kdy jsou mnohdy ve virtualitě odpůrci kremelského, nenávisti vůči uprchlíkům nazýváni “židáky” a dalšími nechutnými přízvisky známými především z radikálně vyjadřující se scény.

Pokud se antisemitského mámení na monitoru počítačů dopustí “běžný” občan nezastávající žádnou veřejnou funkci, je to smutné. Ale pokud na stejnou tóninu klesne někdo z veřejného sektoru placený z daní nás všech, potom je to o dost smutnější. Typickým případem by mohl být odvolaný ředitel prostějovského muzea Daniel Zádrapa, který ve večerních hodinách na Facebooku svým přátelům odhalil nitro vyprávějící příběh o tom, jak Židé tahají za nitky po celém světě. Na případ upozornily Židovské listy a udělaly dobře, protože takové jednání veřejně známé osoby nesmí být zapomenuto v záplavě nul a jedniček internetové sítě.

Slušně vychovanému člověku musí být ze Zádrapova příspěvku špatně od žaludku. Jak vůbec může bývalý ředitel kulturní instituce zastávat názory čtvrté cenové kategorie známé například z čecháčkovských skupin prokremelského a protizápadního střihu?

Násilí z obecného úhlu pohledu začíná slovy, tolerancí k nenávistným výlevům, aby později, až nastane patřičné klima, přerostlo v něco mnohem závažnějšího, například v ochotu dehumanizace obětí slovních útoků a pozdější ochotu fyzické likvidace nechtěných a slovy odmítaných. I proto je správné, dokonce žádoucí, aby nenávistné slovní projevy byly pokaždé brány vážně a vnímané jako velmi nebezpečné ohrožení demokracie.

Odvolaný ředitel prostějovského muzea Daniel Zádrapa ve svém facebookovém příspěvku ukázal, že mu antisemitismus není cizí. Už jen pro tento fakt by nikdy neměl zastávat žádnou vysokou funkci v jakémkoli kulturním, nebo o kultuře vyprávějícím zařízení, protože antisemitismus, nebo inklinace k antisemitismu nemůže postávat v blízkosti demokratických hodnot a z veřejných prostředků hrazených institucí.