Jiří Štěpánek kdysi vyzýval k šíření myšlenek nacionálního socialismu, dnes kandiduje v Plzni jako lídr zdejší krajní pravice

Krajně pravicová a extrémistická scéna by konečně ráda zabodovala v komunálních volbách, a tak se rodí, vytvářejí nejrůznější koalice pokoušející se s dalšími “společníky” překonat neviditelnou clonu neúspěchu, které čelí například Vandasova partaj nedělníků.

Mnohdy takové úsilí působí tragikomicky, protože fanoušci extrémismu jsou novými názvy účelových koalic popleteni, a tak na sociálních sítích nadávají na své oblíbence, aniž by si uvědomovali, kdo vytváří jejich obsah, i když předními osobami na kandidátkách zůstávají staré známé tváře z protiromských a protimigračních demonstrací v okolí.

Jedním takovým předvolebním slepencem je “Česká Plzeň – Naše šance”.  Dělnická strana sociální spravedlnosti, Blok proti islamizaci a zástupci Národní demokracie vyrazí do komunálek, aby společně rozezněly tamtamy nenávisti vyprávějící příběh o rumunských gastarbeitrech a jimi údajně napadeném mileneckém páru pseudovlastence, kvůli kterému se před plzeňskou radnicí v malém počtu demonstrovalo, a kvůli kterému se antisemité, odpůrci náboženské svobody a příznivci běloskvoucích dnů sešli pod jedním, tak trošku virtuálním praporem.

Pojem “bezpečná Plzeň” díky slovům i dalšímu jednání krajní pravice v regionu vypadá opravdu šíleně. Radikálové plni ochoty přiživit se na jedné faktograficky nejisté události přinášejí do společnosti ošklivý nános zosobněný lídrem České Plzně – Naší šance a místopředsedou DSSS Jiřím Štěpánkem nedávno si podávajícím ruku s Kotlebou – předsedou neoluďáků vyjadřujících sympatie k fašistickému Slovenskému štátu. Už na první pohled je jasné, že o skutečném vlastenectví dotyční a jakémkoli pojmu bezpečnosti osůbky z fotografie nevědí vůbec nic.

Názory pana Jiřího Štěpánka mají daleko od poklidných přístupů demokraticky smýšlejícího politika. Ale to je patrné už od pohledu na stranické kolegy plzeňského lídra všech tří vysoce nedemokraticky smýšlejících politických subjektů. Každý opravdový vlastenec musí být vzteky bez sebe při pohledu na předvolební gulášek páně Štěpánka a dalších spolupracovníků. S takovými lidmi Plzeň opravdu není česká, protože ono češství nemá nic společného s vyvoláváním nenávisti vůči homosexuálům, muslimům, Romům a dalším představitelům minorit v České republice.

Heslo “národně – sociálně” skutečně do moderní společnosti nepatří a každý, kdo jej jen koutkem úst vypouští ven, by se měl minimálně stydět.

Zdroj: screenshot záhlaví webu DSSS

Ještě v dobách Dělnické strany, než ji soudy zakázaly kvůli stykům partaje s neonacisty, Jiří Štěpánek jako dvojka na kandidátce v roce 2009 otevřeně vyzýval straníky, aby totalitní ideologii národního socialismu šířili dál.

V mimořádném vydání Dělnických listů číslo 22 Jiří Štěpánek dokonce uvedl:

Nebojácně vysvětlovat voličům význam slov nacionální socialismus. Nebát se těchto slov, protože na nich není nic špatného či strašného. Musíme lidem vysvětlit, že jsme vlastenci – nacionalisté, pro něž jsou sociální otázky stěžejními body politické práce. To jest nacionální socialisté. Nic nedbejme na poděšené výkřiky, že oživujeme něco staré sedmdesát let a jestli víme, co z toho vzniklo…My šíříme myšlenky nacionálního socialismu dnes a nehodláme se ve své práci vyrušovat nějakými poděšenci. Vysvětlujme, že nacionální socialismus je prospěšný pro všechny sociální a profesní vrstvy českého národa. Je to spolupráce všech vrstev národa na společném díle a práce na tomto díle utužuje národní pospolitost a odolnost národa v současných těžkých hospodářských a politických časech….

Nacionální socialismus, zkráceně nacismus, je totalitní ideologie, kterou se ve třicátých letech dvacátého století zaštiťoval Adolf Hitler, i když se samotná Dělnická strana výslovně ve svých vyjádřeních nehlásila k německému nacionálnímu socionalismu, ale zcela určitě na něj zřetelnými narážkami poukazovala. I proto jsou Štěpánkovy výzvy k šíření nacionálního socialismu velmi nebezpečné, protože už z výrazu “nacionální socialismus” používaném v tiskovinách Dělnické strany a ve slovech zmiňovaného místopředsedy DSSS a nynějšího lídra radikálů v Plzni vyplývá ochota nebýt spojován s českým nacionálním socialismem reprezentovaným prezidentem Benešem nebo Miladou Horákovou.

To je panečku ale “pěkný” pan kandidát. Pojem nacionální socialismus Jiří Štěpánek také použil na počátku května 2009, kdy byl pro svůj přečin během demonstrace v Přerově zadržen policií, i když později zadržený médiím tvrdil, že slovy o národním socialismu pouze poukazoval na myšlenky vlastenectví a socialismu.

Je to neskutečně tragikomické. Člověk hlásící se  v nejrůznějších náznacích a kontextech kdysi ke zkázonosnému nacionálnímu socialismu majícímu za sebou nejhorší zločiny dvacátého století se nyní po několika letech baví o bezpečné Plzni v rámci účelového předvolebního uskupení Česká Plzeň – Naše šance.

Kandidovat může opravdu každý…dokonce i ten, kdo považuje nacionální socialismus narážející na ten německý, nacistický, případně neonacistický za něco prospěšného. Kdyby to možná voliči s radikálním srdíčkem tušili, pak by předvolební “hrátky” takového charakteru na Plzeňsku totálně odmítli, i když je předem více než jasné, že ani trojice fobických výkřiků na politickém nebi nezíská ani jedno jediné procento hlasů ve volbách.