Brexitáři dostali pokutu za porušení zákona

Cesta za odchodem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie začala na základě lží, kdy ukipácký autobus hlásal absolutní nesmysly, zatímco se Nigel Farage před kamerami natřásal a bez veškerého studu v obličeji poskytoval krytí partajním výmyslům, na základě kterých jednali ostatní populisté a značná část Britů rozhodla v referendu, s jehož výsledky mají problém jak premiérka Mayová, tak dokonce i zastánci nejtvrdších a nejnacionálnějších způsobů odmítání všeho evropsky kontinentálního.

Ostrovní říše díky masivní kampani a podpoře některých populisticky laděných plátků mířila v referendu tam, kam nikdy neměla. Výhody rozluky nejspíš nikdy nepřijdou a na povrch vystupuje rozhodnutí britské volební komise, která rozhodla, že skupina mající na svědomí vedení brexitářské kampaně ve svém jednání konala protizákonně a musí zaplatit pokutu v přepočtu přibližně ve výši 1,75 milionu korun. Britská volební komise celou záležitost předala policii pro vážné porušení zákona, kdy probrexitová kampaň „Vote Leave“ údajně spolupracovala s další probrexitovou kampaní BeLeave, ovšem takovou spolupráci ti první v pořadí nenahlásili, zatímco obě dvě probrexitářská snažení překročila limit povolený pro vedení kampaně.

Když se celou záležitostí začaly zabývat úřady, „Vote Leave“ údajně bránila vyšetřování financování kampaně a vedení odchodářských lží nad nacionalismem lhalo o celém finančním krytí rozsáhlého vyvolávání nenávisti vůči Bruselu.

Vystavená pokuta není vysoká, ovšem odkazuje na ideový políček, kterého se krajně pravicoví snílci dopustili. Volič, ani účastník referenda není onuce, aby se s ním zacházelo jako s mokrým hadrem na podlahu. Není možné sehrávat simultánky na barona Prášila v tak závažné záležitosti, jakou odchod z Evropské unie bezpochyby je. Uskupení „Vote Leave“ mající na svědomí probrexitářskou kampaň rozhodnutí britské volební komise považuje za politické. Jako kdyby závažná selhání neexistovala. Kdyby tomu tak nebylo, celou záležitostí by se nezabývala britská policie.

I když volební komise poukázala na nedostatky při probrexitářském mámení hlavních organizátorů, nebude mít rozhodnutí úřadu na Brexit žádný vliv, ale takový Boris Johnson jako hlavní tvář „Vote Leave“ by se měl alespoň omluvit spoluobčanům za veškerá selhání, ke kterým došlo. Kdyby skutečně měla přijít řeč na omluvy, minimálně polovina probrexitářské „smetánky“ by se měla omlouvat, protože tak nějak proplouvala kýblem hnoje na různých úrovních.

Britský parlament je ve věci Brexitu velmi nejednotný. Dokonce i partaj premiérky Mayové není „na stejné“ lodi se všemi svými členy. „Rebélie“ oslabuje předsedkyni vlády, zatímco není jisté, jak moc zasáhne případný odchod do života obyčejných Britů. Londýnské City by rádo odchod s dohodou se zbývajícími sedmadvaceti státy, zatímco zarytí pokrytci prosazují odchod bez jakékoli rozlučky na konci. Rozhodnutí volební komise pouze podtrhuje celý podtext minulých, současných a dost možná i budoucích týdnů, měsíců a let.

Hra na absurdno je hloupá, trapná, nesmyslná. Ostatní státy Unie by si měly vzít z toho všeho poučení. Když dojde na referendum, začnou ho lží, agresí a mlžením ovládat populisté, aby posléze, až bude rozhodnuto, hlavní aktéři doznali, že lhali, spletli se a propůjčili sebe sama hloupému podniku poškozujícímu národní zájmy s budoucností dalších pokolení v národě. Referendum v časech populismu, antiuprchlické hysterie a pohádek o Evropské unii zůstává nebezpečným nástrojem umožňujícím vládu nedemokratů. I proto by referendum nemělo být, protože v zastupitelské demokracii rozhodují poslanci, vláda, další orgány zastupitelské demokracie a nikoli účelová uskupení zahajující demagogickou kampaň.