Ani 125 000 uprchlíků nebylo před více než sto lety ohrožením pro české země

Boje mezi Rakousko-Uherskem a Německem na jedné straně a Ruskem na straně druhé v období první světové války zasáhly oblasti Haliče a Bukoviny. Vojenská vřava se přenesla také skrze městečka obývaná židovskými obyvateli, kteří z obav před válečnými hrůzami utíkali do západní části habsburské monarchie, jejíž součástí bylo České království. První vlna uprchlíků přicházela už … Pokračování textu Ani 125 000 uprchlíků nebylo před více než sto lety ohrožením pro české země