Trest smrti je legalizováním další vraždy

  Trest smrti je pouze dalším legalizováním vraždy. Stát, potažmo soud určí, že ten a ten spáchal tak ohavné trestné činy, za které nemá právo pobývat mezi živými. S tímto trestem hluboce nesouhlasím. Ať udělal zločinec cokoli špatného, smrt někoho dalšího dané oběti neoživí.

  Přesně naopak. Případná ohavnost je kryta v další ohavností. Tentokrát snad jen humánnější cestou, při které pod státním dohledem připravíme někoho o život. Soudci usednou a rozhodnou, že v ten a ten den v danou hodinu přestane existovat jeden člověk. Zde nejde o spravedlnost. Násilí je stíháno dalším násilím. Kdo je v tomto kruhu tím lepším a dokonalejším? Je to státní kat, tedy jiná verze vraha, nebo ten vrah, který kdysi provedl vraždu někoho jiného?

  Trest smrti nic nevyřeší.  Výkon trestu smrti je náchylný k justičním omylům:

  Trest smrti nic nevyřeší. V žádném případě nevzbudí případné oběti trestných činů a už vůbec nikoho netrestá, ale je nástrojem msty. Tady najednou není místo pro spravedlnost, protože pozemské soudy a pozemské vyšetřování se může snadno přehmátnout. Trest smrti je úřadem zhmotněnou mstou, další vraždou za účasti státních orgánů.

  V průběhu odsouzení k trestu smrti může skutečně dojít k porušení lidských práv. Trest smrti je nehumánní ze dvou poměrně závažných důvodů. Především je nevratným, v případě justičního omylu neexistuje možnost cesty zpět. Nevinný může být popravený, i když ve skutečnosti nic nespáchal. Pomocí novějších testů DNA a nových vyšetřovacích postupů stále častěji dochází k odhalování justičních vražd. Soudy velmi často vyšlou na smrt nevinné. Tresty smrti jsou zneužívané diktátorskými režimy k likvidaci politických odpůrců. Tresty smrti mohou sloužit k rasovým, náboženským či jiným čistkám.

   Výkon trestu smrti velmi často podléhá diskriminaci:

  Výkon trestu smrti velmi často podléhá diskriminaci. Podle statistik je počet vykonaných trestů smrti používaný na náboženských nebo etnických minoritách. Odsouzenými k trestu smrti jsou v USA většinou černoši, nebo jiné etnické skupiny. K trestu smrti jsou také velmi často odsuzováni chudí, kteří nemají na adekvátního právníka, který by hájil dostatečně práva svého mandanta.

  138 vězňů odsouzených k trestu smrti bylo v USA od roku 1977 zproštěno obvinění. Bohužel mnohokrát posmrtně, což je velmi smutné.

  Výkon trestu smrti je využívaný většinou diktaturami. Tento výkon trestu je na celosvětovém ústupu:

  Trest smrti se nachází na ústupu, je využíván hlavně v diktátorských režimech. Bohužel trest smrti je uzákoněný také v některých státech USA, kde je také postupně rušen. USA jsou federací a tresty smrti jsou pouze v některých z amerických státech federace. Přesto všechno patří USA podle statistik mezi státy s největším počtem vykonaných trestů smrti.

  Na základě informací z Wikipedie a Amnesty Internationalnejvíce lidí je popravováno v Číně, Íránu, Saudské Arábii a Spojených státech amerických. V USA bylo používání trestu smrti obnoveno v roce 1976, od té doby bylo vykonáno už více než 1000 rozsudků smrti (tisícím popraveným byl 2. prosince 2005 Kenneth Lee Boyd). Výrazně nejvíce trestů smrti je vykonáváno ve státě Texas. 23. srpna 2007 v něm byl popraven 400. člověk.

  V roce 2010 se zvýšil trend států odmítajících tresty smrti. V roce 2010 to byl například Gabon, nebo Mongolsko, ve kterém mongolský prezident vyhlásil moratorium na popravy. V roce 2010 23 zemí světa vykonalo podle údajů Amnesty International tresty smrti. Jednalo se především o setnutí hlavy, popravu elektrickým proudem, smrt oběšením, smrtící injekci či zastřelení.

  V posledních deseti letech více než 30 zemí světa zrušilo trest smrti v právních předpisech nebo v praxi. 58 států světa nyní zachovávají trest smrti za obyčejné zločiny. 36 z 53 států Africké unie zrušily tresty smrti v zákonech nebo v praktickém užití. Je správné, že dochází k tak velkému úbytku zemí s praktikováním nebo uzákoněním trestů smrti. Nikomu nemá být život ukradnutý formou  justiční vraždy.

  Naopak třeba africká Gambie rozšiřuje v roce  2009 výkon trestu smrti. V tamějším parlamentu byly přijaty tři nové zákony popisující provinění, za která je smrt. Jsou to obchodování s lidmi, znásilnění, loupeže a násilí, držení více než 250 gramů heroinu nebo kokainu. Podobně jsou na tom s rozšiřováním trestů smrti Trinidad a Tobago, Nigérie nebo Guatemala. Uganda dokonce výkon trestu smrti, tak jako bývalé  nacistické Německo, praktikuje na gaye a lesbičky, čímž tato země porušuje lidská práva. To je také důkaz toho, že trest smrti může být použitý k potírání lidských práv, a proto je nepřípustný.

  21. prosince 2010 vydala OSN rezoluci 65/206 proti trestu smrti. Proti této rezoluci se mimochodem postavily Spojené státy americké spolu se 41 zeměmi světa. USA se tak zařadily k takovým státům jako je například Súdán, Svazijsko, Botswana, Sýrie nebo Singapur. Hlasování se nezúčastnil třeba Benin. Tento stát je totálně mimo. Například dvě novinářky zde byly odsouzeny k trestu smrti jenom proto, že na tričku měly protiprezidentský obrázek. To jen dokazuje jak hloupým a zneužitelným je trest smrti.

  Nicméně z globálního hlediska se počet států praktikujících výkon trestu smrti stále zmenšuje.

  Podle údajů  Amnesty International v roce 2010 bylo v USA popraveno na 46 vězňů. Počet popravených se tak oproti roku 2009 mírně snížil. Čína popraví nejspíš mnohem více lidí než celý zbytek světa. Podle odhadů Amnesty International bylo při výkonech trestu smrti  na celém světě zabito na 17 833 lidí. Toto číslo ale bude nejspíš mnohem mnohem vyšší, než je tento pouhý odhad. Už 96 zemí světa zrušilo trest smrti v zákonech, 34 zastavilo jejich praktikování.

   V demokratických zemích je výkon trestu velmi finančně nákladný:

  Jak se máme chovat ke zrůdám, které zabíjejí druhé lidi? Především neklesneme na jejich úroveň a nebudeme dělat to samé co dělali oni. Jak jsem již napsal, právo má trestat a ne se mstít. Nejsme zvířata, abychom zabíjeli ostatní, i když se tito lidé dopustili nejzávažnějšího trestného činu. Nemusí se nám to líbit, ale i vrazi mají svá práva a vyspělá demokratická společnost tato práva musí uctívat. Ti, kteří chtějí trestat za jakékoli trestné činy musejí stát na vyšší morální úrovni. Pokud bychom klesli na úroveň vrahů, nebudeme o nic lepšími, než jsou ti vrazi samotní.

  Je pravdou, že výše trestů za vraždy a zabití je oproti majetkovým trestným činům v České republice mnohem menší. Což není dobré. Je to signál, že společnost klesla na uctívání majetku a peněz před uctíváním hodnoty lidského života.  V demokratických zemích je výkon trestu velmi finančně nákladný. Vysoké náklady na výkon trestu smrti jsou také jedním z hlavních faktorů, proč se v mnoha amerických státech přestalo s jejím aplikováním. V několika dalších amerických státech se dokonce veřejně diskutuje o ukončení praktikování trestů smrti kvůli jejich finanční náročnosti.

  Novinky.cz uvedly článek o výši finanční náročnosti výkonu trestu smrti ve Spojených státech amerických. Jelikož jsme demokratickou zemí, byl by i zde v České republice výkon trestu smrti v rámci nákladů podobný. Výkon trestu smrti ve srovnání s doživotně odsouzenými je v USA zhruba o 10 milionů dolarů dražší, než je výkon doživotního vězení. Na Floridě jeden výkon trestu smrti stojí 24 milionů amerických dolarů.

  Takže jakákoli naznačování o levnější variantě potrestání vrahů pomocí trestu smrti, je věc  naprosto lichá a bezpředmětná. Tedy za předpokladu, že výkon trestu smrti by se nesl v západním, nikoli čínském barbarském bezprávním duchu. Někteří lidé říkají, že trest smrti zamezí útěkům vrahů z věznic. Útěků vězňů z přímo střežených věznic je velmi málo, některé případy útěkářů přímo z věznic jsou uvedené na serveru Novinky.czPřevážná část vězňů uteče z jejich pracovišť, pokud vězeň pracuje, popřípadě se vězeň nevrátí z povolené vycházky.

  Bestiální vrazi jsou právě tou sortou vězňů, kteří na vycházky nechodí a ve většině případů ani nepracují. Tudíž opět autor nepíše v tomto ohledu pravdu. Vrazi nejsou zrovna těmi, kdo by byli nejčastějšími útěkáři.

  —————————————-

  Trest smrti je zvrhlým trestem a měl by okamžitě skončit, měl by být totálně smazaný z celého světa. Vražda ať je jakákoli, je neomluvitelná, a to i ta státní vraždička.