Čechy pro pravé Čechy? A kdo je ten pravý Čech?

  Čechy mají patřit pouze pravým Čechům? Jo, jak je toto trapné rasové zvolání lidí propadávajících se do podivných rasových lží. Pokaždé, když čtu takové podivné rasové výmysly, musím se popadat za břicho. Samozřejmě je toto hotový nesmysl zneužívaný při různých nepěkných akcích. Dodnes jsem se nedozvěděl kdože je ten správný, geneticky čistý Čech. Ono v naší kultuře totiž jde takového Čecha najít velmi těžko.

  Někteří lidé odmítají multikulturalismus, protože zavádí soužití několika skupin obyvatelstva pohromadě. Ti cizí a tím pádem nebezpeční mají způsobit konec a zánik současné pokleslé kultury. Jak podivný pohled. Možná by si hlasatelé takovýchto hesel měli napřed přečíst nejnovější genetické nálezy, aby se přesvědčili, že český národ je vlastně takovou směsicí národů, ras a kultur. Ano, ten tolik moderně nenáviděnýmultikulturalismus způsobil vznik nás Čechů. Jak je to možné?

  Prostě je to tak, genetika nelže. Vykládají o tom genetické nálezy nejen českých, ale také i zahraničních vědců. Kdeže najednou je ten tolik vyřvávaný pravý Čech? Nachází se leda v mysli některých lidí, ve skutečnosti neexistuje. Češi vznikli ze dvou základních větví: západoevropské a východoevropské. Vedle těchto dvou linií ještě existují genetické stopy ze skandinávie a středomoří. Nejedná se tedy o čisté Slovany. S postupem válek, historických událostí se národní gulášek zamíchával a zamíchával. Genetická zjištění ukazují, že v současnosti neexistuje Čechkterý by nebyl geneticky smíchaný s jiným národem.

  Kdo to tedy je nakonec při nacioálních nepokojích vyhazován? Vyhazuje ho člověk nemající sám čistěslovanský původ? Ten totiž u nás v zemi nemá nikdo. Stejně tak slova o tom, jak jsou Moravané geneticky odlišní od Čechů, je také pouze babské povídání. Nic takového nebylo nikdy seriózně vědecky dokázáno.

  O  slovanském původu Čechů hovoří například ředitel společnosti Genomac (společnost zkoumající geny)  RNDr. Marek Minárik: „Musíme konstatovat, že klasický pohled na Čechy coby výhradně slovanský národ zcela neodpovídá realitě. Současně jsme vyvrátili i další klišé, když jsme experimentálně ověřili, že mezi mužskými obyvateli jednotlivých českých a moravských krajů nejsou z hlediska genetiky žádné měřitelné rozdíly.“

  Češi tedy nejsou žádnou „čistou rasou“, jsou míchanicí všeho možného co se v okolí vyskytovalo. Jsou tvořeni multikulturalismem a splýváním několika národů, etnik a kultur dohromady. Taková je pravda.

  Skinheadský pohled na původ české rasy je také mylný. Podle nich jsme prý potomky vídeňských židů s moravskými kořeny a rodinnými vazbami na sudetsko – polské vesnice v Krkonoších. Typickým Čechem je prý podle skinů česky mluvící míšenec nejasného původu (to opravdu říkají ti praví) s převažující směsí slovanských, semitských a germánských prvků.

  I tento pohled skinheadů je zcela zcestný. Stejně tak selanka z pověstí a historizující pohled devatenáctého století nemluví pravdu. Genetika nalezla skutečnost. Hledání pravého Čecha a tudíž potvrzení hesla Čechy Čechům je stejně nemožné, jako je hledání relikvií Svatého grálu. K čemu tedy vytahovat ono rasistické zvolání?

  Pojďme se ještě jednou podívat na zprávu Genomacu. Genetické složení národa je podle výzkumů této společnosti takovéto:

  • západoslovanský (40%),
  • románský (25%),
  • jihoslovanský (11%),
  • Skandinávie a Německo (10%),
  • Středomoří, Balkán, severní Afrika (5%),
  • Středomoří,Blízký východ, Asie (4%),
  • Pobaltí, Skandinávie, Sibiř (3%),
  • Středomoří, Kavkaz (1%)

  Statistická data pocházejí z této diplomové práce: http://cyber.felk.cvut.cz/research/theses/papers/38.pdf

  Slovanské geny v sobě  tedy pouze 51 % Čechů a Moravanů. Dále k tomuto zjištění doplňují čeští genetici, že i tento slovanský původ je míchán s dalšími rasami a původy. I když tomu mnozí neuvěří, je tomu tak. Zkrátka, dnes neexistuje stoprocentní Čech. V zahraničí se hlásí k české národnosti zhruba na 2 miliony Čechů.

  Sami vidíte, že i z věděckého hlediska je rasismus nesmyslem nemajícím žádné opodstatnění. Když neexistuje „čistý“ Čech, nemohou být také pravdivá zvolání o čistotě rasy, o tom, jak tento stát má patřit pouze Čechům. Toto zvolání lze užít pouze a jen v případě, pokud považujeme všechny občany žijící na území České republiky mající české občanství,  za Čechy. Tak poté ano, Čechy opravdu patří Čechům.Čechem je dnes každý, kdo má české občanství. To je Čech. Protože jsme sami složeni z několika národů, etnik a kultur, nemáme právo určovat, kdo je a kdo není Čech. Podle čeho to chcete rozlišovat? Podle barvy pleti, podle národnosti? Pokud tento člověk zde dlouho žije, pokud má udělené české občanství, je stejným Čechem jako já nebo vy. Stejně tak, pokud se narodí vietnamské rodině v České republice dítě, je také zároveň Čechem, i když jeho rodiče nemají české občanství a vlastní pouze povolení k pobytu.

  Taková je pravda, taková je skutečnost. Jakákoli jiná slova mezitím jsou pouhými výlevy neznalosti a možného začátku rasismu. Zkrátka, tím pravým Čechem je každý obyvatel, který má české občanství. Národ není konzerva zakonzervovaná někde ve vakuu. Národ, který se formoval někdy v 18. až 19. století je i nyní ve vývoji a je obohacován geny jiných národností a ras. Stejně tak je obohacován také genofond Čechů. Tak je to v pořádku, a toto je zcela přirozený vývoj a jev.

  Přibýváním nových etnik do národa, národ jako takový nikdy nezanikne. Stejně tak Češi nezahynou, budou stále Čechy, tak jak jsou jimi i nyní. Nacionalisté jsou jen hlupáci, kteří ignorují tento přirozený vývoj. Milí nacionalisté, každý, kdo má české občanství, je také součástí národa a má právo se nazývat Čechem, on jím totiž je, i když se vám to nemusí líbit.