Miloš Zeman Dublin IV ani podepsat nemůže

Nedělní prezidentská debata na Nově s Milošem Zemanem a Rayem Korantengem byla plná očekávatelných zvratů, kdy moderátor z opatrnosti, možné nervozity a faktografické nepřipravenosti ochotné uvést tvrzení protistrany do světel reality poskytoval až přespříliš prostoru Miloši Zemanovi k jeho trapnému divadélku, ve kterém nebyla nouze jak o polopravdy, tak prachobyčejné lži, dávající fanouškům radikalismu naděje v ještě „silnější“ hlavu státu, kterou rozhodně není. 

Putinův človíček z Hradu zatoužil po svém scénáři, který nakonec díky nešikovnosti zprávaře nezvyklého dělat rozhovory s politiky dostal. Zemanova hra páchla dostatečně daleko, i když se bývalý účetní z Tatry Kolín snažil o obrázek neútočného prezidenta spodních deseti milionů, přestože sedíc jako hlavní a jediný host ve studiu nebyl ochoten prozradit, jakou část obyvatel zmiňovanými spodními deseti miliony myslí. Možná to byla ta myšlenkově prázdná chudina ze sociálních sítí neustále píšící s hrubkami v téměř každé větě o statečnosti Putina, slovanství a vůbec škodlivosti všeho evropského.

Částečně výše uvedené definici dolní části deseti milionů napovídala výzdoba televizního studia, kdy čára podél odpovídala českým státním barvám, zatímco tvar nad nimi se až neuvěřitelně blížil ruské trikoloře. Možná produkce chtěla, aby se významný exdůchodce z Vysočiny cítil v době živého přenosu jako doma.

Ne náhodou nejvíce na Facebooku reagovala na každičké slovíčko svého hrdiny čecháčkovská základna…snad jen místy zapřísáhlí odpůrci Evropské unie odvraceli zrak, když jejich hvězdička oznamovala, že je třeba zůstat ve společenství, proti kterému se nenávistníci Merkelové a Bruselu rozepisují takřka každý den.

Inu, chybička se sem tam vloudí a nevědomí fanatici antievropanimu takové uklouznutí určitě odpustí, když Drahoše v rámci konspirací viní z takřka všeho, na co si vzpomenou. Ostatně, když Miloš zapěje bandurskou na uprchlíky, všechno je rázem pryč a nahnědlost dobrého se navrací…snad jen Ray Koranteng ve studiu si musel připadat vzhledem ke svému životopisu podivně, protože jeho tatínek pochází z Ghany a do Československa se dostal jako zahraniční student medicíny, jehož by určitě Zemanovi fanoušci s láskou sobě vlastní vypakovali za hranice Evropy studium, nestudium.

K dobru přispěje také Zemanova hláška o tom, že by nikdy jako prezident republiky nepodepsal mnohdy až démonizovaný Dublin IV, od kterého se distancovalo v rámci populismu mnoho českých politiků.

Co na tom, že se v tomto případě jedná o nařízení a nikoli smlouvu, kterou je třeba schvalovat Hradem k jejímu přijetí. V Dublinu IV prezident republiky nehraje žádnou roli, natož aby jmenovaný dokument musel podepisovat.

Ono je to nádherné, když potenciální voliči uslyší rázné „chlapské“ dobrovzdání o vzdušných zámcích, protože samotná zmínka o nepodepsání budí v ultranacionalistech naději na vzdorounijní chování jdoucí na ruku Putinovi, Kremlu a vůbec všem choutkám zpátečnictví, ve kterém mezinárodní úmluvy bývají vnímané jako to největší možné zlo.

Zeman rád symboliku…tedy, pokud jde naproti Zemanovým choutkám na zahájený scénář podivností, ve kterých by sehrával role nekonečného hrdiny, pro něhož jsou ochotni podporovatelé uhodit pár úderů na klávesnicích v jednom ze svých příspěvků.

Když ony se ty košilaté názory o odhodlanosti Zemana postavit se podepsání Dublinu IV a tím pádem nepřímo také Merkelové a Bruselu tak krásně xenofobům pálícím české překlady Koránu tak moc líbí a dokonale se sdílí. Toho si je vědom také prezident republiky, a proto takové nesmysly o tom, že právě on Dublin IV podepisuje, vesele na veřejnosti rozšiřuje. S podstatnou mystifikací  v primetimu na celostátní televizi dochází k virálu, jež by mohl na základě lží přispět velmi významně k vítězství, zvláště, pokud proti tomuto tvrzení neměl přítomný moderátor žádné námitky.

Ray Koranteng mohl minimálně jako správný moderátor jen tak na okraj poznamenat, že prezident nemá pravdu, nic nepodepisuje, protože Dublin IV není smlouvou, ale nařízením, které se na základě rozhodnutí Rady Evropské unie převede do českého právního systému, a tak vlastně přijetí, nebo nepřijetí závisí výlučně na vyjednávají a rozhodovací pozici České republiky v Radě EU, nebo v rámci hlasování v Evropském parlamentu.

Nařízení jsou přijímána Radou EU na návrh Komise. Jsou přijata kvalifikovanou většinou po třech čteních v Evropském parlamentu v rámci řádného legislativního postupu. V některých případech jsou nařízení přijímána zvláštním legislativním postupem. Mají obecnou závaznost, aplikační přednost a bezprostřední působnost, tzn. že platí v každém členském státě přímo, bez prováděcího vnitrostátního aktu. Nařízení musejí být zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, který je povinně a verifikovaně přístupný online.

Zdroj: Wikipedie

le nic takového nepadlo, a tak si možná nejeden divák mylně myslel, ať už fandí, nebo nefandí Zemanovi, že v Dublinu hraje roli prezident republiky, i když tomu, jak již bylo v článku řečeno, rozhodně není. Díky tomu Zemanovy lži virtuálně rozšiřující neexistující pravomoci prezidenta vytvářely mylný dojem, na jehož základě mohou potenciální voliči se silnými protiuprchlickými a protievropskými postoji rozhodnout v druhém kole prezidentských voleb.

Z tohoto úhlu pohledu se TV Nova skrze svého moderátora nepřímo podílí na mystifikaci veřejnosti a velmi podivném ovlivňování více jak osmi milionů oprávněných voličů, zvláště, když téměř nikdo neví vůbec nic, co obsahuje onen Dublin IV.

Všeobecně vzato novácká hra na interview obsahovala další pikantnosti odporující si navzájem. Miloš Zeman by rád uzákonil povinnou účast ve volbách, zatímco před konáním prvního kola prezidentských voleb říkal, že v případě nepostoupení do kola druhého nepůjde volit.

Zároveň bylo vtipné, když milovník cesty na Východ s plnou vážností v obličeji tvrdil: „Autor článku v Krasnaja zvezda byl vyhozen z redakce„. Ve skutečnosti Krasnaja zvezda sice jako armádní ruský deník existuje, ale článek chválící sovětskou okupaci Československa v roce 1968 vyšel úplně někde jinde, na webu armádní ruské televize Zvezda. Inu, není hvězda jako hvězda…a pan prezident si nejspíš popletl jablka s hruškami. Což by se nemělo nemělo u hlavy státu dít, pokud s těmito informacemi chce zacházet jako s nevyvratitelnými fakty. Zároveň nemohl být autor dotyčného článku vyhozen, když se jednalo o externistu. Tedy, ano, i zde Miloš Zeman hloupě lhal.

No a v neposlední řadě lhal také o tom, když zapřísáhle tvrdil, že dovedl Česko do NATO. Opravdu nedovedl, protože Miloš Zeman se stal premiérem až 17. července 1998 a o konkrétním datu vstupu ČR do NATO rozhodla předchozí vláda. Zemi do Severoatlantického paktu dovedl pouze po formální, nikoli však po stránce faktické, protože Zeman jako tehdejší nový premiér pouze přišel k hotovému.  Slovy o „dovedení Česka do NATO“ pouze vzniká příležitost ke špatnému, propagandistickému výkladu, ve kterém současná hlava státu vypadá, jako kdyby se sama lvím podílem přičinila o vstup do obranného paktu.

Demagog.cz bude mít hodně práce s popisem všech lží a nepřesností, kterých se návštěvník z Pražského hradu před diváky dopustil. Ale na to jsou lidé ze jmenovaného webu nejspíš zvyklí, protože Miloš Zeman trousí malé, nepodstatné lži a také ty lži větší a podstatnější o Dublinu IV.